Przykładowe konfiguracje systemów PR

BBS + węzeł - 1 znak

        Przykładem takiego systemu jest SR7BKI. Składa się on z BBS-a FBB i węzła flexnet. Całość składa się z dwóch komputerów - dla węzła i BBS-a. Komputery złączone są kabelkiem null-modem RS232 - kiss. Flexnet obsługuje ssid 0-10, a FBB ma znak SR7BKI-8, tak więć zewnętrzne zawołanie SR7BKI-8 powoduje zgłoszenie się BBS-a, a pozostałych ssid-ów węzła flexnet. Węzeł obsluguje ponadto user 430 i 2 linki, 3 uległ awarii, a 4 w planie. Na destination widać tylko SR7BKI 0-10.

Oczywiście można też (co także jest planowane - jednak wymaga to nakładów) "zwinięcie" calości do 1 skrzynki - xnet + linFBB - tak działa np. SR7BBS 0-8,

BBS + węzeł + DX-cluster + convers + ... - 1 znak

Jeśli oprócz węzła i BBS-a FBB jest także TNOS, DX-cluster, convers, stacja pogodowa, iprouter itp, to usługi rozróżniamy za pomocą SSID. Na przykład SR9ZAA-8 - BBS,
SR9ZAA-10 TNOS, SR9ZAA-12 DxNet,  SR9ZAA-5 ip-router, SR9ZAA-14 saupp. A jeśli zawołamy samo SR9ZAA lub SR9ZAA z innym ssid niż w/w zgłosi się węzeł XNET.

Flexnet(RMC/TNN) + xnet, fbb, jnos, dxnet - 2 znaki

       Konfiguracja niezbyt "szczęśliwa", ale zdaża się, że węzeł radiowy ma nietypową konfigurację, bądź musi pracować w innym pomieszeniu. Wtedy Flexnet(RMNC/TNN) dostaje znak np. SR8DJA 0-15, a  xnetowi dajemy znak SR8BJA 0-15 i łączymy do niego usługi, np -8 BBS, -10 jnos, -14 convers. W destination widać tylko dwa znaki z zakresami ssid. SR8BJA 0-15 SR8DJA 0-15. Wszystko działa jak trzeba, a jedyny problem stanowi route dla ramek unproto - fbb czy tcp/ip trzeba pracować via znak dodatkowego digi.

cdn .........