Välkommen till SM5BGY
och mina hembyggda apparater

Henning, SM5BGY avled den 16 juli 2018 i en ålder av 92 år.

Webbmaster: SM5DFF
Sajten uppdaterad 24/7 2018
Antal besök: