Runstenen på Frösön

Det äldsta skrivna dokumentet i Jamtland är runstenen på Frösön. Den ristades och restes någon gång mellan åren 1030 och 1050 då Jamtland var en självstyrande "bonderepublik". I både Norge och Sverige kämpade olika kungar för att införa den nya läran - kristendomen. Den norske kungen Olav Haraldsson tågade genom Jamtland år 1030 för att försöka återta sitt norska rike, men stupade i slaget vid Stiklestad i juli samma år. Kort därefter blev han helgonförklarad - Olav den Helige - och kristendomen blev snabbt accepterad i hela Norge. Med tanke på jamtarnas nära kontakter med Trøndelag var det naturligt att samma sak skedde i Jamtland.

På stenen står, transkriberat, med början från runormens huvud:

triun raista
austmaþr kuþfastaRsun . lit rai[sa stain] þina aukirua
bru þis auk h[an li]t kristna eatalant asbiurn kirþi bru

(och utanför runormen)
ukt sain runaR þisaR

(Bokstaven þ uttalas som ett tonande läspljud. Bokstaven R avser "palatalt r-ljud", ett slags tonande sche-ljud.)
På svenska:

(En annan tolkning av namnet är: Östman Gode, Fastes son)

Tecknen [ ] används för att visa att några runor försvunnit, och är en rekonstruktion. Det finns teckningar av runstenen, bl.a av den svenske riksantikvarien Johan Peringsköld från slutet av 1600-talet som underlättat detta. Dock var runstenen då redan spräckt och övre vänstra hörnet borta. I brottytan har sedan ytterligare runor försvunnit genom de många flyttningarna av stenen - den stod ursprungligen på den lilla udden nedanför Landstingshuset, rakt under nuvarande Frösöbron, men flyttades flera gånger av historielösa kommunalpolitiker. Ett rent hån mot orden "Akta sedan dessa runor!"
Runorna på denna sten är speciellt intressanta därför att de berättar om ett lands kristnande, bara Jellingestenen i Danmark har ett liknande innehåll. Den restes av danske kungen Harald Blåtand på slutet av 900-talet över hans föräldrar, Gorm och Tyra. Runorna berättar också att det fanns en bro över Östersundet redan någon gång på 1000-talet.
Precis som Jellingestenen är ett nationalmonument för danskarna borde Frösöstenen vara det för jamtarna och få en värdig inramning!
(och inte stå gömd inne på landstingets gård)

Tillbaka     Mer information!


Den yngre runraden:
futharken