HOME BREW

Skorstenar (Shimney) och antennprojekt


Do you have problem finding chimneys to your Linear Amp? Follow the instructions and you can make two chimneys in less than 30 minutes. Measure the diamater of your tubes and sneak in to your local supermarket. Find the glass jar which will fit your tube. I found Felix red beet fine for me. Wind the glass jar with tape to avoid splitting. Meassure the correct distance and cut the glass jar. Grind off sharp edges. Wash out and you are ready.  
red.jpgCut.jpg  Puts.jpg

Ready.jpg  installed.jpg


Ett antennprojekt sommaren 2001
av SM7DLK

Under åren 1968 till 1978 hade jag en 3-bands 2-el. quad som jag 1978 ersatte med en 3 el. Fritzel FB-33 beam . Min FB-33 har fungerat utmärkt fram till sommaren 2001 då längtan efter en ny Qubical Quad blev för stor. Efter 23 problemfria år monterades så Fritzel beamen ner och demonterades utan minsta problem. Hög kvalite på detta fabrikat.
Den nya Quaden är naturligtvis hemmabyggd i  minsta detalj. Det blev en s.k. spider quad med en ca. 60 cm bom. Den har fyra band, 10, 15, 17 samt 20 meter. Jag utelämnade 12 meter efter att ha studerat andra byggen samt konstaterat att påverkan på 10 blir för stor.
Vill man bygga en quad är förmodligen det största problemet att hitta spridare. Jag beslöt använda bambo då priset är lågt, ca 20:- kr för en 4,5 meters stav. Dessa lindades med tunn glasfiberväv samt plastades. Ganska mycket jobb men jag tycker det blev bra. Spridarfästen tillverkades av 2 st. 4-kant profil på vilka 4 st. vinkeljärn svetsades som hållare till bambostavarna. 4-kantprofilen passar precis över den 51 mm tjocka bommen och hålls på plats med 2 + 2st. M10 skruv. Konstruktionen medger att man kan rotera varje element på plats om (när) det blir nödvändigt serva antennen. Totalvikten för hela antennen blev ca. 26 kg.
Antennen byggdes först med 1/4 vågs 75 ohm coax till varje band för att erhålla en hyfsad anpassning till antennens ca 90 ohm. Då SWR blev 1:1 över nästan 1 Mhz på 20 meter och jag upplevde problem att hitta antennens verkliga resonansfrekvens beslöt jag att bygga om samtliga band till Gamma match.
Åtskilliga timmar har spenderats framför datorn för att beräkna o lära mer om en quads egenskaper. I de modell beräkningar jag gjort har jag utgått från att använda ren koppartråd till samtliga element. I verkligheten kom jag att använda en dubbelisolerad tråd som har en annan hastighetsfaktor (0,96-0,97). Antennen blev därmed något för lång vilket innebar att jag fick korta drivande element något men behöll de nu för långa reflektorerna. Istället för stub i reflektorn för trimning av F/B "kortades" reflektorerena med hjälp av kondensatorer. Vid in trimning av bästa F/B användes en variabel kondensator i reflektorn som trimmades för max F/B på traditionellt sätt (en rimlig signalkälla några kilometer bort). Den variabla kondensatorn uppmättes och ersattes av en fast kondensor tillverkad av dubbelsidigt glasfiberlaminat. Tester visar på ett F/B på 25-30 dB på samtliga band. Gamma matchen trimmades på liknande sätt, först variabel kondensator, sedan fast.

När detta skrivs så har antennen suttit på plats i två veckor och konditionerna har varit under normala. Att jämföra med FB-33an ger ingen rättvisa åt någon av antennerna. Båda har sina fördelar och nackdelar tycker jag. Men de DX som hörts har körts ganska lätt utan slutsteg. Kanske rapporterna från motstationerna överlag är något bättre mot tidigare. Jag utelämnade 12 meters bandet men kör med 10 m antennen lätt de DX som hörs med ett SWR på1:2.
Enligt beräkningarna så är antennens Beamwidth 76 gr. Detta har fått tankarna på att ett tredje element som direktor skulle nog inte vara helt fel, då minskar antennens öppningsvinkel samtidigt som förstärkningen ökar. Kanske ett projekt för nästa sommar.

73 de SM7DLK

Här följer en serie bilder: Foto SM7CQY

spridare.jpg

Färdigt spridarfäste med spridarna monterade med slangklämmor. 4-kantprofil med påsvetsade vinkeljärn som galvaniserats.

wire.jpg Kraftigt UV-tåligt buntband håller ihop trådarna till reflektor och drivelement. Avslutningstråden är 2 mm tjock. Vulktejp har används som isolering
wire_1.jpg Ett stycke bensinslang samt 3 mm koppartråd som najtråd håller antenntråden på plats. Inga borrhål.
element.jpg De färdiga elementen ligger här på gräsmattan i väntan på att lyftas på plats. Till höger konstruktören himself.
uppe.jpg

Antennen på plats ca. 9 meter upp i trimningsläge.
Då vinkeln på spridarna är 120 grader går det utmärkt att trimma antennen från stegen. Full höjd är f.n. ca.13 meter

20_eznec.jpg

20 meter modellerad i EZNEC.
Förstärkning 7,19 dBi
F/B 30 dB
Beamwidth 76,0 gr
Sidelobe gain -10,1 dBi
Samtliga band uppvisar ungeför samma F/B och förstärkning

HOME