naslovqrpgroup.GIF (16029 bytes)  

Join Koper QRP Group!! Send us E-Mail or find us on the frequency. QRP - Doing more with Less!!

 

 

 

Koper QRP klube ustanovi na pobudo S53BM, S53MA in S57NTW.

Naziv kluba: KOPER QRP GROUP

Sedez kluba je lahko kjerkoli, le da je mozen dostop clanstvu.

Clan "Koper QRP kluba" lahko postane vsak licenciran radioamater,kateri dokaze zgoraj omenjenim clanom, da je sam sestavil RTX QRP postajo ali samo zeli biti Dolznost clana je, da vzpostavi vsak mesec vsaj 10 CW QSO-jev s klubske postaje pod klubskim ali svojim pozivnim znakom, ter od doma se 10 QSO-jev s QRP postajo. Operater, kateri doma nima QRP radijske postaje, mora opraviti dodatnih 10 QSO-jev na klubski postaji. Namen tega je povecanje aktivnosti clanstva na vzpostavljanju QRP zvez, ter konstruktorstvu QRP postaj.

Ce clan kluba v roku 3 mesecev ne nadomesti manjkajocih obveznih 10 + 10 QRP mesecnih QSO_jev, se ga crta iz evidence clanstva, ter iz liste operatorjev za izdajo diplome.

Zveze clanov QRP kluba ne veljajo kot QRP zveze, ce clan dela s tovarnisko sestavljeno aparaturo, deklarirano z vec kot 10W.

Klubska postaja ne sme biti tovarnisko sestavljena, razen ce je bila nabavljena v KIT izvedbi.

QSL karte lahko vsak clan kluba kupi v klubu po nabavni ceni, vendar ne na zalogo, ker bo kolicina kart omejena.

Vsak clan je dolzan napisati QSL karte za opravljene zveze.

QSL karte "Koper QRP Group" se sme uporabljati izkljucno zazveze QRP.

Predvideno je tiskanje in izdajanje diplome "Koper QRP Group".

Clanarine QRP klub nima, zbira pa prostovoljne prispevke v denerju, materialu, sponzorstvu in donatorstvu.

Vodjo QRP kluba se voli ali se mu podaljsa mandat na vsakoletnem razsirjenem sestanku clanstva, za dobo enega leta.

Clani QRP kluba lahko po zelji izdajajo lasten bilten in so lahko vclanjeni v druge QRP klube.

Clani se neobvezno udelezujejo raznih QRP tekmovanj, Field-day tekmovanj in podobno.

Pri delu s QRP-jem hocemo ostati posteni in dosledni.Koper, maja 1997.