2 m. Band VHF Collinear με
2 δίπολα


Στην σελίδα αυτή περιγράφεται η Collinear 2 διπόλων με το σύστημα "matching". To μοντέλο αυτό δίδει απολαβή της τάξεως των 5.15 DBi.

dipole_rg5.gif - 16887 Bytes
FIG. 1


Η Fig. 1 εικονίζει τα 2 δίπολα και τα coaxial καλώδια τροφοδοσίας, με όλες τις λεπτομέρειες. Η απόσταση μεταξύ του άνω και κάτω διπόλου είναι ίση με 1,5 m (0.75 λ).

Το "Z1" (αυτό που φαίνεται με μπλέ χρώμα) είναι το κομμάτι "RG58" που έχουμε περιγράψει στο προηγούμενο άρθρο, δηλ. πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του λ/2 "ηλεκτρικό". Στην περίπτωση εδώ χρησιμοποιούμε μήκος 1,36 μ. ( 2λ/2 ή 1λ) διότι,το λ/2 δεν έχει αρκετό μήκος απότο δίπολο μέχρι τη σύνδεση με το Z-TR.

Το "Z-TR" τμήμα (πράσινο τμήμα στην εικόνα) που φαίνεται αναλυτικότερα στη FIG.2 είναι ένα κομμάτι coaxial καλωδίου 75 Ω (RG59), το οποίο δρά σαν προσαρμοστής συνθέτου αντιστάσεως.
Η σύνθετη αντίσταση του τμήματος αυτού προκύπτει από τον τύπο:

Ζ-TR = τετραγωνική ρίζα Ζ1*Ζ2

όπου Ζ1=50 (η σύνθετη αντίσταση της κεραίας) & Ζ2 τα 100 που πρέπει να μετασχηματίσουμε. Στην πράξη, λύνοντας μαθηματικά θα παρατηρήσουμε ότι το αποτέλεσμα είναι 71 Ω και όχι 75 που είναι το RG59 Coaxial. 'Ομως η διαφορά αυτή είναι αμελητέα και δεν επιδρά ουσιαστικά στο κύκλωμα.

Το τμήμα "Z-TR" λοιπόν, ουσιαστικά μετασχηματίζει τα 50 Ω από τα RG58 του κάθε διπόλου σε 100 Ω (σημείο "A") . Συνδέοντας στην συνέχεια παράλληλα τα δύο αυτά άκρα των "Z-TR" που εμφανίζουν το κάθε ένα Z=100, έχουμε στον κόμβο αυτό πάλι Ζ = 50 Ω, που είναι και το ζητούμενο, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μ'ένα π.χ. RG213 μέχρι τον πομποδέκτη μας.

Το τμήμα "Z-TR" είναι ένα τέταρτο κύματος ( λ/4) x συντελεστή βράχυνσης του RG59 (= 0.66). Ένα λ/4 στους 145.000 MHZ ισούται με 0.517 m. Συνεπώς, το "ηλεκτρικό" λ/4 είναι:


0.517 x 0.66 = 0.341 m


ή 34.1 cm από RG59 coaxial καλώδιο.RG58-59-4.gif - 6182 Bytes
FIG. 2


FIG.2 δείχνει αναλυτικότατα την σύνδεση μεταξύ RG58 and RG59. Το σημείο "A" του coaxial που έρχεται από το επάνω δίπολο πρέπει να συνδεθεί με το αντίστοιχο "Α" του coaxial που έρχεται από το κάτω δίπολο. Στον κόμβο αυτόν που θεωρητικά συνδέονται τα δύο "Α", συνδέεται και ο κεντρικός αγωγός του RG213 που αποτελεί την κάθοδο προς τον πομποδέκτη μας. Με το τρόπο αυτό, κατασκευάζουμε ένα "T-Match", με τέτοιο τρόπο ώστε από ενα coaxial 50 Ω να τροφοδοτήθούν 2 δίπολα επίσης 50 Ω.

Η FIG.3 δείχνει επακριβώς την κατασκευή του "T-Match".


mix1.gif - 24885 Bytes

Figure above shows the "T-match" construction
FIG. 3

Στην κεραία αυτή, ο τελικός συντονιμός γίνεται ως εξής: έχοντας ήδη προ-συντονίσει το κάθε ένα δίπολο ξεχωριστά, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα, μοντάρουμε πλέον τα δίπολα στον ιστό. Υπ'όψιν ότι πρέπει το κάτω δίπολο ν'απέχει από το έδαφος 2 μ. τουλάχιστον (1 λ). Βέβαια όσο ψηλότερα τοποθετηθούν, τόσο καλύτερα. Πρίν σηκώσουμε τον ιστό, ενώ είναι παράλληλα στην ταράτσα, τον στρέφουμε έτσι ώστε τα δίπολα να "βλέπουν" πρός επάνω και έχοντας τοποθετήσει την γέφυρα στασίμων ελέγχουμε τον λόγο SWR. Λογικά πρέπει να έχουμε λόγο στασίμων μικρότερο από 1:2 και "γλιστρώντας" τα Slide-brackets και στα 2 δίπολα ταυτόχρονα (όσα mm στο ένα δίπολο, αντίστοιχα mm και στο άλλο) πρέπει ο λόγος να γίνει εύκολα 1:1. Αν δεν συμβαίνει αυτό, σίγουρα κάτι έχετε κάνει λάθος, οπότε είναι άδικος κόπος να σηκώσετε τον ιστό στην τελική του θέση. Αν όμως όλα πάνε καλά και η κεραία συντονίσει έστω και με τον ιστό παράλληλα στην ταράτσα, τότε μπορείτε να σηκώσετε τον ιστό σας και σ'αυτή την θέση πλέον να κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις για λόγο στασίμων 1:1. Τέλος, μετά τον συντονισμό, προφυλάξτε όλες τις συνδέσεις κατά της βροχής με μονωτική ταινία ή ότι άλλο εσείς επιθυμείτε. Εξαιρετική προστασία προσφέρει το σπρέυ πλαστικοποίησης (plastic spray), με το οποίο καλό θα ήταν ψεκάσετε με ένα παχύ στρώμα και τα 2 "Slide-bracket" μετά τον τελικό συντονισμό, αλλά και όλες τις συνδέσεις, ακόμα και πάνω από την μονωτική ταινία, όπου υπάρχει... προσδίδει εξαιρετική προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών.

Καλή επιτυχία σ'όσους την κατασκευάσουν.

All pictures designed by SV1BSX © with COREL Draw 9. Color's Processing : Adobe Photoshop 6
* No part of this page may be reproduced, dublicated, printed & copied without permission.


All rights reserved 2002-2006
For HAM-Radio PERSONAL USE ONLY
matronics@hotmail.com - Web design & graphics

backhombrew