Propozycja znaków wywoławczych - SP7MOA

    W 1998 ZK PAR ustalił nw. znaki dla cyfrowych przemienników (pismo DSR-MLA-5250-43/98)

SR1DAA - DZZ - stacje przekaźnikowe, węzłowe
SR1BAA - BZZ - stacje biuletynowe, skrzynki.
(zmienia się okręg i 2 ostatnie litery sufiksu)

    Ponieważ większość stacji to obecnie stacje wezłowe ze skrzynkami proponuję to zmodyfikować następująco:

SR1DAA - DZZ - stacje przekaźnikowe, węzłowe (dowolny digi, iprouter, node aprs, itp.)
SR1BAA - BZZ - stacje biuletynowe, skrzynki z przekaźnikiem / węzłem (j.w.)

Pozwoli to na pracę całego systemu pod 1 znakiem, usługi rozróżnia się ssidem.

Oczywiście dla DX-Clustra można wyróżnić (co jest też praktykowane)

SR1DXA - DXZ - Dxclustry
(zmienia się okręg i ostatnia litera sufiksu)

Rzecz jasna znaki warto wydawać tak, aby były jaknajbardziej dopasowane do potrzeb - 1 znak dla całego systemu, lub w razie potrzeby 2-4 znaki (oddzielnie dla węzła, skrzynki, dxclustra, itd.).

Można dodać jeszcze:

SR1ZAA - ZZZ - stacja mieszana (węzeł, skrzynka, dxcluster, aprs, stacja pogodowa, iprouter i tp.)

Co pozwoli też pomyśleć przyszłościowo - dodanie jakiejś nowej usługi.

Dla aprs w tej chwili UKE wydaje znaki:

SR1NAA - NZZ

Znaki z sufiksem na N proponuje wydawać tylko prostym digi jak uidigi. Ale jeśli stacja jest rozbudowana to moim zdaniem znak z sufiksem na D lub nawet B, jeśli jest skrzynka. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby 144.800 i 433.800 przyznać każdemu węzłowi "z automatu". Upiecze się  2 pieczenie na 1 ogniu.

Stacje pogodowe:

SR1WAA - WZZ


    Myślę, że znaki istniejące, np. (SR9KBY, SR9ZAA, SR7ZFQ) należy pozostawić. Zmiana znaku to nie tylko zbędne zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie, ale także zmiany w innych systemach na całym świecie i u wielu użytkowników. Często przez zmieniony znak węzła użytkownik się nie połączy, a nie obserwuje monitora, nie mówiąc o listach, czy biuletynach, które będą błądzić.

    Ponadto pozwolenie dla węzła powinno zawierać co najwyżej QRG użytkowników. QRG linków natomiast nie powinny znajdować się w pozwoleniu czy też załączniku do pozwolenia. Krótkofalarstwo to eksperymenty, a poza tym QRG linków zależą od wielu czynników i zmieniają się np. na skutek awarii urządzeń, utworzenia / likwidacji węzła czy zakłóceń. A zmiany takie wprowadza się często - co przy konieczności zmiany warunków pozwolenia wiąże się niestety z znacznymi kosztami (nie każda stacja może skorzystać z pomocy PZK w zwolnieniu z opłaty skarbowej - np. okręg 1) i zbędna stratą czasu operatorów i urzędników w UKE, a w rezultacie nawet może doprowadzić do likwidacji przemiennika cyfrowego.