Bosch KF163PE1KAFHier wordt aan gewerkt.

Hugo is bezig een Bosch KF 163 om te bouwen.

Verslag van het mobielen tijdens de JOTA 2003 door

PD1ARA en PE1KAF in rayon I

JOTA 2004

Wilt u informatie? : E-mail pe1kaf@qsl.net