DYPLOM "KOLEJE WĄSKOTOROWE"
 

 
HF7JKD - 90-lecie Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej - 2005
HF7JKD - Imprezy okolicznościowe i spotkania SSZJKD - 2006
SN0PIA - 10-lecie Kieleckiego Klubu Krótkofalowców - 2007
SN0SKW - Zakończenie sezonu Starachowickiej Kolei Wąskotorowej - 2014
 

Stacja HF7JKD pracowała do 10.09.2006 - galeria zawody
Stacja SN0PIA pracowała do 15.07.2007 - galeria
Stacja SN0SKW pracowała do 19.10.2014
HF7JKD, SN0PIA - karty QSL via SP7PIA (biuro nr 15 lub direct via: Andrzej SP7MOA, po box 80, 25-351 Kielce 12)

DYPLOM „KOLEJE WĄSKOTOROWE” - regulamin 2008
1. Cele - propagowanie łączności z terenu i uaktywanianie rzadkich powiatów

2. Warunki zdobycia dyplomu - uzyskanie 100 punktów
3. Wydawca - Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa i Kielecki Klub Krótkofalowców SP7PIA
4. Punktacja
- łączność ze stacją pracująca z pociągu dowolnej kolejki - 10 p
- łączność ze  stacjami MK* pracującymi z kolejki - 15p
- łączność ze stacją okolicznościową pracującą z kolejki (HF7JKD, HF100ZK, SN0PIA (2-3 maja 2007), HF150TG) - 25p
- łączność z MK* - 10p
- łączność ze stacja pracującą ze stacji kolejki - 10p
- łączność z miejscowością przez którą przebiega czynna kolejka - 3p
- łączność z miejscowością przez którą przebiega nieczynna kolejka bądź przebiegała linia kolejki - 2p
- j.w. dla stacji węzłowej odpowiednio 4p i 3p
- praca z kolejki (dowolna emisja) - dodatkowo 25 p
- łączność ze stacją pracującą z pociągu normalnotorowego i szerokorowego - 5p (stacje /m !!!)
- za łączności ze stacjami okolicznościowymi i MK można zdobyć w sumie nie wiecej niż 50 punktów.
5. Zgłoszenia - spis łączności spełniających w/w warunki (w dowolnej postaci – wydruk, spis odręczny, plik na [email protected] lub [email protected])  - w tym 50% potwierdzone kartami QSL - ksero albo skany kart lub potwierdzenie 2 nadawców lub Oddziału PZK lub Zarządu FIRAC, pracę z kolejki potwierdza bilet lub zaświadczenie  – należy podać nazwę kolejki i szerokość toru, załączyć wyciąg z dziennika
6. Zaliczane są łączności na dowolnych pasmach i dowolnymi emisjami, także przez przemienniki, nie zalicza się łączności ze stacjami /m pracującymi z innych pojazdów niż  szynowe. Łączności na CW liczą się +1 punkt. Nasłuchowcy – 50 punktów w tym stacja MK. Liczą się łączności przeprowadzone w dowolnym czasie, niezależnym od czasu pracy stacji okolicznościowych. QSO ze stacjami okolicznościowymi i MK nie są wymagane.

7. Koszt dyplomu – 10 znaczków na list zwykły „A”
8. Stacje spoza SP - zaliczana jest praca z kolejki w kraju stacji, warunkiem zdobycia dyplomu jest zdobycie 70 punktów. Koszt dyplomu - kontakt mailowy.
9. Zgłoszenia na adres - Andrzej SP7MOA po.box 80 25-351 Kielce 12


*Stacje MK: SQ5JOJ, SP6FIG, SP6BBE, SP8DHJ, SQ5JOE, SP2ALT, SP7PIA, SQ9IDX, SQ5EF, SQ1JGS, SQ6LAA, SP2PZH, SQ2BXI, SQ2LIT, SQ2JSN, SP2HAR, SR6DWC, SP2AYC, SQ1JGG, SP3OCV, SR7BKI, SP3RAG, SP3SXW, SP3IEG, SQ3XBC, SR7DKI, SQ3XBX, SQ3LMF, SP3KXZ, SP7MOA, SP3TYF, SQ3HXV, SQ8LUH, SQ9JTI, SQ9JTT, SQ3FUS, SN2KDH, SN0PIA, SP8YZZ, SQ9JKD, SP3IK, SP8AJC, 3Z8Z, SP9AHB, SP9EWM, SP9JPA, SQ8JLP, SN8P, SQ9EJ, SQ1NDX, SQ5NBK, SN0RCE (26.08 do 15.09.2008), SN40BS

Dyplomy: SP8DHJ - 001, SQ2BXI  - 002, SQ8GKD - 003, SQ3XBC -004, SP8AJC - 005, SP3KXZ - 006, SP6FIG -007, SP7UPM -008, SP4ICP - 009, SP9JPA - 010, SP6BBE - 011, SQ3BML - 012, SP8YZZ - 013,  US7WW - 014, SQ9JKD - 015, SQ2AHL - 016

Łączności (nasłuchy) ze stacjami automatycznymi proszę udokumentować w pliku i przesłać za pomocą e-mail.
Przydatne informacje do zdobycia dyplomu na stronach: 750mm.pl, ciuchcia.euwask.pl

Nową wersję dyplomu otrzymają także obecni Posiadacze dyplomu.

UWAGA !
Informacja zamieszczona w czasopiśmie "Świat radio" 12/05 o dyplomie nie jest prawdziwa. Dyplom jest bezterminowy i bezokazyjny.