ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΛΚΙΤΗ.ΡΟΔΟΣ ΤΗΛ.0241/32341