RSV - Repeatersällskapet västra - SK3YQ

Repeatersällskapet västra består av radioamatörer inom främst västra SM3 och SM2 som gått samman för att driva en 2m repeater, SK3RMX (R0/RV48) på Tåsjöberget (635 m ö h), Kyrktåsjö. Kyrktåsjö ligger ett par mil nordväst om Hoting i den nordvästligaste delen av Ångermanland i Strömsunds kommun, Jämtlands län, c:a 17 mil norr om Östersund. Det huvudsakliga syftet är att underlätta mobiltrafiken och vara en knutpunkt för alla radioamatörer som befinner sig i området. Inte minst för många hamturister som, främst sommartid och under påsk, befinner sig i detta natursköna fjällområde har repeatern en blivit en träffpunkt där information om bl a väder och vägförhållanden mellan radioamatörer fyller en viktig funktion.

Historik
RSV bildades 1981-06-14 på Sagatun, Blajkfjället i Dorotea fjällvärld, vid en träff för amatörer i området. 1985 överläts Vilhelminarepeatern SK3RLX, belägen på Njakafjället från Vilhelmina Radioamatörer till RSV och 1986 överläts Sollefteårepeatern SK3RHH, på Hallstaberget, från Sollefteå Radioklubb till RSV. Dessa överlåtelser skedde huvudsakligen med anledning av dåvarande Televerkets krav att repeatrar som skall kopplas ihop skall ha samma ägare och repeatrarna har numera återgått till sina ursprungliga radioklubbar. 1988 byggdes en 70 cm länk mellan Sollefteå och Kyrktåsjö. Denna innebar att den som kom in på någon av repeatrarna, genom en längre 1750 Hz ton, kunde öppna den andra repeatern. Täckningsområdet ökades då så att t ex mobila stationer på E4, vid kusten, kunde ha kontakt med stationer i fjällen vid norska gränsen. 1991 utökades Tåsjörepeaterns täckningsområde ytterligare, genom att en station på 70 cm bandet (Ru0) sattes upp i närheten av Östersund. Denna länkades till Tåsjörepeatern så att man med en 1750 Hz ton i östersundsområdet kunde använda Tåsjörepeatern och länken mot Sollefteå. På packet radio upprättade RSV 1989 en nod på Tåsjöberget (SK3RMX-2) för trafik mellan Östersund och Lycksele samt startade en BBS i Grundsjö c:a 30 km öster om Kyrktåsjö, och denna utökades med en gateway till Sollefteå. Genom samarbete med JRA (Jämtlands Radioamatörer) gavs också tillgång till DX-clustret SK3JR-6 i Östersund.

Varje år anordnar RSV en radioträff under sommaren, i samband med sitt årsmöte, oftast på Tåsjöberget.
Föreningen har för närvarande c:a 60 medlemmar, men många fler behövs!
Medlemsavgiften är 100 kr/år.


  • SK3YQ - hemsida
  • Medlemmar - 1999
  • Tåsjöberget - Enirokarta
  • Kyrktåsjö - Wikipedia