PC FLEXNET

  autor: Michael Bloch, DF2VO @ DB0HOM.#SAR.DEU.EU, 31 lipca 1998
 
  autor tlumaczenia i rozszerzen:
  Krzysztof Dabrowski, OE1KDA @ OE1XAB.#OE1.AUT.EU, 8 sierpnia 1998
  

             Pomoc dla operatora wezlow PC/FlexNet w wersji 3.3
 

  Spis tresci
  ===========

  1. Wstep

  2. Spisy rozkazow
     2.1. Rozkazy dla uzytkownika
     2.2. Rozkazy dla operatora

  3. Instalacja
     3.1. Instalacja na PC
     3.2. Rownolegla praca wezla PC/FlexNet i skrzynki
     3.3. Wersja PC/FlexNet dla uzytkownikow indywidualnych (bez wezla)

  4. Konfiguracja wezla
     4.1. Parametry
     4.2. Rozkaz MODE
     4.3. Rozkaz PARMS
     4.4. Rozkaz LINKS (tabela laczy)
     4.5. Teksty A, B, C, H, I, L i S
     4.6. Uprawnienia operatora
     4.7. Uwagi do rozkazu TRACE

  5. Dodatek
     5.1. Meldunki rozkazow
     5.2. Spis zbiorow
   

  1. Wstep
  ========

    Dokumentacja niniejsza nie jest pelnym opisem oprogramowania wezla  PC/Flexnet a jedynie skrotem zawierajacym najwazniejsze informacje   dla operatora, w tym dotyczace instalacji wezla. Z tego tez powodu   zawiera ona jedynie spis rozkazow bez szczegolowych objasnien. Nie   zawiera tez szczegolow odnoszacych sie do protokolu sieciowego Flexnet   i wielu innych funkcji oprogramowania. Wszystkie te tematy poruszone  sa w pelnych instrukcjach do wezla Flexnet (poz. [3] i [4]).
    Dokumentacja obejmuje oprogramowanie wezla w wersjach 3.3e ze   stycznia 1996 i 3.3g z lipca 1997 (DOS). Za wyjatkiem szczegolow   instalacyjnych i spisu zbiorow odnosi sie ona takze do wersji 3.3.h.   Spisy rozkazow, parametrow konfiguracyjnych i meldunkow uwzgledniaja   takze oprogramowanie RMNC/Flexnet.
    Informacje czesciej potrzebne j.np. spisy rozkazow znajduja sie   na poczatku natomiast informacje rzadziej uzywane dotyczace konfiguracji   - w jego dalszych czesciach. Dokumentacja moze byc uzywana przez   operatora w postaci drukowanej lub moze byc umieszczona na twardym   dysku wezla i stamtad odczytywana w miare potrzeb. Nie zawiera on zadnych znakow kontrolnych ani formatujacych i moze byc przegladana  za pomoca dowolnego edytora ASCII np. edytora EDIT systemu DOS albo   NOTATNIKA Windows. Z tego tez wzgledu w tlumaczeniu zrezygnowano z   uzycia polskich znakow diakrytycznych, pomimo ze taki tekst wyglada   raczej okropnie. Przed wydrukiem mozna tekst ew. sformatowac.
    W dalszej czesci tekstu uzyto nastepujacych symboli i skrotow:   [...] - w nawiasach kwadratowych umieszczono parametry nieobowiazkowe.           Moga one bycopuszczone.  <...> - w nawiasach spiczastych znajduja sie nazwy lub objasnienia           parametrow obowiazkowych np. <znak wywolawczy>, <prefiks>,           <rozszerzenie SSID>, <numer kanalu>, <tekst>, <liczba> itp.  " "   - czudzyslowy stanowia czesc rozkazu i musza byc wpisane w podanych           miejscach. W niektorych przypadkach rozkazy zawierajace kilka           slow lub parametrow ujeto w tekscie w cudzyslow dla wyroznienia           (np. "ESC M N", "TRACE OFF"). W tych przypadkach cudzyslowy nie           stanowia czesci rozkazu i nie powinny byc pisane przez uzytkownika          programu.
  |     - pionowa kreska oznacza alternatywe, nalezy uzyc tylko jednego           z wymienionych parametrow.
  znak  - oznacza ogolnie znak wywolawczy wezla, skrzynki lub uzytkownika           zaleznie od kontekstu. W podanych dalej przypadkach mozna uzyc            czesci znaku np. prefiksu.
  ssid  - oznacza rozszerzenie znaku (identyfikator dodatkowy). Zakresem           wartosci jest 0...15 zgodnie ze specyfikacja protokolu AX.25
  kanal - oznacza numer kanalu fizycznego (radiowego). Kanaly nosza numery           w zakresie 0...15. W wezlach RMNC odpowiada adresowi plytki kanalowej.
  n     - oznacza numer, np. numer kanalu logicznego w trybie konferencyjnym.  szybk - oznacza szybkosc transmisji (przeplywnosc) w bit/s, np. dla
          rozkazu MODE.  wartosc - oznacza liczbowa wartosc parametru, np. dla rozkazu PARMS.
  Skroty ESC, CTRL, RETURN, ENTER sa oznaczeniami odpowiednich klawiszy   a nie tekstem stanowiacym czesc rozkazu. Rozkaz "ESC M N" oznacza wiec   koniecznosc nacisniecia kolejno klawiszy 'ESCape', litery 'M' oraz   litery 'N'.

    Uwagi odnosnie protokolow sieciowych:

  W amatorskich sieciach pakiet radio stosowane sa trzy zasadnicze protokoly   sieciowe (protokoly warstwy 3 wg. modelu ISO - odpowiedzialne za wybor tras   transmisji w sieci). Sa to protokoly:
  - Flexnet - stosowany przez wezly systemow Flexnet (PC/Flexnet, RMNC/Flexnet)              i XNET (3NET).
  - NETROM  - stosowany przez wezly NETROM, TheNet, Thenet-Node, X1J, XNET              (3NET) i TCP/IP (*NOS).
  - IP      - protokol z rodziny TCP/IP stosowany przez wezly *NOS, czesciowo               (w ograniczonym zakresie) przez wezly X1J i XNET (3NET).
  Protokoly te roznia sie miedzy soba dlatego tez wspolpraca wezlow roznych   systemow wymaga czesto wiekszego nakladu pracy na ich konfiguracje a   jednoczesnie nie wszystkie funkcje danego protokolu moga byc wowczas w   pelni wykorzystane. Przyklad: na laczach pomiedzy stacjami Flexnet dokonywane   sa pomiary czasu propagacji w obie strony natomiast na laczach w obszarach  granicznych tylko w jedna strone. W sieciach stosujacych protokol NETROM   zamiast czasow propagacji podawana jest jakosc lacza w zakresie 0...255.   Jak wynika z powyzszego zestawienia najbardziej uniwersalnym systemem   (jesli chodzi o liczbe stosowanych protokolow) jest XNET - 3NET jest jego  odmiana dla kontrolerow TNC3 - patrz poz. [15] i [16].  W odroznieniu od stacji wezlowych stosujacych w laczach podane powyzej   protokoly sieciowe cyfrowe stacje przekaznikowe posluguja sie wylacznie  protokolem AX.25 w przekazywaniu danych miedzy stacjami docelowymi.  Poniewaz protokol AX.25 jest protokolem wartswy 2 wg. modelu ISO (patrz  poz. [1], [2] i [11]) w dalszym ciagu stacje te nazywane sa tez stacjami   przekaznikowymi poziomu 2. Stacje przekaznikowe nie moga samodzielnie  wybierac tras polaczen (wyjatkiem od tej reguly jest inteligentna funkcja  przekaznikowa wezlow Flexnet i kontrolerow TNC3) w zwiazku z czym trasa  musi byc w pelni ustalona przez uzytkownika. Dalsza roznica miedzy stacjami   przekaznikowymi a wezlami sieci jest to, ze wezly kwituja odbrane pakiety   w imieniu adresata poczym dopiero nadaja je dalej natomiast stacje   przekaznikowe retransmituja je bez pokwitowania i po dotarciu ich do celu   przekazuja spowrotem pokwitowania otrzymane od adresata. Protokol AX.25   dopuszcza korzystanie z maksimum 8 stacji przekaznikowych poziomu 2 w   praktyce jednak korzystanie z wiecej niz 2 okazuje sie malo efektywne.  Warstwa 1 wg. modelu ISO obejmuje specyfikacje sprzetu, sygnalow   elektrycznych, kanalow radiowych itp. Na jej poziomie znajduja sie m.in.   wymienione dalej sterowniki sprzetu - modemow i kontrolerow TNC oraz   parametry zwiazane z dostepem do kanalu radiowego j.np. czas TXDELAY.   Programy nazwane dalej aplikacyjnymi (np. programy terminalowe BCT,   TFEMU i in.) odpowiadaja warstwie 7 modelu ISO. Warstwy 4 - 6 nie sa   zasadniczo dokladnie zdefiniowane w lacznosciach pakiet radio.   W lacznosciach TCP/IP odpowiadaja im (wlacznie z warstwa 7) protokoly   TCP (4), Telnet, FTP, HTTP (5 - 7) i in. Patrz poz. [11].

  Wszystkie podane ponizej przyklady konfiguracji i meldunkow nalezy   traktowac jako fikcyjne. Nie oznaczaja one, ze pomiedzy wymienionymi   tam stacjami wezlowymi rzeczywiscie istnieja (bezposrednie) polaczenia   badz, ze zainstalowane jest w nich oprogramowanie pasujace do przykladu.   Sytuacja ulega zreszta czestym zmianom w miare rozbudowy sieci.

  2. Spisy rozkazow
  =================

  2.1. Rozkazy dla uzytkownika
  ----------------------------

  Spis rozkazow dla wezla PC/Flexnet w wersji 3.3:
  ------------------------------------------------

  Aktuell                 Wywolanie tekstu aktualnosci
  Beacons                 Wywolanie tekstow radiolatarni
  Connect <znak> [par.]   Polaczenie z podana stacja; mozliwe parametry:
                          <przekaznik>  : podanie trasy przez przekazniki
                                          poziomu 2.
                          <przekaznik-ssid>: j.w. z dodatkiem rozszerzenia
                          <kanal>     : trasa prowadzi przez podany kanal
                          (maks. liczba parametrow wynosi 6)
  Connect -<ssid>         polaczenie z kanalem o podanym rozszerzeniu
  Convers                 Wykaz uczestnikow konferencji z podaniem numeru
                          kanalu i stacji polaczonych z wezlem (zamiast
                          numeru podawany jest symbol '---'). Po zapytaniu
                          o numer kanalu nalezy podac numer lub nacisnac
                          klawisz RETURN co powoduje opuszczenie trybu
                          konferencyjnego i powrot do wezla.
                          W trybie konferencyjnym dostepne sa nastepujace
                          rozkazy:
       /w                 wykaz uczestnikow konferencji i stacji polaczonych
                          z wezlem
       /w <n>             wykaz uczestnikow w podanym kanale
       /c                 zapytanie o numer uzywanego kanalu
       /c <n>             przejscie do podanego kanalu konferencyjnego
       /s <znak> <tekst>  nadanie tekstu do wybranego adresata
       /t <znak>          rozpoczecie dialogu z podana stacja
       /t                 zakonczenie dialogu
       /q                 Quit, zakonczenie konferencji lub dialogu
  Destinations            Wywolanie spisu znanych stacji docelowych (wezlow);
                          (0-15 = SSID, 14 = czas poropagacji x 0,1 sek)
  Destinations <czesc znaku> jak D, wymienione sa stacje spelniajace kryterium
                          np. posiadajace podany prefiks lub sufiks
  Destinations *          jak D, takze cele osiagalne przez petle
  Destinations * <czesc znaku>  kombinacja obu powyzszych
  Destinations <znak>     Podanie czasu propagacji pakietu i trasy do
                          danej stacji. Malymi literami podane sa stacje
                          nie stosujace protokolu Flexnet.
  Destinations <znak> *   Podanie czasow propagacji na wszystkich trasach
  Destinations <znak> >   Podanie takze czasow propagacji na poszczegolnych
                          odcinkach trasy
  Find <znak>             Poszukiwanie podanej stacji
  Help                    Wywolanie tekstu pomocy
  Info                    Wywolanie tekstu informacyjnego
  (IO                     Wywolanie stanu wejsc i wyjsc; tylko dla RMNC)
  Links                   Wywolanie spisu laczy
  Links *                 jak L, z wynikami ostatnich 16 pomiarow czasu
                          propagacji
  LOcal                   Wywolanie dodatkowego lokalnego tekstu powitalnego
  Mail                    Polaczenie z lokalna skrzynka elektroniczna
  Mail ?                  Pytanie o znak lokalnej skrzynki
  MHeard [argumenty]      Wywolanie spisu odbieranych stacji; argumenty:
                          <znak>|<czesc>: znak stacji / grupa stacji
                          <kanal>   : spis tylko dla podanego kanalu (0..15)
                          <liczba> : wyswietlenie ostatnich 16..300 zapisow;
                                     Domyslnie = 30 zapisow
                          "*" : maks. liczba 300 (wszystkie pasujace)
  MYcall                  Zapytanie o znak wezla z rozszerzeniem
  Parms                   Wywolanie spisu parametrow (parametry warstw 1/2)
  Parms *                 jak P, z dodatkowymi informacjami (patrz dalej)
  Parms [*] <kanal>       jak P lub "P *", tylko dla podanego kanalu
  Quit                    Przerwanie polaczenia z wezlem
  Setsearch               Zapytanie o trasy poszukiwan dla rozkazu FIND
  STat                    Wywolanie statystyki kanalu (nie wystepuje w RMNC)
  Talk <znak> <tekst>     Dialog, nadanie tekstu do podanej stacji
  Talk * <tekst>          Nadanie tekstu do wszystkich polaczonych stacji
  Talk <znak>             Rozpoczecie dialogu z podana stacja; zestaw rozkazow
                          jest identyczny jak dla trybu konferencyjnego
  Users [argumenty]       Wywolanie spisu uzytkownikow; mozliwe argumenty:
                          "*" : podanie parametrow Maxframe i Frack
                          "=" : tylko polaczenia z wezlem
                          <kanal> : tylko polaczenia w podanym kanale
                          <znak> : spis zawiera tylko podana stacje

  Rozkazy moga byc skrocone do czesci podanej duzymi literami.

  Dodatkowe informacje w rozkazach "L *" i "P *":

   (d:544 v:1 t:12d,14h)
    |     |   +---------- czas pracy od ostatniego uruchomienia
    |     +-------------- numer wersji (czesc po przecinku)
    +-------------------- dlugosc tabeli tras
             (tabela zawiera stacje korzystajace z protokolu Flexnet)


  2.2. Rozkazy dla operatora
  --------------------------

  CAl <kanal> [min|0]      Nadanie sygnalu kalibracyjnego przez zadana liczbe
                           minut; Domyslny czas = 1 minuta; Parametr "0"
                           powoduje zakonczenie dluzszej transmisji.
                           Transmisja odbywa sie w podanym kanale.
  (IO <bit> 0|1            zmiana stanu przewodu wyjsciowego; tylko dla RMNC)
  Kill <QSO-Nr.>           Przerwanie podanego polaczenia
  Links <kanal|lacze> <znak> [argumenty]
                           Podanie trasy polaczenia do danego partnera przez
                           wybrany kanal lub lacze; Argumenty podane sa
                           w p. 4.4.
  Links - <znak>           Skasowanie zapisu w tabeli laczy
  Mail <znak>              Deklaracja lokalnej skrzynki elektronicznej
  MYc <znak> [ssid1 ssid2] Wprowadzenie znaku wezla, z ew. dodatkiem
                           zakresu rozszerzen
  MOde <kanal> <argumenty> Rozkaz konfiguracyjny dla danego kanalu;
                           Argumenty podane sa w p. 4.2.
  Parms I <min|0>          Czas braku aktywnosci w polaczeniu z wezlem
  Parms S <ssid> <kan|16>  Zmiana rozszerzenia SSID w danym kanale
  Parms T <txdelay> <kanal> zmiana czasu TXDELAY w danym kanale
  (RESET                   Zimny start; parametry w pamieci przyjmuja
                           wartosci domyslen; tylko dla RMNC)
  (RESTART                 Goracy start; tylko dla RMNC)
  SYsop                    Zgloszenie w celu uzyskania uprawnien operatora
  PW                       odpowiada "SY" od V3.3g i RMNC/FlexNet V3.3h
  TRace <kanal> [argumenty] podglad komunikacji w danym kanale;
                           argumenty:
                           <znak> : sledzenie komunikacji tylko podanej
                                    stacji
                           "#" : pakiety RR/RNR/REJ nie wyswietlane
                           "$" : Nie wyswietlana informacja zawarta w pakietach
                           ">" : wyswietlane tylko pakiety nadawane
                           "<" : wyswietlane tylko pakiety odbierane
                           "*" : wyswietlanie takze pozostalosci czasu Txdelay
                                 i numer QSO
  TRace                    bez argumentow - zakonczenie podgladu
                           (w tym celu mozna tez nadac pusta linie lub
                            inny dowolny rozkaz)
  Write <A|B|C|H|I|L|S>    Zapis zbiorow (koncem jest /ex albo Ctrl-Z)
         A                 Tekst aktualnosci (rozkaz AKTUELL)
         B                 Tekst radiolaztarni (rozkaz BEACON)
         C                 Tekst powitalny (CTEXT)
         H                 Tekst pomocy (rozkaz HELP)
         I                 Tekst informacyjny (rozkaz INFO)
         L                 Tekst lokalnego powitania (rozkaz LOCAL)
         S                 Tekst dla rozkazu SETSEARCH

  Dokladniejsze informacje dotyczace parametrow i rozkazow "TRACE", "PW" i "SY"  znajduja sie w rozdziale 4.

  3. Instalacja
  =============
  3.1. Instalacja na PC
  ---------------------

  Instalacja sklada sie z nastepujacych krokow:

  1. Zalozenie katalogu dla programu (np. C:\PCFLEX) i skopiowanie zbiorow     PC/FlexNet. Konieczne moze byc rozpakowanie archiwum.

  2. Dla zbiorow konfiguracyjnych i tekstowych mozna zalozyc osobny katalogu    Nalezy wowczas skopiowac do niego wymienione zbiory i wpisac jego nazwe     do pliku wywolujacego w linii SET FLEXNET=<katalog> .

  3. Zaladowanie kolejno modulow (najlepiej do gornego obszaru pamieci za     pomoca rozkazu LH - LOADHIGH - jezeli jest tam dosyc miejsca):
     a) FLEXNET.EXE (parametr nieobowiazkowy: przeznaczony obszar pamieci        RAM w kB; domyslnie = 15 kB).        Przewaznie wystarcza przyznanie ok. 15 kB dla kazdego z kanalow         radiowych. W kanalach bardziej obciazonych (np. kanalach skrzynki)        potrzeby moga dochodzic do 30 kB.        Przyklad dla 7 kanalow i 1 dla skrzynki:         7 * 15 kB + 1 * 30 kB = 135 kB.
     b) Sterowniki sprzetu (np. SER12.EXE dla pojedynczego kanalu albo         USCC.EXE dla 4 lub 8 kanalow. Spis parametrow wywolania otrzymujemy         po wywolaniu sterownika z parametrem "/?". Kolejnosc wywolania         decyduje o przypisaniu sterownika do kanalu. Dla kanalow, ktore         maja byc opuszczone nalezy zaladowac pseudosterownik DUMMY.EXE.         Parametrem jego wywolania jest liczba zajetych kanalow.         Dokladne opisy sterownikow znajduja sie w poz. [3] i [4].
     c) Program wezla FLEXDIGI.EXE.
     d) Jako ostatni ladowany jest program FLEX.EXE sluzacy do uruchomienia         systemu.
  4. Za pomoca programu pomocniczego FSET.EXE mozna wprowadzic parametry      konfiguracyjne <mode> i <txdelay>.      
Skladnia: FSET MODE <kanal> <mode>               FSET TXD <kanal> <txdelay>
     Przyklad: FSET MODE 2 9600d  (kanal 2, 9600 bit/s, pelny dupleks)
               FSET TXD 3 12      (kanal 3, TX-Delay = 120 ms)

     Wartosci wprowadzone za pomoca programu FSET zastepuja zawarte w      zbiorze FLEXNET.FPR. Zbior ten uzywany jest tylko przez program      wezla FLEXDIGI.EXE, nie wystepuje w wersji dla uzytkownikow      indywidualnych (patrz p. 3.3). Uzytkownicy indywidualni musza zawsze      korzystac z programu FSET.

  5. Dalsze parametry nalezy wprowadzic za posrednictwem programu      terminalowego TNC.EXE lub innego np. BCT.EXE z zestawu BayCom.      Nalezy uruchomic program terminalowy i nawiazac polaczenie z wezlem.      Uzytkownik konsoli otrzymuje automatycznia uprawnienia operatora.      Parametry konfiguracyjne (patrz p. 4) mozna wprowadzac w dowolnej      kolejnosci. Znak wezla musi byc wprowadzony  przed nawiazaniem      polaczenia z nim.
  6. Zalecane jest wprowadzenie za pierwszym razem hasla dostepu dla      operatora (patrz p. 4.6):

     a) w wersjach V3.3e i starszych haslem jest 5-cyfrowa liczba lezaca w         zakresie 0...65535. Wprowadzenie hasla nastepuje za pomoca programu        pomocniczego SYSNUM.EXE.
        Skladnia: SYSNUM <liczba> [<sciezka dostepu>] .

     b) poczawszy od wersji 3.3g haslo jest ciagiem 80 znakow alfanumerycznych.        Moze ono zawierac wszystkie mozliwe do wydrukowania znaki poza '"'.        Haslo zawarte jest w osobnym zbiorze. Do jego zapisu mozna posluzyc         sie programem pomocniczym FLEXPASS.EXE.
        Wywolanie: FLEXPASS <zbior hasla> .

     Wywolanie programow SYSNUM wzgl. FLEXPASS przed pierwszym uzyciem      FLEXDIGI.EXE powoduje zalozenie brakujacego w tym momencie zbioru     Flexnet.FPR.

  Uwagi odnosnie instalacji:

  - konfiguracja wezla wlacznie z haslem dostepu dla operatora jest     zarejestrowana w zbiorze FLEXNET.FPR. Zbior odczytywany jest przez    program FLEXDIGI.EXE. Nie moze on byc bezposrednio modyfikowany    przez operatora. Zalecane jest sporzadzenie kopii bezpieczenstwa np.    o nazwie FLEXNET.BAK. Zbior konfiguracyjny jest zakladany automatycznie,
    mozna wiec skasowac zbior zawierajacy bledna konfiguracje i rozpoczac     wszystko od nowa.

  - ladowanie sterownikow i modulow programu z ew. parametrami wywolania     (p. 2 do 5) mozna zautomatyzowac poslugujac sie plikiem wsadowym o     odpowiedniej tresci. Plik moze nosic nazwe PCFLEX.BAT. Przyklad     zawartosci pliku podany jest ponizej:

    rem Przykladowa konfiguracja wezla PC/FlexNet, 07/98
    @ECHO OFF
    rem Sciezka dostepu do zbiorow konfiguracyjnych
    SET FLEXNET=C:\PCFLEX\PARA
    rem Przejscie do katalogu PC/FlexNet
    CD \PCFLEX
    rem Wywolanie Flexnet ze 120 kB pamieci
    LOADHIGH FLEXNET 120
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO END
    rem Sterownik dla kontrolera BayCom-USCC z 4 kanalami
    LOADHIGH USCC /P=0x300 /I=5 /C=4 /B=40 /T=0
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO END
    rem Sterownik KISS (domyslnie: COM 1)
    LOADHIGH KISS
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO END
    rem Ladowanie modulu wezla (tylko dla wezlow sieci, patrz p. 3.3.)
    LOADHIGH FLEXDIGI
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO END
    rem Start FlexNet
    LOADHIGH FLEX
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO END
    rem Konfiguracja (dla 'Flexdigi' nieobowiazkowa, patrz p. 3.1.4.)
    FSET TX 0 20
    FSET TX 1 20
    FSET TX 2 12
    FSET TX 3 12
    FSET MODE 0 1200c
    FSET MODE 1 1200c
    FSET MODE 2 9600trz
    FSET MODE 3 9600trz
    rem Uruchomienie terminalu BayCom
    BCT OE1KDA-8
    :END
    rem Usuniecie FlexNet z pamieci
    FLEX /U

  - PC/Flexnet pozwala na korzystanie z 15 kanalow radiowych (0...14)     za posrednictwem odpowiednich sterownikow. Kanal o numerze 15 jest     kanalem wewnetrznym przeznaczonym do wspolpracy z innymi, pracujacymi     rownolegle programami, np. programami terminalowymi jak BCT.EXE,     TNC.EXE, skrzynkami elektronicznymi, skrzynkami 'DX-Cluster',     programami TCP/IP, konferencyjnymi i innymi. W niektorych przypadkach     konieczne jest skorzystanie z posrednictwa sterownika symulujacego     tryb podporzadkowany TFEME.EXE (patrz p. 3.2) albo sterownika     symulujacego polaczenie z siecia 'Ethernet' p.n. ETHEREMU.EXE     (poz. [3] i [4]). W wezlach RMNC/Flexnet kanal 15 jest zwyklym     kanalem radiowym.

  3.2. Rownolegla praca wezla PC/FlexNet i skrzynki
 -------------------------------------------------

  Rownolegla praca skrzynki BayCom-Box i wezla PC/Flexnet na tym samym  komputerze nie wymaga posrednictwa sterownikow. Po uruchomieniu wezla  za pomoca wywolania FLEX.EXE wywolywany jest program skrzynki zamiast  wymienionych powyzej programow terminalowych.   Wspolpraca z programem korzystajacym z trybu terminalowego WA8DED/TF   (j.np. GP, SP, DieBox, skrzynka FBB, DX-Cluster) wymaga posrednictwa   sterownika TFEME.EXE (autorstwa HB9JNX). Dokladniejsze informacje   znajduja sie w poz. [3].

  Uwagi dotyczace rownoleglej pracy skrzynki i programu FLEXDIGI.EXE:

  - Instalacja skrzynki i pelnego oprogramowania wezla PC/Flexnet stawia    wysokie zapotrzebowanie na pamiec RAM. Konieczne jest usuniecie     wszystkich zbednych w tym czasieprogramow i sterownikow j.np.     sterownikow klawiatury w wersji narodowej, sterownikow myszy,     sterownikow CD-ROM, graficznych i innych. Stare monochromatyczne
    kontrolery graficzne j.np. 'Hercules' zajmuja znacznie mniej cennej     pamieci i sa w zupelnosci wystarczajace do obslugi wezla.

  - Dla bardziej rozbudowanych wezlow zalecane jest przeniesienie skrzynki     na drugi komputer polaczony z komputerem zawierajacym PC/Flexnet lub z    systemem RMNC/Flexnet. Na komputerze skrzynki mozna uruchomic rownolegle    oprogramowanie Flexnet w wersji dla uzytkownikow prywatnych (bez     FLEXDIGI.EXE) - patrz p. 3.3. Oba komputery moga byc polaczone ze soba     za pomoca lacza kablowego
 
  3.3. Wersja PC/FlexNet dla uzytkownikow indywidulanych (bez wezla)
  ------------------------------------------------------------------

  Wiekszosc zbiorow moze byc wykorzystana identycznie jak w wersji wezlowej.  Oprogramowanie PC/Flexnet pelni wowczas funkcje uniwersalnego sterownika  modemow i kontrolerow wykorzystywanego przez programy uzytkowe (np.  terminalowe). W wersji tej nie mozna nawiazac polaczenia z PC/Flexnet   a jedynie z programem korzystajacym z jego uslug. Sprzezenie obu   programow jest niewidoczne dla korespondentow. Sposob rownoleglej   instalacji programow podany jest w p. 3.2.

  Zbedne sa jedynie program wezla FLEXDIGI.EXE i zwiazane z nim programy  pomocnicze jak SYSNUM.EXE czy FLEXPASS.EXE. Jedynie rozdzial 3 i czesci   rozdzialu 4 odnoszace sie do rozkazu MODE (p. 4.2) pozostaja interesujace  dla uzytkownikow programu. Parametry <mode> i <txdelay> musza byc   wprowadzane za kazdym razem po uruchomieniu programu za pomoca narzedzia   FSET.EXE. Sposob korzystania z niego i przyklad pliku wsadowego PCFEX.BAT   podane sa w p. 3.1 i 3.1.4).  
  Poczawszy od wersji V3.3e. program FLEXNET.EXE jest wyposazony w   inteligentna funkcje przekaznikowa, ktora moze korzystac z wiekszej   liczby kanalow radiowych bez wywolania programu FEXDIGI.EXE. W celu   wlaczenia przekaznika nalezy wprowadzic jego znak za pomoca narzedzia   FSET.EXE. Wywolanie: FSET DIGI <znak> .  Przyklad: FSET DIGI OE1KDA-2 .

  Po zainstalowaniu sterownikow VXD (patrz p. 5.2) wersja ta moze byc   uzywana jako posrednik miedzy przegladarka internetowa i zestawem   protokolow TCP/IP systemu Windows 95/98 ('Windows socket') a siecia   AX.25 co pozwala np. na korzystanie z serwera HTTP skrzynek BayCom.
  4. Konfiguracja wezla
  =====================
  4.1. Parametry
 --------------
  Po zakonczeniu instalacji wymagane jest wprowadzenie nastepujacych   parametrow:
  a) znaku wezla z dodatkiem zakresu rozszerzen SSID za pomoca rozkazu      MYCALL (patrz p. 2.2.),
  b) ew. znaku lokalnej skrzynki za pomoca rozkazu MAIL (patrz p. 2.2.),
  c) parametrow kanalow radiowych za pomoca rozkazow MODE (patrz p. 4.2.)     i PARMS (TX-Delay, SSID i czas braku aktywnosci, patrz p. 4.3.),
  d) zadeklarowania laczy za pomoca rozkazu LINKS (patrz p. 4.4.),
  e) tekstow za pomoca rozkazu WRITE lub edytora (patrz p. 4.5.).
  4.2. Rozkaz MODE
  ----------------
  Rozkaz MODE definiuje szybkosci transmisji i inne parametry kanalow   radiowych. Zadeklarowane szybkosci transmisji musza byc wielokrotnosciami   300 bit/s. Zera na koncu liczby mozna opuscic.
  Skladnia: MODE <kanal> <parametry>
  Dozwolone sa nastepujace parametry:

  <szybk>- szybkosc transmisji w bit/s (obowiazuje dla wewnetrznego sygnalu
           zegarowego)
    "a" - automatyczne polaczenie (tylko dla sieci 'Ethernet' !)
    "c" - zaleznie od rodzaju sterownika: stosowanie sumy kontrolnej CRC
          w laczach KISS albo wlaczenie programowej sygnalizacji odbioru
          DCD np. w modemach dla szybkosci 1200 bit/s.
    "d" - tryb pelnodupleksowy
    "m" - wlaczenie protokolu DAMA (nadzorcy - ang. master)
    "r" - zewnetrzny odbiorczy sygnal zegarowy, (np. dla modemu G3RUH)
    "s" - synchronizacja kanalow (dla kilku kanalow pracujacych na tej
          samej czestotliwosci: wszystkie musza byc zaznaczone jako
          zsynchronizowane);
    "t" - zewnetrzny nadawczy sygnal zegarowy (np. dla G3RUH)
    "u" - wejscie uzytkowe (wlaczony pomiar pozostalosci czasu
          TX-Delay < 100 ms; kanal nie podporzadkowuje sie protokolowi
          DAMA)
    "y" - automatyczne przyznawanie uprawnien operatora (bez koniecznosci
          podania hasla)
    "z" - kodowanie NRZ (np. dla modemu DF9IC)
    "-" - calkowite wylaczenie kanalu (jest to zalezne od sterownika)

  poczawszy od wersji FlexNet V3.3g:
    "p" - kanal pelnodupleksowy prawie stale wlaczony (czas wlaczenia
          po zakonczeniu: transmisji danych rowny 1 min.): odpadaja czasy
          TXDELAY. W modemie nalezy wylaczyc urzadzenie nadzorcze
          (ang. watchdog).

  Przyklady: 1. MO 2 1200cmu  (1200 bit/s, kanal uzytkowy z wykorzystaniem
                               szeregowego modemu BayCom i protokolu
                               DAMA-Modus w kanale 2)
             2. MO 3 96dtrz   (9600 bit/s, ladze dupleksowe z modemem FSK
                               typu DF9IC w kanale 3)
             3. MO 4 yc       (automatyczne uprawnienia operatora i suma
                               kontrolna CRC w laczu KISS w kanale 4)
             4. MO 5 -        (calkowite wylaczenie kanalu 5; funkcjonuje
                               tylko z niektorymi sterownikami)

  Uwagi odnosnie parametrow:

  - znaczenie parametrow jest zalezne od uzytego sterownika; parametry o     tym samym symbolu moga wywolywac odmienne efekty lub byc bez znaczenia     w zaleznosci od rodzaju sterownika.

  - zadeklarowana szybkosc transmisji obowiazuje tylko w przypadku     korzystania z wewnetrznego sygnalu zegarowego. W przypadku korzystania     z zewnetrznych sygnalow zegarowych (argumenty "r" lub "t") nie ma znaczenia,     musi byc jednak mimo to podana prawidlowo poniewaz od tej wartosci zalezy     czestotliwosc pomiarow czasu propagacji w sieci.

  4.3. Rozkaz PARMS
-----------------
  Rozkaz PARMS sluzy do ustalenia czasow TXDELAY, rozszerzen znakow (SSID) i   czasow braku aktywnosci uzytkownikow dla poszczegolnych kanalow.
  Skladnia: PARMS <T|S|I> <wartosc> [kanal]
  a) wprowadzenie czasu TXDELAY dla podanego kanalu:

     Skladnia:     P T <czas txdelay> <kanal>
     Zakres:       0...255 [wielokrotnosc 10 ms]
     Przyklad:     P T 10 2  (czas TX-Delay = 100 ms dla kanalu 2)

  b) przydzielenie rozszerzenia dla podanego kanalu:

     Skladnia:     P S <ssid> <kanal|16>
     Zakres:       ustalony w rozkazie MYCALL
     Przyklad:     P S 7 3  (rozszerzenie SSID rowne 7 dla kanalu 3)

     W celu usuniecia przydzielonego rozszerzenia nalezy przyznac je dla      pseudokanalu 16 (P S <ssid> 16).

     W systemie Flexnet jedynie kanaly majace przydzielone rozszerzenie      SSID sa dostepne dla wszystkich. Kanaly uzytkowe musza miec wiec      zawsze przypisane rozszerzenie. Dla kazdego z kanalow uzytkowych      nalezy przewidziec osobne rozszerzenia, np. dla kanalu w pasmie      70 cm rozszerzenie '-7' a dla kanalu w pasmie 2 m - '-2'. Uzytkownicy      polaczeni z wezlem moga wybrac pozadany kanal wyjsciowy poslugujac      sie rozkazem 'connect' np. 'c -2' oznacza przejscie na kanal o      rozszerzeniu '-2'. Uzytkownicy nawiazujacy dopiero polaczenie moga      podac w rozkazie znak kanalu np. ' c <adresat> <znak wezla>-2' powoduje     nawiazanie polaczenia z pozadana stacja poprzez kanal korzystajacy z      rozszerzenia '-2'.
     Rowniez kanaly laczy ze stacjami partnerskimi nie korzystajacymi z      protokolu Flexnet (np. stacjami TheNet-Node, NETROM, TCP/IP, skrzynkami      elektronicznymi, DX-Cluster musza korzystac z rozszerzen. Natomiast      dla kanalow laczy ze stacjami Flexnet nie nalezy przyznawac rozszerzen.
  c) ustalenie czasu braku aktywnosci uzytkownikow:
     Skladnia:     P I <min|0>
     Zakres:       60...255 [min]
     Przyklad:     P I 90  (czas 90 min)
     Czas podawany jest w minutach przy czym wartosc 0 oznacza brak      ograniczenia. Uzytkownicy, ktorzy w tym czasie nie podejmowali zadnej      akcji pomimo, ze byli polaczeni z wezlem zostaja rozlaczeni. Nie      dotyczy to polaczen za posrednictwem funkcji przekaznikowej ('via')      a jedynie polaczen z wezlem. Ograniczenie czasowe nie dotyczy polaczen
     nawiazanych przez operatora i osoby posiadajace uprawnienia operatora.
  4.4. Rozkaz LINKS  (tabela laczy)
  ---------------------------------
  Stacje partnerskie w laczach musza byc wpisane do tabeli za pomoca   rozkazu LINKS. Znaki stacji moga zawierac rozszerzenia SSID. Maksymalna   liczba wpisow w tabeli wynosi 20.
  Skladnia: LINKS <kanal|lacze> <znak> [parametry]
  Znaczenie parametrow:
  a) lacza bez pomiaru czasow propagacji pakietow:
    "$" - brak pomiaru czasu
    "#" - brak pomiaru czasu; lacze ukryte przed uzytkownikami
          (np. serwisowe).

  b) lacza z pomiarem czasu:

    " " - brak parametru: zwykly pomiar czasu i wymiana informacji o           trasach polaczen (standard)
    "@" - jednostronny pomiar czasu w laczach z partnerami nie           korzystajacymi z protokolu Flexnet (np. TheNet-Node, skrzynki),
          lacze jest znane w sieci
    "-" - informacja o laczu nie jest rozpowszechniana w sieci,           informacja o dalszych stacjach docelowych natomiast tak.
          Stosowane np. dla laczy znajdujacych sie w fazie probnej.
    ">" - informacje o partnerze i dalszych osiagalnych przez niego celach          pozostaja ukryte. Rozwiazanie stosowane np. dla sieci wewnetrznych.
    "!" - rozpowszechniana jest jedynie informacja o partnerze, dalsze           osiagalne przez niego stacje pozostaja ukryte.
    ")" - partnerem jest siec lokalna; wpis niewidoczny dla uzytkownikow;          jest to kombinacja z ">" i "#"

  Partnerzy, dla ktorych nie podano parametrow dodatkowych lub podano   parametry "!" i "@" zostaja wpisani do tabeli stacji docelowych   (patrz rozkaz 'destinations') i informacje o nich sa rozpowszechniane   w sieci.
  Przyklady: 1. L 2 sr9zdn       (lacze z partnerem Flexnet przez kanal 2)
             2. L 6 sp6eek-7 #   (ukryte lacze probne z SP6EEK-7 przez
                                  kanal 6)
             3. L 15 sr6bbs-9 )  (ukryte lacze do retransmisji poczty
                                  ze skrzynka sr6bbs przez kanal 15)
             4. L sr9zdn sp9kby  (deklaracja lacza do sp9kby poprzez
                                  podane uprzednio lacze z sr9zdn)

  W przypadku pracay skrzynki pod wspolnym znakiem z wezlem mozliwe jest  nastepujace rozwiazanie:
  - skrzynka otrzymuje rozszerzenie lezace w zakresie rozszerzen przyznanych
    dla wezla a lacze deklarowane jest z parametrem "@" tzn. z pomiarem    czasu i z rozszerzeniem.
  - przyklad: znak wezla SP6DOP, zakres rozszerzen 0-10, znak skrzynki SP6DOP-8.
  W polaczeniach ze skrzynka uzytkownicy moga poslugiwac sie bezposrednio jej  znakiem - 'C SP6DOP-8' bez podawania wezla jako posrednika (w tym przypadku
  bylby to rozkaz 'C SP6DOP-8 via SP6DOP').
  Uwagi:
  - skrzynka wpisana w powyzszy sposob nie jest wymieniana jako samodzielna     stacja w tabeli stacji docelowych pozostalych wezlow.
  - w celu nawiazania polaczenia z nia wystarczy podac jej znak z wlasciwym
    rozszerzeniem (lub bez jezeli rozszerzeniem jest 0). Nie potrzeba podawac    wezla jako posrednika ('via').
  - w przypadku usterki skrzynki lub lacza z nia uzytkownik otrzymuje     automatycznie polaczenie z wezlem.
  4.5. Teksty A, B, C, H, I, L i S
 --------------------------------
  Operator wezla moze zalozyc nastepujace zbiory tekstowe:

     A - aktualnosci:    aktualnosci dotyczace wezla i dzialalnosci
                         jego opiekunow
     B - radiolatarnie:  definicje radiolatarni (teksty, trasy,
                         czestotliwosc transmisji)
     C - powitanie:      tekst powitalny
     H - pomoc:          tekst pomocy/spis rozkazow
     I - tekst informacyjny: informacje o wezle (opis stacji)
     L - lokalne powitanie: lokalny tekst powitalny (dodatek do ogolnego)
                         tekst nadawany jest do stacji laczacych sie
                         bezposrednio
     S - tekst dla rozkazu 'Setsearch': trasy poszukiwania (znaki) dla r
                         ozkazu FIND

  W wezlach PC/Flexnet teksty te znajduja sie na twardym dysku w katalogu  Flexnet lub innym wybranym przez operatora (p. 3.1). Zbiory nosza podane   powyzej oznaczenia jednoliterowe (np. A) i rozszerzenie FPR.  W wezlach RMNC/Flexnet zbiory znajduja sie w pamieci RAM.  W celu wprowadzenia zbiorow operator moze posluzyc sie rozkazem
  WRITE <nazwa zbioru> (np. WRITE A). W wezlach PC/Flexnet zbiory moga byc  zalozone za pomoca dowolnego edytora ASCII i zapisane pod wlasciwa nazwa.
  a) Zbiory A.FPR, C.FPR, H.FPR, I.FPR i L.FPR:

     Zbiory moga zawierac dowolne teksty. Brak jest jakichkolwiek ograniczen     odnosnie formatu. Zalecane jest umieszczenie we wszystkich z nich,      poza C.FPR, pustej linii na poczatku w celu poprawienia czytelnosci.     Zbior H.FPR moze zawierac wycinek z niniejszej dokumentacji (p. 2.1)      wydzielony za pomoca dowolnego edytora. Dla wezlow PC/Flexnet nalezy      opuscic linie dotyczaca rozkazu IO.
  b) Zbior B.FPR:
     Zbior definicji radiolatarni moze zawierac definicje dla dowolnych     kanalow i charakteryzuje sie podanym ponizej formatem:
     <min> <kanal> <adres_docelowy [via <znak> [<znak>...]]> : <tekst> #

     "#"      sluzy do rozdzdielenia zapisow;
     <min>    odstep czasu w minutach pomiedzy kolejnymi transmisjami
              (zakres: 1...255 [min]; 0 - transmisja wylaczona);
     <kanal>  numer uzywanego kanalu;
     <adres_docelowy> dowolny znak lub nazwa umieszczana w polu adresowym
              pakietow, np. "BEACON", "RMNC","FLXNET","TEST" itp.;
     "via"    pozwala na podanie do 8 stacji przekaznikowych na trasie.

  Przyklad:  #10 0 FLEX:Wezel w Opolu -  wejscie 144.850 MHz
             #30 1 FLEX SR9ZDN SR6DOP: lacze SR9ZDN-SR6DOP QRV
             #5  0 FLXNET:Proba....

     Zbior zawiera trzy teksty radiolatarni oddzielone za pomoca znaku "#".

     - dozwolone jest opuszczenie slowa 'via' poprzedzajacego spis stacji       przekaznikowych.

     - nadawane teksty moga zawierac znaki powrotu wozka (CR) dla poprawienia       czytelnosci. Rowniez pomiedzy poszczegolnymi zapisami moga znajdowac       sie puste linie.

     - zalecane jest umieszczenie znaku rozdzielajacego "#" na poczatku linii.        Teksty zawieraja wowczas znak CR na koncu.

     - znaki stacji moga byc pisane zarowno duzymi jak i malymi literami.

     - w polu nadawcy pakietow znajduje sie zawsze znak wezla z najnizszym
       z przyznanych rozszerzen.

     - w przypadku braku definicji wezel PC/Flexnet nie nadaje wogole tekstow       radiolatarni natomiast wezel RMNC/Flexnet nadaje w odstepach 3 min        tekst domyslny w kanale, ktoremu przypisano rozszerzenie 0.


  c) Zbior S.FPR:

     Zbior moze zawierac dowolnie wiele tras poszukiwania z tym, ze liczba     przekaznikow ograniczona jest do siedmiu. Zbior ma nastepujacy format:
     <znak1>
     <znak1> [via <znak2> [<znak3> [<znak4> [<znak5>]]]]

     Przyklad:  Trasy poszukiwan dla rozkazu FIND
                SR6DOP
                SR6DOP-2
                SR9ZDN via SR6DOP
                SR7DLD via SR6DOP

     Pierwsza linia oznacza, ze rozkaz poszukiwania nadawany jest przez wlasny     wezel (kanal z rozszerzeniem 0) a druga, ze uzywany jest rowniez kanal z      rozszerzeniem '-2'. Trzecia linia zawiera trase poszukiwania przez      wezel sasiedni natomiast czwarta wezla znajdujace sie w tabeli stacji     docelowych nie osiagalne bezposrednio.     Zamiast wlasnego znaku mozna podac skrot w postaci "-". Skrot ten musi      byc poprzedzony znakiem odstepu. Powyzszy przyklad moze byc wiec      zapisany w postaci skroconej:
                -
                -2
                SR9ZDN -
                SR7DLD -

     Skrot powyzszy moze byc uzywany we wszyskich rozkazach kierowanych do      wezla np. 'C -2' zamiast 'C SR6DOP-2'.     Stosowanie postaci skroconej w tekstach jest szczegolnie korzystne w      przypadku wezlow RMNC/Flexnez ze wzgledu na ograniczona pojemnosc      pamieci.

     Pakiety poszukujace stacji slyszanych i zapisanych w spisie MH nadawane      sa jedynie w kanale, w ktorym dana stacja zostala odebrana (spis ma      pierwszenstwo przed pozostalymi tabelami tras i stacji docelowych).      W powyzszym przykladzie dwukrotnie poniewaz zbior zawiera dwa zapisy.      W przypadku gdy stacja musi byc poszukiwana we wszystkich kanalach      (np. jezeli czesto zmienia czestotliwosc pracy) nalezy w zbiorze podac      numery kanalow. Przy zalozeniu, ze kanal 6 dysponuje rozszerzeniem 0 a      kanal 4 - rozszerzeniem '-2' przyklad powyzszy wyglada jak nastepuje:
                6 -
                4 -2
                SR9ZDN -
                SR7DLD -

     W przypadku gdy stacja SR9ZDN jest rowniez wyposazona w dwa kanaly      wejsciowe (w ponizszym przykladzie kanaly 15 i 14 o rozszerzeniach      rownych odpowiednio 0 i '-7') przykladowy zbior S.FPR zawiera:
                6 -
                4 -2
                15 - SR9ZDN
                14 - SR9ZDN-7
                SR7DLD -

     Numery kanalow sa tutaj traktowane jak znaki wywolawcze i dlatego      umieszczone sa na poczatku jako 'znaki' docelowe. Nastepnie podana      jest trasa polaczenia a wiec wlasny znak i znak wywolawczy sasiada.      Rozdzielenie numeru kanalu i znaku wywolawczego moze sie wydawac      nieco dziwne - dotyczy to tego samego kanalu sasiada - niemniej
     po chwili zastanowienia okazuje sie logiczne.
  d) Spis odbieranych stacji MH.FPR:

     Spis prowadzony jest automatycznie przez wezel Flexnet i rejestrowany      w zbiorze w odstepach 10-minutowych. Zbior nie powinien byc      modyfikowany przez operatora. Zbior zakladany jest automatycznie      przez program wiec jego brak na poczatku nie zakloca pracy wezla.
  4.6. Uprawnienia operatora
 --------------------------
  W celu otrzymania uprawnien operatora nalezy posluzyc sie rozkazem   "SY" a w nowszych wersjach takze rozkazem "PW":

  a) dla PC/FlexNet do wersji V3.3e i RMNC/FlexNet do wersji V3.3g:

     Po podaniu rozkazu "SY" wezel nadaje w odpowiedzi pieciocyfrowa      liczbe losowa i oczekuje w odpowiedzi liczby obliczonej w nastepujacy
     sposob:     kazda z pozycji liczby musi zostac przemnozona przez odpowiednia      pozycje znanego operatorowi hasla liczbowego (patrz p. 3.1.6.a).
     Liczba otrzymana po zsumowaniu wynikow musi byc nadana w odpowiedzi      do wezla.

     Przyklad: w odpowiedzi na rozkaz "SY" otzrymano liczbe 24531.
               Haslem operatora jest 12345, obliczenia przebiegaja
               wiec jak podano:

               1. mnozenie pozycjami:
                  2 4 5 3 1   <- liczba losowa
                  1 2 3 4 5   <- haslo

                  2*1 = 2; 4*2 = 8; 5*3 = 15; 3*4 = 12; 1*5 = 5

               2. suma ilorazow:

                  2 + 8 + 15 + 12 + 5 = 42  <- odpowiedzia jest.

  b) dla PC/FlexNet od wersji V3.3g i RMNC/FlexNet od wersji V3.3h:

     W odpowiedzi na rozkaz "PW" (lub "SY") wezel nadaje piec liczb      losowych oznaczajacych pozycje w hasle dostepu (patrz p. 3.1.6.b).      W odpowiedzi nalezy nadac znaki znajdujace sia na tych pozycjach      hasla. Jest to znany szeroko algorytm TheNet/NETROM. Odpowiedz      moze zawierac rowniez znaki bledne pod waruniem, ze zawiera czesc
     prawidlowa. Utrudnia to rozszyfrowanie hasla osobom niepozadanym.
     Przyklad: w odpowiedzi na rozkaz "PW" otrzymujemy: SR6DOP> 29 16 3 42 8

               W zbiorze znajduje sie nastepujace haslo (dla uproszczenia               krotsze niz 80 znakow):               lgtB517R6MvapKREGoK8Tpr1CsJo4Pb8c996EBxVhijZWZGPjdB7VoR4p0
                 |    |       |            |            |
                 3=t  8=R    16=E         29=4         42=i

               odpowiedzia jest wiec: 4EtiR
               Odpowiedz operatora moze zawierac czesc bledna,
               np.: ltuzE58vmv4EtiR78nfiv4vGfh
                              ^^^^^

  Uwagi dotyczace uzyskiwania uprawnien operatora:

  - dla utrudnienia rozszyfrowania hasla mozna nadawac rozkaz "SY"/"PW"    wielokrotnie. Tylko jedna z odpowiedzi musi byc prawidlowa. Wiele z     programow terminalowych generuje jednak automatycznie odpowiedz i     nadaje ja odrazu.  - dla utrudnienia rozszyfrowania hasla wezel nie udziela odpowiedzi     informujacej o odebraniu prawidlowego lub blednego hasla. Dla     przekonania sie o otrzymaniu uprawnien operatora mozna posluzyc sie     niewinnymi rozkazami jak "P I" lub "L".  - operator moze pozostawac dowolnie dlugo polaczony z wezlem bez     podejmowania jakiejkolwiek akcji. Wezel nie dokonuje rozlaczenia po     przekroczeniu czasu braku aktywnosci. Czas ten dotyczy jedynie zwyklych     uzytkownikow.  - uprawnienia operatora wygasaja dopiero z chwila rozlaczenia z wezlem     lub nawiazania dalszego polaczenia.
  - uprawnienia operatora moze uzyskac wiecej osob w tym samym czasie.

  4.7. Uwagi do rozkazu TRACE
  ---------------------------

  Dozwolone jest uruchomienie tylko jednej sesji diagnostycznej 'TRACE'   w danym czasie. Wielokrotne wywolania sa ignorowane. Rozpoznawane jest   tez wywolanie sesji diagnostycznych 'TRACE' i podgladu 'MONITOR' w   programach-aplikacjach. W odpowiedzi na probe rownoleglego uruchomienia   sesji przez operatora wezel nadaje znak gotowosci. W celu wylaczenia sesji   diagnostycznych lub podgladu w programach aplikacyjnych nalezy posluzyc   sie rozkazami "TRACE OFF", "MONITOR OFF" (przyklad dla programu   terminalowego BCT.EXE), "ESC M N" (dla TFEMU) lub podobnymi.   Zatrzymanie i usuniecie z pamieci programu aplikacji nie wytarcza   do udostepnienia sesji 'TRACE' - konieczne jest jej wylaczenie w programie.
  5. Dodatek
  ==========
  5.1. Meldunki rozkazow
  ----------------------
  a) Teksty radiolatarni w odpowiedzi na rozkaz BEACONS (patrz p. 4.5.):

     #10 4 FLXNET:SR6DOP wezel w Opolu
      |  |   |     |
      |  |   |     +-- tekst nadawany
      |  |   +-------- adres docelowy np. "BEACON", "TEST", "FLXNET",...
      |  +------------ numer kanalu radiowego, np. 4
      +--------------- odstep czasu w minutach

  b) Czasy propagacji w rozkazach LINKS i PARMS:

     Wyswietlane liczby sa czasami propagacji (= odpowiedzi) x 1/10 sek.

      4/5    dwie liczby, typowy przypadek gdy stacja partnerska stosuje             rowniez protokol Flexnet. Pierwsza z nich jest czasem mierzonym             w kierunku do partnera natomiast druga - czasem mierzonym przez             partnera.     (12/9)  dwie liczby w nawiasach. Wezel zna lepsza trase polaczenia             z partnerem tzn. nie korzysta z bezposredniego polaczenia.
      3      pojedyncza liczba. Stacja partnerska nie korzysta z protokolu             Flexnet, jest np. stacja NETROM albo skrzynka elektroniczna.             Pojedyncza liczba wyswietlana jest rowniez jesli partnerska             stacja Flexnet znajduje sie dopiero w czasie inicjalizacji.     (95)    pojedyncza liczba w nawiasach. Znana jest lepsza trasa             polaczenia tzn. trasa bezposrednia nie jest wykorzystywana.
     "   "   brak danych, pomiary nie sa przeprowadzane.
      ---    lacze nieczynne i partner nie osiagalny rowniez w inny sposob,
             np. nieczynny.
     (---)   trzy kreski w nawiasach, lacze nieczynne ale partner osiaglny
             innymi trasami.

  c) spis uzytkownikow w odpowiedzi na rozkaz CONVERS:

     users:
      42: SP6FIG   42: SP6EEK   76: SP9JCN   76: SP6BHE   ---: OE1KDA
     channel?

     Stacje SP6FIG i SP6EEK znajduja sie w kanale (koleczku) 46, stacje     SP6JCN i SP6BHE w kanale 76 natomiast stacja OE1KDA nie uczestniczy     w konferencji a jest jedynie polaczona z wezlem. Moze ona byc      zaproszona do konferencji za pomoca rozkazu TALK, np.      /T Czesc OE1KDA, zglos sie do koleczka 42.
  d) Spis stacji docelowych w odpowiedzi na rozkaz DESTINATIONS:
     SR9ZDN  0-15   33   SR6DBC   0-15   23   SR7DWL  0-7   189   SR7DLD
       |      |     |
       |      |     +-- czas x 1/10 sek. (przyklad: 33 = 3,3 sec.)
       |      +-------- stosowany zakres rozszerzen SSID danej stacji
       +--------------- znak wezla / skrzynki / ...
   - odpowiedz na rozkaz "D <znak>":
     Jezeli wybrana stacja znajduje sie w spisie w odpowiedzi otrzymywane     sa czas propagacji pakietu i trasa polaczenia. Stacje na trasie,      ktorych znaki podane sa duzymi literami stosuja protokol sieciowy      Flexnet. Stacje podane malymi literami sa wezlami innych systemow      lub zwyklymi stacjami przekaznikowymi warstwy 2. Meldunek '???'      oznacza, ze lacze jest niedostepne (przerwane).     Przyklad: odpowiedz SR6DOP na polecenie "D OE1XLR":
               *** OE1XLR (0-12) T=22
               *** route: SR6DOP SR6BBS OK0NK OE3XSR OE1XLR
   - odpowiedz na rozkaz "D <znak> >":
     Umieszczenie w poleceniu dodatkowo znaku ">" powoduje wyswietlenie      czasow propagacji na poszczegolnych odcinkach trasy. Pozwala to na      znalezienie miejsc i przyczyn zahamowan. Polecenie powoduje dodatkowe      obciazenie laczy sieci przez pakiety pomiarowe i zbieranie informacji      i dlatego nie powinno byc uzywane bez istotnego uzasadnienia.
     Przyklad: odpowiedz SR6DOP na polecenie "D OE1XLR >":
               *** OE1XLR (0-12) T=22
             *** route: SR6DOP (8) SR6BBS OK0NK OE3XSR OE1XLR
               *** route: SR6DOP SR6BBS (3) OK0NK OE3XSR OE1XLR
               *** route: SR6DOP SR6BBS OK0NK (6) OE3XSR OE1XLR
               *** route: SR6DOP SR6BBS OK0NK OE3XSR (5) OE1XLR
     Wypadkowy czas propagacji nie jest rowny sumie wymienionych czasow      poniewaz w obliczeniach uzywane sa wspolczynniki wagowe pozwalajace     na uwzglednienie liczby odcinkow trasy.
   - odpowiedz na polecenie "D <znak> *":

     Odpowiedz zawiera dodatkowo czasy propagacji zameldowane do stacji     partnerskich. Liczby dodatnie oznaczaja trasy prowadzace od wezla     do partnera czyli wchodzace w gre.Liczby ujemne oznaczaja czasy     wazone w kierunku od partnera (a wiec zgloszone przez niego). Czasy      te nie sa przekazywane dalej w sieci. Rozkaz pozwala na znalezienie
     w sieci laczy ukrytych.
     Przyklad: odpowiedz SR6DOP na polecenie "D OE1XLR *":
               *** OE1XLR (0-12) T=28:
                   SR6BBS       28
                   OK0NTU       -50
                   SR9ZDN      -38
                   OK0NO       37
     Oznacza to wybor trasy do OE1XLR przez SR6BBS - czas wynosi tu 28.     Alternatywna trasa prowadzi przez OK0NO - czas jest tu jednak dluzszy     i wynosi 37. Trasy ze stacji SR9ZDN i OK0NTU do OE1XLR (czasy      odpowiednio -38 i -50) prowadza przez SR6DOP.
  e) Statystyka otrzymywana w odpowiedzi na rozkaz PARMS:

     1. linia (tylko w odpowiedzi na "P *"):
     r:2        - liczba goracych startow od ostatniego startu zimnego lub
                  wlaczenia zasilania (tylko dla RMNC).
     d:544      - liczba zapisow w tabeli stacji docelowych.
     v:1        - numer wersji programu (czesc po przecinki)
     t:12d,14h  - czas nieprzerwanej pracy od ostatniego uruchomienia

     po   - numer kanalu (odpowiada adresowi plytki kanalowej w RMNC)
     id   - stosowane rozszerzenie SSID: kanaly z rozszerzeniem SSID sa
            dostepne dla wszystkich, kanaly bez - tylko dla zadeklarowanych
            partnerow w laczach (patrz p. 4.3.b).
     td   - czas TXDELAY jako wielokrotnosc 10 ms.
     qso  - liczba aktywnych QSO w danym kanale. QSO przez wezel liczone sa
            podwojnie (oba kierunki niezaleznie).
     usr  - liczba stacji odbieranych w danym kanale (w czasie ostatnich 3 min).
     tifr - liczba nadanych pakietow informacyjnych (I) w czasie ostatnich
            10 min.
     rifr - liczba odebranych pakietow informacyjnych (I) w czasie ostatnich
            10 min.
     tkby - liczba nadanych kilobajtow w czasie ostatnich 10 min.
     rkby - liczba odebranych kilobajtow w czasie ostatnich 10 min.
            Brak obu powyzszych danych pomimo istnienia zapisu w tabeli            laczy oznacza wylaczenie kanalu (dla PC/Flexnet np. brak sterownika             natomiast dla RMNC/Flexnet - brak plytki kanalowej).
     qty  - jakosc kanalu w % aktualizowana co 10 min. Obliczana w % jako             stosunek liczby pokwitowanych pakietow I do wszystkich nadanych.            Jakosc rowna 100 % bez widocznej transmisji oznacza, ze polaczenie            nie funkcjonuje w chwili obecnej ale funkcjonowalo poprzednio.            Jakosc 0% oznacza ze polaczenie nigdy nie funkcjonowalo pomimo            zainstalowanego sterownika kanalowego.

     Rubryki 'mode','links','ssids','time': patrz rozkazy MODE wzgl. LINKS!
     ew. dodatkowe oznaczenia w rubryce 'mode':
     "---"  kanal wylaczony ale sprzetowo gotowy do pracy
            (zainstalowany sterownik/plytka)
     "+"    plytka kanalowa z czestotliwoscia zegarowa 8 MHz (tylko RMNC !)
     "!"    plytka kanalowa z czestotliwoscia zegarowa 12 MHz (tylko RMNC !)
     "#"    plytka kanalowa z czestotliwoscia zegarowa 16 MHz (tylko RMNC !)
     (brak: plytka kanalowa z czestotliwoscia zegarowa 4 MHz - tylko RMNC !)
  f) Statystyka bledow w odpowiedzi na rozkaz STAT:
    1. linia:
     uptime - czas pracy od ostatniego uruchomienia
     total  - obszar pamieci zarezerwowany dla FlexNet (parametr wywolania)
     max    - maksymalnie zajmowany obszar pamieci od czasu ostatniego              uruchomienia FlexNet w kB
     used   - obecnie zajety obszar pamieci FlexNet w kB
     po       - numer kanalu/adres plytki RMNC
     device   - nazwa sterownika sprzetowego dla kanalu (SHELL = FLEXNET.EXE)
     version  - numer wersji sterownika kanalu
     txframes - liczba nadanych pakietow od momentu ostatniego uruchomienia
     rxframes - liczba odebranych pakietow od momentu ostatniego uruchomienia
     rerr  - liczba bledow w odbiorze: ignorowane sa bledy CRC (moga one tez             byc spowodowane przez szumy odbiornika w czasie braku odbioru).             Uwzgledniane sa bledy w rozdzaju przepelnienia bufora odbiorczego             w obwodzie komunikacyjnym UART itp. Przepelnienia bufora moga             oznaczac zbyt mala szybkosc przetwarzania komputera.
     terr  - liczba bledow w czasie transmisji: nie jest to kliczba blednych              pakietow a np. liczba przerw w transmisji spowodowanych brakiem              danych w buforze nadawczym UART. Rowniez i tu wieksza liczba              bledow moze oznaczac zbyt mala szybkosc przetwarzania komputera.
     rberr - liczba przypadkow braku miejsca w buforze odbiorczym sterownika.             Bledy tego typu wystepuja rzadko. Dla sterownika USCC mozna              powiekszyc liczbe buforow w wywolaniu.
     ioerr - bledy wejscia/wyjscia (I/O). Oznaczaja problemy sprzetowe.
            Wystepuja zasadniczo b. rzadko.
  g) Odpowiedz rozkazu:
     1537: S7  U2  P4 : SR6DOP>SP6FIG
      947: S3  U1  P6 : SR6DOP>SP6EEK

      862: S5      P6 : SR6DOP>SP9JCN
     1067: S13 U7  P3 : SR6BBS-8>SR6DOP-8 v SR6DOP*
      770: S5      P2 : SP9JCN>OE1XLR v SR6DOP*   <-- SP9JCN polaczony z OE1XLR
       |   |   |   |    |                            przez SR6DOP
       |   |   |   |    +-- znaki i trasy polaczen
       |   |   |   +------- numery kanalow (sprzetowe)
       |   |   +----------- liczba niepotwierdzonych jeszcze pakietow
       |   +--------------- stan QSO ('stan protokolu AX.25', patrz dalej)
       +------------------- wewnetrzny numer QSOs (dla rozkazu KILL)
     Pusta linia pomiedzy QSO 947 i 862 oddziela spis polaczen z wezlem      (gorne wiersze, odp. argumentowi "=") od spisu stacji polaczonych      z dalszymi celami przez wezel (dolne wiersze).
     Znaczenie kodow stanu protokolu AX.25 (dokladne wyjasnienie w poz. [1]):
      Stan     Znaczenie
     -------------------------------------------------------------------
       1      Disconnected - brak polaczenie; stan poczatkowy
       2      Link Setup   - nawiazywanie polaczenia
       3      Frame Reject - blad protokolu; przerwanie polaczenia
       4      Disconnect Request   - przerywanie polaczenia
       5      Information Transfer - polaczenie, wymiana danych
       6      REJ Frame sent  - blad odbioru, zadanie powtorzenia pakietu
       7      Waiting Acknowledge  - oczekiwanie na potwierdzenie
     W razie potrzeby do powyzszych wartosci dodawane sa kody:
       8      Device Busy - stacja zajeta, brak miejsca w buforze odbiorczym
                            (stan RNR)
      16      Remote Device Busy - zajeta strona przeciwna (uzytkownik)
      24      Both Devices Busy  - obie stacje zajete
     Mozliwe kody stanow dochodza wiec do 31.
   - odpowiedz na polecenie "U *":

     1537: S7  U2   F32  M5 P4 : SR6DOP>SP6FIG
      947: S3  U1   F82  M1 P6 : SR6DOP>SP6EEK

      862: S5       F21  M4 P6 : DB0HOM>SP9JCN
     1067: S13 U7 ! F41  M6 P3 : SR6BBS-8>SP6DOP-8 v SP6DOP*
      770: S5     ! F26  M7 P2 : SP9JCN>OE1XLR v SR6DOP*
                  | |    |
     +------------+ |    +-- Maxframe : maksymalna liczba nadanych i
     | +------------+                   niepotwierdzonych pakietow
     | |
     | Frack: czas oczekiwania na pokwitowanie w postaci wielokrotnosci
     |        1/10 sek. Czas jest mierzony przez wezel.
    +- "!" : W polaczeniu miedzy partnerami Flexnet stosowane sa               skomprymowane naglowki pakietow. Zawieraja one wowczas               tylko znaki stacji partnerskich w laczu i wewnetrzne               numery dla zmniejszenia obciazenia lacza i wezlow.

     Dla polaczen z zastosowaniem protokolu DAMA zamiast parametru      'Frack' podawany jest priorytet stacji. Stacje o najwyzszym      priorytecie (12) odpytywane sa w kazdym cyklu natomiast stacje      o nizszych - odpowiednio rzadziej. Najwyzszy priorytet uzyskiwany      jest w wyniku transmisji danych. W przypadku wielokrotnych      (rownoleglych) polaczen tej samej stacji z wezlem czas dostepu      dzielony jest na wszystkie polaczenia. Protokol DAMA objasniony      jest szczegolowo w poz. [14] i [15].
  5.2. Spis zbiorow
-----------------
  Oprocz zbiorow systemowych spis zawiera programy wielu innych
  autorow i ze wzgledu na czeste zmiany wersji i uzupelnienia oraz   pojawianie sie nowych programow nie rosci sobie pretensji do   calkowitej aktualnosci. Programy powstale przed majem 1997 moga   byc przewaznie uzywane pod systemem operacyjnym DOS. Najbardziej   aktualne spisy mozna znalezc w Internecie pod adresem   'http://db0ais.ampr.org'. Do wiekszosci programow dolaczone sa   instrukcje w jezykach angielskim i niemieckim, czasami takze w   jezyku francuskim. Niektore z instrukcji w tlumaczeniu polskim   znajdzie czytelnik w poz. [3] dostepnej jak wiekszosc wymienionych   w Internecie pod adresem 'http://www.ampr.intertele.pl' pod   odnosnikiem 'Dzial techniczny' oraz w skrzynkach elektronicznych
  polskiej sieci pakiet radio.   Krotkie informacje nt. parametrow wywolania programow mozna   otrzymac wywolujac je z parametrem "/?".
  a) zbiory podstawowe do instalacji pod systemem MS-DOS:
  FLEXNET.EXE   jadro FlexNet (centralny modul PC/FlexNet)
  FLEXDIGI.EXE  program wezla PC/FlexNet, tylko dla wezlow sieci
  FLEX.EXE      program startowy i usuwajacy z pamieci PC/FlexNet
  SYSNUM.EXE    wprowadzanie hasla dostepu (do wersji Flexdigi V3.3e)
  FLEXPASS.EXE  wprowadzanie hasla dostepu (od wersji Flexdigi V3.3g)
  FSET.EXE      wprowadzanie parametrow z linii rozkazowej
  CALIB.EXE     transmisja sygnalow kalibracyjnych
  STAT.EXE      wywolanie statystyki kanalowej
  Dodatkowo niezbedne sa sterowniki sprzetu dla poszczegolnych kanalow i
  program aplikacyjny np. terminal TFEMU.EXE (patrz p. 3).
  Zbiory dla Windows 95 (poczawszy od wersji PC/Flexnet V3.3g):
  FLEX95.LZH    archiwum 'Centrum kontrolnego' wraz ze zbiorami pomocniczymi.
  FLEX95IP.LZH  archiwum zawierajace sterowniki VXD symulujace kontroler
                sieciowy pod Windows95. Sterowniki te pozwalaja na
                wykorzystanie oprogramowania Flexnet jako posrednika miedzy
                przegladarka internetowa i biblioteka protokolow TCP/IP
                Windows 95 ('Windows sockets') a siecia AX.25.
  b) zbiory tekstowe dla wezla z FLEXDIGI.EXE, zakladane przez operatora
     i automatycznie, patrz pp. 3.1 i 4.5:

  A.FPR         tekst aktualnosci
  B.FPR         definicje radiolatarni z adresami i czestotliwoscia
  C.FPR         tekst powitalny
  H.FPR         tekst pomocy/spis rozkazow
  I.FPR         tekst informacyjny (opis stacji)
  L.FPR         dodatkowy lokalny tekst powitalny
  S.FPR         trasy poszukiwan dla rozkazu FIND
  FLEXNET.FPR   zbior konfiguracyjny zakladany automatycznie, nie zmieniac
  MH.FPR        spis odbieranych stacji, zakladany automatycznie,
                nie zmieniac.

  c) sterowniki sprzetu i kanalow deklarowanych programowo. Wywolywane
     przed uruchomieniem Flexnez za pomoca FLEX.EXE (patrz p. 3.1).

  SER12.EXE     sterownik dla modemu BayCom, 1200 bit/s AFSK na zlaczu
                szeregowym COM; Wers. 1.2b, 1.4, 1.5a i 1.6 dla roznych
                wykonan zlacza COM.
  PAR96.EXE     sterownik dla modemu BayCom, 9600 bit/s FSK na zlaczu LPT.
  USCC.EXE      sterownik dla kontrolerow BayCom-USCC  DigiSCC
                (2, 4 lub 8 kanalow)
  XSCC.EXE      dla wszystkich kontrolerow SCC (przynajmniej dla wszystkich
                kontrolerow BayCom-USCC i DigiSCC oraz PA0HZP;
                w probach od 07/98)
  DUMMY.EXE     rezerwuje numery kanalow
  LPBCK.EXE     rezerwuje kanal do polaczen wewnetrznych
  PIF.EXE       sprzezenie komputerow przez zlacza rownolegle LPT
  VANESSA.EXE   sterownik dla kontrolerow Sepran/Vanessa z aktualizacja
                pamieci EPROM
  VANPC15A.EXE  sterownik dla kontrolera Vanessa
  KISS.EXE      sprzezenie komputerow, nie nadaje sie do komunikacji z TNC;
                wykorzystuje bufor w obwodzie 16550, dodatkowo suma
                kontrolna RMNC-CRC
  6PACK.EXE     sterownik protokolu 6PACK do komunikacji z TNC (TNC2 lub TNC3)
                dodatkowo konieczny 6PACK.BIN do zaprogramowania EPROM TNC2
  IPXPD.EXE     sterownik IPX z wykorzystaniem sterownika pakietowego
                (Ethernet)
  IPXN.EXE      sterownik dla IPX w sieci NOVELL(R)-IPX
  IPPD.EXE      sterownik AXIP z wykorzystaniem sterownika pakietowego
                (Ethernet); dodatkowo program konfiguracyjny IPPDCFG.EXE
                (Flexnet musi byc wlaczony)
  ETHER.EXE     sprzezenie z Ethernet wg. standardu G8BPQ
  ETHER32.EXE   protokoly Ethernet Win32 dla W95
                dodatkowo biblioteka ETHER32.DLL i program konfiguracyjny
                ETH32CFG.EXE (FlexNet musi byc wlaczony)
  PSADRVR.EXE   sterownik modemu AFSK/FSK dla plytek fonicznych
                'DSP-Soundblaster':
                - 'Echo Corp. Personal Sound System'  - 'Cardinal DSP16'
                - 'Orchid Soundwave 32'               - 'Wearness Beethoven'
  DSK.EXE       DSP TMC320C2x : 'Texas Instruments DSP Starters Kit' dla
                                1k2 AFSK i 9k6 FSK
  DSK50.EXE     DSP TMS320C5x : 'Texas Instruments DSP Starters Kit' dla
                                1k2 AFSK i 9k6 FSK
  DG1SCR.EXE    sterownik plytki 'DG1SCR-DSP' - AFSK/FSK
  EZKIT.EXE     sterownik plytki 'Analog Devices EZKIT Lite DSP'
  WSS.EXE       sterownik AFSK z 'Windows Sound System'
  WSS_9K6.EXE   sterownik FSK z 'Windows Sound System'
  SB*.EXE       sterownik FSK/AFSK dla plytek 'Soundblaster', wersja
                probna z bledami
  SM*.EXE       sterownik modemu na plytce fonicznej, szybkosci 1k2 i 9k6
  YAMSER.EXE    sterownik modemu YAM dla FSK 9k6 przez zlacze COM
  YAMSMD.EXE    sterownik modemu YAM dla FSK 9k6 przez zlacze COM,
                w wykonaniu SMD
  FEVM56K.EXE   sterownik dla 'DSP 56002 Evaluation Module' Motorola,
                1k2 AFSK; dodatkowo zbior FSK1200.CLD

  d) programy pomocnicze i aplikacje (wywolywane po uruchomieniu FlexNet):

  SHOW.EXE      kontrola stanu sygnalow PTT i DCD dla wszystkich kanalow
  KILLAPPL.EXE  selektywne usuwanie programow rezydentnych FlexNet
  TNC.EXE       prosty emulator TNC
  SERV.EXE      zdalne sterowanie PC dla stacji pracujacych bez obslugi
  TFEMU.EXE     sterownik trybu podporzadkowanego DRSI dla programow                  
                DieBox, FBB-Box, DX-Cluster, GP, SP, TSTHOST, TOP itd.
  TFETERM.EXE   prosty program terminalowy dla trybu podporzadkowanego
                (TFEMU)
  TFSER.EXE     obsluga TFEMU przez zlacze szeregowe
  ETHEREMU.EXE  sterownik pakietowy dla programow TCP/IP,
                emulator Ethernet z programem konfigurujacym EEMUCFG.EXE
  AXPDDRVR.EXE  sterownik pakietowy AX.25 z programem diagnostycznym
                AXPDSTAT.EXE.
  SNDDIAG.EXE   program diagnostyczny dla plytek 'Soundblaster' i
                sterownikow WSS
  CONVERSD.EXE  sieciowy tryb konferencyjny 'Pingpong-Convers'
  PACSRV.EXE    odbior w protokole PACSAT
  BCT.EXE       program terminalowy BayCom (wersja probna dla FlexNet)
  BCM.EXE       skrzynka BayCom-Mailbox
  DVMS.EXE      skrzynka foniczna
  MONIPCF.EXE   program do podgladu i rejestracji lacznosci pakiet radio
  DIGIMON.EXE   program pomocniczy do nadzoru laczy pod Windows 95
  MCUT.EXE      program terminalowy dla uzytkownikow indywidualnych
  PCFLOG.EXE    prowadzenie dziennika stacji