SZKOLNY KLUB KRÓTKOFALOWCÓW SP8ZKB

 

Klub działa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kupnie koło Kolbuszowej, woj. Podkarpackie, Polska,

lokator KO00VE.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku

do zapoznania się z naszą działalnością i udziału w zajęciach klubowych.

 

Szkolny Klub Krótkofalowców został założony 20 listopada 2002 roku przez nauczycieli uczących w Kupnie.

 Klub posiada międzynarodową licencję i pozwolenie na użytkowanie radiostacji klubowej, pod znakiem SP8ZKB.

Władzą naczelną Klubu jest zarząd i jego przedstawiciel prezes.

 

Zarząd Klubu SP8ZKB:

Prezes: Jaromir Wojtas

Sekretarz: Monika Wojtas SQ8MV,

 

 

Radiostacja klubowa : kierownik radiostacji: Jerzy Serafin SP8BBK (nie aktywny )

 Operatorzy: Tadeusz Kokoszka SP7L

Jaromir Wojtas SP8HDC

 

 

 

 

Celem naszej działalności jest:

- propagowanie zainteresowań technicznych i radiotelekomunikacyjnych.

- zrzeszanie młodzieży i zapewnienie im ciekawego wykorzystania wolnego czasu

- zainteresowanie naszą działalnością szerszej grupy ludności naszych okolic, szczególnie

środowisk mniej czynnych zawodowo

- nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami emerytów i inwalidów w celu pokazania

w jaki inny sposób można czynnie uczestniczyć w życiu

- nawiązanie współpracy z instytucjami ściśle związanymi z radiokomunikacją

- nawiązanie współpracy z Policją i Pogotowiem Ratunkowym

- monitorowanie pasm ogólnodostępnych w celach ratunkowych

- nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury lokalnej i promowanie ich działalności

- promowanie naszej gminy poprzez wysyłanie kart potwierdzających łączność

z elementami charakterystycznymi dla naszych okolic

- zorganizowanie zbiórki starych urządzeń radiofonicznych i udostępnienie ich w formie

wystawy, w celu zachowania osiągnięć techniki radiowej dla następnych pokoleń

- uzyskanie przychylności naszych władz lokalnych, w celu rozwoju naszej

działalności.

 

 

Klub nawiązał współpracę z innymi klubami, co daje nam możliwość szerokiego

podejścia do działalności radiowej  i wymiany materiałów.

 

W naszej pracowni znajdziecie wiele urządzeń radiokomunikacyjnych obsługiwanych przez wyszkolonych operatorów, którzy pomogą Wam zagłębić się w tajniki radia amatorskiego i techniki radiowej.

 

 

 

Kontakt:

- osobisty w budynku szkolnym w Kupnie gdzie jest siedziba klubu,

- telefoniczny: do szkoły 017-744-6262, 017-744-6303, do opiekuna klubu 0605-941-123.

 

 

-   Zapraszamy   -