Sieć Packet Radio w SP
Bosch KF161 - przystosowanie do pracy packet radio

schemat:


1 2 3 4 5 6

opis złącza krawędziowego

przeróbka odbiornika

przed 1 2  po

blokady szumów


przed po

nadajnika


przed po

uwaga: usunąć R13 bądź C15 z płytki wzmacniacza m.cz.

zdjęcia:

1  2  3  4  5

schemat i zdjęcia przeróbek pochodzą z serwera PI8ZAA