Aan de leden van de VERON-afdeling Rotterdam-Zuid.( A58 )

††††††††††††††††† Zie ook het verslag van de Algemene Ledenvergadering.

U kunt daarin lezen dat het niet mogelijk bleek een voltallig bestuur te formeren, wat inhoudt dat het huidige bestuur is afgetreden.

Wel zullen wij trachten de afbouw van de afdeling correct te verzorgen en Uw belangen tot het laatste toe zo goed mogelijk te behartigen.

††††††††††††††††† Als eerste gaan wij het Hoofdbestuur voorstellen om onze afdeling op te heffen. Dit zal officiŽel gebeuren tijdens de 64e vergadering van de VERON-Verenigingsraad in 2004

Tot zolang is de afdeling slapende en worden geen clubactiviteiten ondernomen.

In die tijd zullen wij trachten met het Hoofdbestuur tot afspraken te komen over de bestemming van het opgebouwde spaarkapitaaltje voor o.a. een clubantenne en de nog aanwezige goederen.

††††††††††††††††† Tenzij U Uw VERON-lidmaatschap opzegt, zult U overgaan naar een andere afdeling. Het meest voor de hand liggende is afdeling Rotterdam-A37 (Noord) maar U bent vrij in Uw keuze bij welke afdeling U ingedeeld wilt worden. Dit is de gang van zaken:

Als U niets laat horen gaat U automatisch naar A37.

Om naar een andere afdeling te kunnen dient U dit binnen zes weken kenbaar te maken bij:

Centraal Bureau Afd. Ledenadministratie

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Postbus 1166

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6801 BD Arnhem†††††††††††††††††††† Tel.: 026- 442 67 60

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Fax:026- 368 58 99

of per e-mail: [email protected]

††††††††††††††††† Ongetwijfeld zijn er nog qsl-kaarten onderweg. Peter, onze qsl-manager verzoekt betrokkenen om te melden naar welke afdeling zij gaan, zodat hij alles goed kan verwerken. Dit geldt speciaal voor leden die niet naar A37 gaan. Hij is per e-mail bereikbaar onder [email protected]. Verder is zijn adres via het callboek te vinden.

††††††††††††††††† Het bestuur betreurt deze gang van zaken. Wij danken U voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij wensen U nog veel gezonde en aktieve jaren toe met veel genoegen en succes in onze gemeenschappelijke hobby.

†††††††† Met vriendelijke groet namens het bestuur van VERON-A58,

Henk (PA1FOC)

2e secretaris.

 

Voorz.: ††††† E.Jetten

tevens†††††††† Meyenhage 9

Secr. 1†††††† 3085 CE Rotterdam

††††††††††††††††† Voice:010- 410.15.88

††††††††††††††††† [email protected]

Secr. 2:††††† H.Eckhart

††††††††††††††††† Tarbot 52

††††††††††††††††† 2986 NB Ridderkerk

††††††††††††††††† 0180- 43.25.46

††††††††††††††††† [email protected]†††