Adresy hierarchiczne


   
Obecnie w SP większość BBS-ów ma adresy hierarchiczne następującej budowy:


SR7BKI.#KIE.POL.EU

SR9ZAA.#KRA.POL.EU

gdzie #KIE - 3 literowa nazwa miasta lub regionu (po znaku #)