HAM NIEUWS

MEDEDELINGENBLAD VERON AFD. ALKMAAR, A-01.

JAARGANG 24: MEI 2002

Bestuur

Voorzitter : George Albus, PA3AFC – 072-5643406

Vice-voorzitter : Fred van Welij, PD0NQD – 072-5626028

Secretaris : Age de Jong, PA0XAW – 0223-532535

2e secretaris : Carel Frumau, PA3HIE – 072-5091895

Penningmeestr: Bert Hoekstra, PD0JFX – 072-5129720

Lid : Kees Bakkum, PA3EEQ – 072-5063699

Lid : Ruud Vogel, PA3EQC – 072-5120730

Financien afdeling: Giro: 2813417, t.n.v. VERON afdeling Alkmaar.

QSL-manager: Wim Otto, NL-9727, Houthavenstraat 37,

1823 BG Alkmaar.

Materiaal beheerder: H.A. van Stigt, PA0PQ. Tel. 072-5052337.

Hoogeweg 7A, 1901 MP Bakkum.

Redactie HAM-Nieuws:

C.R.Waiboerstraat 15, 1761 CK Anna Paulowna.

Via packet: [email protected], of e-mail: [email protected]

BIJEENKOMSTEN IN PRINCIPE OP DE 3e VRIJDAG VAN DE MAAND (GEEN BIJEENKOMST IN DE MAAND JULI EN AUGUSTUS). LET OP HAM-NIEUWS, ELECTRON OF KIJK OP DE HOMEPAGE VAN DE AFDELING VOOR EVT. WIJZIGINGEN.

Afdelingshomepage op:

http://www.qsl.net

Sponsor van de homepage is:

www.qsl.net

 

 

VOOR DE BIJEENKOMST VAN DE VERON AFDELING ALKMAAR OP VRIJDAG 17 MEI 2002, AANVANG IS OM 20.00 UUR.

LET EVEN OP!! DIT IS DE DERDE VRIJDAG VAN MEI !!!!!!

WE HEBBEN WEER EEN VAST, NIEUW ONDERKOMEN VOOR DE MAANDELIJKSE VERGADERINGEN GEVONDEN.

VOORTAAN ALTIJD OP DE DERDE VRIJDAG V.D. MAAND.

HET ADRES IS:

KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18

HEILOO.

 

LET EVEN OP!!!! WE VERGADEREN OP 17 MEI, DUS DE DERDE VRIJDAG!!!!! (in Electron staat het verkeerd!)

Deze 17e mei, na Pinksteren, hebben we deze avond Wim, PA0PRW als gastspreker. Wim is lid van onze afdeling, en gaat ons zijn experimenten vertellen. In Electron heeft u daar al over kunnen lezen. Wim vervangt buizen door een transistorschakeling en gaat ons laten zien en uitleggen hoe dat moet. Na publicatie in Eletcron heeft Wim inmiddels alweer andere experimenten gedaan, zodat het een leuke avond zal worden.

Naast het technische deel is er natuurlijk evt. nieuws vanaf bestuurszijde en kunt u terecht voor een drankje(frisdrank + bier).

Ook zal onze QSL manager aanwezig zijn voor uw QSL zaken.

We hebben een mooie nieuwe ruimte voor onze vergaderingen u bent dus van harte welkom!

(ADVERTENTIE)

ELEKTRON

DE SPECIALIST VOOR DE HOBBYIST

Tel. 072-5113180

Laat 38

1811 EJ Alkmaar

LEVERANCIER VAN:

TOKO-FILTERS; RINGKERNEN; SCHOTTKY-DIODES;

BNC-en n-CONNECTOREN; RINGMIXERS; CDE ROTOREN; MF-SPOELEN; HF-BLIKJES; BOUWSETS.

OOK ALLES VOOR SATELLIET TV-ONTVANGST

Verder passieve en actieve componenten voor HF, VHF.

ONTWIKKELINGEN RELAISSTATIONS PI2ALK EN PI3ALK

oals eerder aangekondigd op de verenigingsavond, hadden we via Jan, PE1OFX toestemming van de gemeente Alkmaar gekregen om metingen te verrichten op het dak van het voormalig Landbouwhuis aan de Helderse weg. Dit met de bedoeling om als mogelijke toekomstige locatie te gaan dienen voor ons 2 meter relais. Na de nodige voorbereidingen werd er een datum gevonden (29/3) en zelfs de weergoden waren ons goed gezind! Jan, PE1OFX ontving ons als gastheer. Hij wees ons de weg naar het dak. Gewapend met meetzender, spectrum-analyzer, ssb ontvanger en antennes betraden we het dak.

Het eerste wat opviel was het vrije uitzicht richting oost, waar vandaan het nu juist wat moeilijk is om over PI3ALK te werken. En naar het westen, viel het op dat de flat aan de Van de Veldelaan schuil ging achter andere hoge gebouwen en niet eens was te zien. Met het uitzicht richting oost zat het dus wel goed en leek het een verbetering t.o.v. de huidige locatie.

Maar toen begonnen we te meten. Gert, PE1IBX kalibreerde de boel eerst zorgvuldig en intussen liep Frans, PA2FAP al met SSB ontvanger en koptelefoon op over het dak. Ook op het dak enkele steunzenders van de brandweer, een oproepsysteem, 2 elektronisch geregelde liftinstallaties en een "hamburger" met ontvanger en antenne die bij nood een geluidssignaal over de stad kan laten klinken.

Johan, PE1GWI en ondergetekende bekeken intussen de eventuele fysieke plaatsingsmogelijkheden.

Gert bleef maar meten en kalibreren en dat kwam omdat hij twijfelde over de resultaten. Helaas bleek het waar: standaard een ruis- en stoorniveau van 35 dB, ten tijde van liftbewegingen oplopend tot 40 dB! En in SSB waren er ongedefinieerde "pulstreintjes" waarneembaar. En dat allemaal op de ingangsfrequentie van PI3ALK…….

Na de metingen gebruikten we in de kantine de lunch en kwam het tot een eerste conclusie: onbruikbaar als locatie!

Maar direct rees de vraag: hoe is het storingsniveau op de Van der Veldelaan, de huidige locatie? De inzet van onze bewegingen was immers het hoge storingsniveau op de huidige locatie……..

Besloten werd om een vergelijkende meting te gaan doen op de Van der Veldelaan. Op zaterdag 13/4 hebben we dat ook gedaan.

Met dezelfde meetapparatuur, kabels etc. Het resultaat was 15 tot 20 dB beter! Anders gesteld: we meten 20 tot 25 dB QRM op de ingangsfrequentie en ook ruim daarnaast. De grote boosdoener op deze "oude" locatie is een elektronisch geregelde CV pomp welke vorig jaar in de plaats is gekomen van een gewone pomp met vast toerental. Zou die pomp niet zijn vervangen, konden we de ingangsgevoeiligheid van PI3ALK flink verbeteren. Helaas, het is niet anders.

Maar meten is weten!! Het heeft ons veel inzicht gegeven waarmee we bezig zijn.

We zullen ons nader beraden op de toekomst waarbij de meetresultaten een belangrijke rol zullen spelen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw besturingssysteem voor de repeaters en een reserve 70 cm repeater, welke al aardig vorm begint te krijgen. Intussen werken beide Alkmaarse "kaaspalen" rustig door vanaf hun huidige locatie en blijven wij streven naar verbeteringen.

Maak dus met een gerust hart gebruik van onze repeaters, ze zijn er voor!

Jaap, PA3CSL.

(Mocht de foto op pag. 4 niet mooi gekopieerd zijn, die is waarschijnlijk beter te zien op de website van de afdeling: http://veron.alkmaar.net)

 

VERSLAG LEDENVERG. 17 APRIL.

en kleine 30 leden waren naar ons nieuwe vergader QTH gekomen welk een gezellige sfeer bracht daar in Heiloo. Een mooie vergaderruimte daar bij de firma Hartog! Kom JIJ ook eens langs?!?

Deze avond zagen we zelfs een gezicht welke wel erg "oud" geworden was, nietwaar Cor, PD0HCI?? Lang niet gezien……….!

Er waren geen mededelingen van het secretariaat zodat George, onze voorzitter het woord gaf aan Kees, PA3EEQ die met de aanwezigen de V.R. voorstellen doornam om daar een standpunt over in te nemen. Kees gaat samen met Carel, PA3HIE naar de VERON V.R. vergadering in Arnhem op 27 april. Ruud, PA3EQC en George, PA3AFC vertelden dat zij, elk op een andere school, het radio amateurisme gepromoot hadden. Jaap, PA3CSL gaf nog enig nieuws over de beide relaiszenders PI3ALK en PI2ALK; zie ook artikel elders in dit blad. Daarna was het de beurt aan Wil, PE1JRA die ons een demonstratie gaf van het PC programma "TRAIN SIMULATOR". Natuurlijk is op zo’n avond ook de inwendige mens belangrijk, koffie en drankjes zijn ook hier verkrijgbaar en niet duur, zodat niets je tegenhoudt om ook eens naar de afdelingsvergadering te komen.

Om ongeveer 22.45 konden Ruud en Jan (de sleutelbewaarders) de zaak weer afsluiten.

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

TE KOOP:

COAX SCHAKELAAR: 10 €

2 METER TRX, TR 7200 MET LOSSE VFO + VOEDING: 50 €

FREQUENTIE COUNTER, WERKT PRIMA: 10 €

YAESU ROTOR MET KLOK, TYPE G-800-S, IN GOEDE STAAT MET MAST LAGER (ZWARE JONGEN): 60 €

ALLES IN EEN (1) KOOP: 100 € !!!!!

Te bevragen bij Wim Bilars, PA3GRE, Gruttostraat 14, Alkmaar.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

VERON VERENIGINGSRAAD

aterdag 27 april (het weer was redelijk goed, ondanks de slechte berichten) vroeg op om op tijd in Armhem te zijn voor de 63e verenigingsraad. Carel PA3HIE kon niet mee, was ziek, dus viel Gerrit NL-12863 voor hem in. Het was voor de nieuwe algemeen voorzitter Frank v. Dijk PA7FF, de eerste V.R. die hij moest leiden, doch dat ging hem goed af. Geluk voor hem is dat Jan Hoek PA0JNH nog steeds algemeen secretaris is (al zo’n 30 jaar waarvoor hij in deze vergadering tot erelid werd verheven) dus zijn hulp kwam Frank goed van pas. Het schema van de agenda werd zelfs ingelopen en dat is bij V.R.’s wel eens anders. Een uitgebreid verslag hiervan komt in Electron.

De behandeling en het stemmen van de voorstellen neemt de meeste tijd van de vergadering in beslag. Gelukkig is dit na de lunchpauze. Ieder is dan weer gelaafd met broodjes en koffie.

De stemming verliep als volgt:

Ingetrokken werden de voorstellen: 1, 3, 4, 5, 11, 15, 16 en 20.

Dat schoot dus al lekker op.

Verworpen werden de voorstellen: 2, 14, 17, 21, 23, 24.

In onze bespreking op onze afdelingsvergadering waren wij ook tegen.

Aangenomen werden de voorstellen: 6, 7, 8, 9, 22 (wij ook voor) en 12, 18, 19, (wij tegen).

Blijven nog over voorstel 10 en 13.

Over deze werd niet gestemd, omdat hiertegen een amendement was ingediend.

Voorstel 10 werd aangenomen (wij tegen) en 13 verworpen (wij tegen).

Het was weer een rumoerige doch gezellige bijeenkomst, die weer prima verzorgd was door de mensen van Het Dorp.

De volgende, 64e, V.R. is 26 april 2003.

Kees PA3EEQ en Gerrit NL-12863

 

20 JAAR GELEDEN

Uit oude convo’s van de afd. Alkmaar, mei 1982.

-een wat vreemde uitgave deze maand…..twee blanco pagina’s (ook toen al gebrek aan kopij???).

-wel aanwezig les 5 van de Engelse les door PA0GMZ.

-een artikel uit het grijze verleden waarin enkele vreemde zaken belicht worden; vreemde woorden als: DE POPOFF; portables (radio’s) die "neo-electronische uitgebalanceerde hyperakoestiek garanderen….."; ene PAoBOEH heeft een remedie tegen deze portables om zo die ontvangers het zwijgen op te leggen.

-het verkoopbureau werkte nog, te koop waren enkele nieuwe artikelen: Leerboek zendamateur f55,-; Trafo 24V-6A voor f27,50; Toroide spoelen 88 mH f17,50 en een wegwijzer voor de Ned. Radioluisteramateur voor f8,-.

UITVINDER VAN DE FAX (PA3AFC)

e techniek was zijn grote passie. En dat betrof alles dat in dienst stond van de communicatie. Met zij talrijke uitvindingen, waaronder de zogenoemde Hellschreiber, mocht Rudolf Hell zich de opvolger van de Amerikaan Thomas Edison noemen.

Hij volgde aan de universiteit van Munchen colleges in elektrotechniek. Zijn specialisatie was de draadloze telegrafie. Als student deed hij in de jaren ’20 al een van zijn belangrijke uitvindingen: de eerder genoemde Hellschreiber. Het wereldberoemde apparaat, de voorloper van de fax, kon teksten en afbeeldingen omzetten in stipjes en streepjes, die later weer werden samengevoegd. Hierdoor was snelle elektronische verzending over heel de wereld mogelijk.

Intussen had Hell ook spraakmakende vorderingen gemaakt op het gebied van televisietechniek. Zo Ontwikkelde hij de eerste beeldbuis. Ook stond hij met zijn toepassing van radiopeiling in vliegtuigen aan de wieg van de automatische piloot.

Hell was niet alleen uitvinder, maar ook zakenman. Een academische carrière liet de gepromoveerde ingenieur aan zich voorbijgaan. Onder het motto ‘Ieder mens moet zelfstandig zijn’, richtte hij in de buurt van Berlijn een fabriek op waar hij zijn technische vondsten toepasbaar maakte voor gebruik door het grote publiek. Zijn fabriek financierde hij met de verkoop van een aantal geërfde auto’s en de overdracht van zijn patent op de Hellschreiber aan Siemens.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette Hell zijn bedrijf in Berlijn gewoon voort. Ook werkte hij voor de Kriegsmarine aan de ontwikkeling van codeermachines. Na de capitulatie was de uitvinder financieel gezien terug bij af. Zijn fabrieken waren door bommenwerpers van de geallieerden in de as gelegd. Niettemin slaagde hij er op wonderbaarlijke wijze in zij oude imperium, nu in het Noordduitse Kiel, in recordtempo te herbouwen.

Ook op creatief gebied brak er weer een bloeiperiode aan. Zo ontwikkelde hij in 1954 een elektronische graveermachine, de zogenaamde clichégraaf, die het afdrukken van foto’s in kranten aanzienlijk vereenvoudigde en versnelde.

Niet veel later presenteerde hij de ‘Colorgraph’, de voorloper van de huidige kleurenscanner. In 1965 was het de beurt aan de beroemde ‘Digiset’, een digitale zetmachine die het eind inluidde van de typografie in lood.

Hells bedrijf was in voorgaande jaren explosief gegroeid. Als een pater familias bestierde hij het leven van zijn 2000 werknemers. Ze waren hem dankbaar voor de bedrijfswoningen die hij liet bouwen en de pensioenregelingen. Als geheelonthouder was de uitvinder/ondernemer onverbiddelijk waar het de alcohol betrof. Wie in zijn fabriekshallen op het gebruik daarvan werd betrapt, kreeg meteen zijn ontslag.

In 1990 trad Hell terug uit het bedrijf, waar tegenwoordig scanners en software voor drukmachines worden geproduceerd. Siemns, dat in de jaren ’50 al 49 procent van de aandelen in handen had, werd toen volledig eigenaar van de onderneming.

Hell overleed 32-03-2002.

(Bron: A.D.)

 

LANDBOUWHUIS (PD0SCO)

an Bob kwam nog info via onze website binnen over wat er allemaal op het Landbouwhuis aan verbindingen.

  1. ontvangset op 409.9275 tbv ontvangst brandweer Regio Noord Kennemerland. Deze wordt doorgezet naar 167.990, het alarm en verbindingskanaal. Tevens wordt ontvangen op 167.990 en dit gaat met een lijnverbinding naar de brandweer Alarmcentrale aan de Hertog Aalbrechtweg.
  2. Er wordt ontvangen rond 29 MHz voor de Brand Meldcentrales, deze zijn sinds 4 jaar draadloos; wordt doorgezet met straalverbinding (duplex) ergens in de 70 en of 60 cm band richting A.C. Alkmaar.
  3. Er staat een sirene, deze wordt draadloos bediend via ongeveer 415 MHz en 427 MHz.
  4. Het dak staat aan 1 kant vol met neonbuizen.

Dit allemaal ter info, groeten Bob Hulst, centralist Brandweer Alkmaar/crew PI6HHW.

PS. PI6HHW komt binnenkort weer in de lucht op 10.400 GHz.

 

DE VOSSEJACHT VAN 20 MAART (PA0XAW)

e deelname hieraan viel weer bar en bar tegen…..net als de vorige keer trouwens. Nu kan ik heel wat lelijke woorden en dergelijk gaan gebruiken over het meedoen van de leden aan bepaalde activiteiten, maar daar doe ik de twee deelnemers van deze keer tekort mee……Dank je wel Gert, PA1VW en Marc, PA1MP dat jullie ons, Kees PA3EEQ en ikzelf, niet voor niets een avond in de weer hebben laten zijn!

Waar zat de vos? De eerste uitzending was bij Oterleek en de tweede uitzending werd gedaan even ten noorden van Egmond aan de Hoef.

De juiste plekken zullen we nog wel laten zien aan jullie, maar dat met name Marc er deze keer aardig naast zat is wel duidelijk. Waarschijnlijk toch een of andere reflectie zoals je zelf al opperde.

Tijdens de vergadering in mei a.s. komen we er op terug!

Dan als laatste: door de enorm tegenvallende deelname van de leden stoppen wij met het organiseren van een volgende jacht, dus geen tweede jacht zoals eerder gemeld. Jullie kunnen dus rustig verder gaan met slapen…………

 

VAN HARTE!

WE ZAGEN HET AL AAN DE MANIER WAAROP HIJ BINNENKWAM TIJDENS DE AFGELOPEN VERGADERING, EN JA HOOR ERIC IS GESLAAGD VOOR C!!!!

ZIJN CALL IS OOK AL BINNEN (GAAT VLOT TEGENWOORDIG) EN DIE LUIDT: PE7EB.

NOGMAALS PROFICIAT ERIC EN GRAAG TOT WERKENS!

KOPIJ VOOR DIT HAM-NIEUWS IS ALTIJD WELKOM!

STUUR KOPIJ NAAR HET ADRES ALS OP PAG. 1.

GA ER MAAR VANUIT DAT ER ALTIJD GEBREK

IS AAN KOPIJ!

====================================================

 

 

TERUG