POLISH AMATEUR RADIO CLUB
Galeria zdjęć z otwarcia Klubu
18 maj 2003

Rozmiar: 5236 bajtów

Rozmiar: 6958 bajtów

Przemawia pani Dyrektor SPKupno

Przemawia SP7L Tadeusz Kokoszka

Przemawia Prezes Klubu SP8HDC Jaromir Wojtas

Przemawia Burmistrz Kolbuszowej Zbigniew Chmielowiec

Rozmiar: 5804 bajtów

Rozmiar: 6506 bajtów

Rozmiar: 6393 bajtów

Rozmiar: 8392 bajtów

Rozmiar: 7266 bajtów

Rozmiar: 7727 bajtów

Rozmiar: 8325 bajtów

Rozmiar: 7720 bajtów

Rozmiar: 5026 bajtów

Rozmiar: 3749 bajtów

Rozmiar: 7615 bajtów

Rozmiar: 8865 bajtów

Rozmiar: 8413 bajtów

Rozmiar: 7697 bajtów

Rozmiar: 9276 bajtów

Rozmiar: 9198 bajtów


POLISH AMATEUR RADIO CLUB SP8ZKB ADRESS: SPKUPNO 36-145 WIDEŁKA POLAND


Copyright 2003 by SP8HDC Jaromir Wojtas (Poland).
Wszelkie prawa zastrzeżone.