[Company Logo Image]

Home Contents

Collectables

[Under Construction]

Home Contents

PMPC/PMRC Collectables

Omdat de historische mobilofoons en portofoons voornamelijk herkend zullen worden door Nederlandse bezoekers van deze website, zal de gehele presentatie in dit gedeelte in het Nederlands zijn.

Het doel van de Philips Mobilofoon en Portofoon Collectie (PMPC) is het verwerven, restaureren en documenteren van communicatie-apparatuur vervaardigd door de voormalige Philips Telecommunicatie Industrie.

De Collectie omvat ca. 125 verschillende toestellen en accessoires, waarvan het merendeel ofwel belangeloos werd geschonken, ofwel voor een laag bedrag aan ons verkocht door radio-amateurs an andere belangstellenden. Ook werden een aantal zeldzame items verworven uit nalatenschappen.

Onderstaand ziet u slechts een kleine greep uit de grote hoeveelheid apparatuur die in de Collectie aanwezig is. Over elk apparaat is uiteraard nog veel meer te vertellen en dat gebeurt gewoonlijk tijdens lezingen die door de PMPC worden verzorgd.

 

SRR192

       

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... SRR192
Roepnaam:.......................... 
Bouwjaar:............................ 1949
Zendamateur-waarde...... ››

Samen met de Nederlandse Seintoestellen fabriek (NSF) bouwde Philips voor het eerst een mobiele FM zend/ontvanger voor serieproductie. Dit 2-kanaals bakbeest werkt op ca. 70 MHz en heeft een zendvermogen van ca. 10 watt. Het bereik was zo'n 15-20 km. Na de watersnoodramp in 1953 was er zo'n gebrek aan communicatiemiddelen dat er zelfs halfafgebouwde SRR192's van de fabriek in Huizen werden "geleend". Met de SRR192 is in 1949 de allereerste mobilofoonverbinding tot stand gebracht, destijds met een zandzuiger op Walcheren. Er zijn zo'n 1000 stuks SRR192's gebouwd, en het hier getoonde apparaat is waarschijnlijk het enige complete en werkende dat nog over is. De eindbuis is een 829B of QQE06/40 met 250V anodespanning. Net als veel na-oorlogse zendapparatuur bevat de SRR192 veel Amerikaanse onderdelen.

De vorige eigenaar van het apparaat, een PA3'er uit Brabant, kocht het apparaat in de jaren 60 in delen bij Quakkelstein in Vlaardingen. De documentatie was destijds strikt geheim (eigendom PTT) en die heeft hij in ťťn weekend met de hand overgeschreven in een schriftje, waarbij Polaroid foto's werden gemaakt van de illustraties. De verzekerde waarde van het hier getoonde exemplaar is ca. 2000 euro.

 

SRR296

               

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... SRR296, 80/160 MHz
Roepnaam:.......................... type DLT
Bouwjaar:............................ 1954 - 1960
Zendamateur-waarde...... ››› (ex-Marconiplein)

De SRR296 heeft de NV Philips Telecommunicatie Industrie (PTI) heel veel omzet en respect opgeleverd, met name omdat de PTT besloot het apparaat te leveren aan abonnees van het eerste Openbare Mobilofoonnet. Later volgde de BB met een grote bestelling. De SRR296 bestaat in 1- en 3-kanaals versies, voor 80 MHz of 160 MHz, en voor afstandbediening of frontbediening. Het apparaat is klassiek van opzet met een externe voeding die een triller-omvormer en een dynamotor bevat voor het opwekken van de anodespanningen. Deze voeding maakt zo'n herrie dat men blij was als het ding in de kofferbak van de auto kon blijven. Van enige privacy was trouwens geen sprake op het eerste Openbare Mobilofoonnet. De verbindingen werden door een centraliste gelegd en iedereen kon gewoon met alle gesprekken meeluisteren.

De kast van de SRR296 is wat zwak van constructie en het apparaat heeft ondanks de ventilatiegaten gauw last van oververhitting. De eindtrap is een QQE06/40 op 250 V.

Vanaf 1968 werden de (80 MHz) SRR296's gedumpt en massaal omgebouwd naar 2 meter. De bijbehorende vaste post heet (weinig verassend) "SFR296".

 

ZBR

      

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... 8RR400, ZBR
Roepnaam:.......................... Zebra
Bouwjaar:............................ 1957 - 1964
Zendamateur-waarde...... ››

De Boxer was nog maar pas te koop of er kwamen al weer klachten, ditmaal van de Landmacht en de Verkeerspolitie dat 'ie wel erg zwaar en duur was. Dus toog men bij Philips Telecom in Huizen aan het werk om een goedkopere en vooral compactere mobilofoon te maken. Dat is wonderwel gelukt, met name omdat de Zebra geen externe voeding meer nodig heeft. De andere kant van de medaille was dat men nu moest overgaan op een lager zendvermogen, ca. 8 watt uit een QQE03/12 op 250V in plaats van 15 watt of meer uit een dikke QQE06/40.

De Zebra is tegenwoordig vrij zeldzaam. De modulatie en het ontvangen geluid zijn subliem. De ZBR bestaat in versies voor 40 MHz, 80 MHz en 160 MHz en 1, 3 of 5 kanalen. Voor het prachtige afstandsbedieningkastje werd voor de eerste (en enige) maal een combinatie gebruikt van chroom en "Philite", een soort hard plastic.

De hier getoonde ZBR heeft jarenlang half onder water in een kelder in Urk gestaan. Het apparaat bevatte 5 marifoonkanalen en is afkomstig van een Urker vissersschip. Toen de kast werd geopend in 1998 stond die nog op licht vacuŁm en de inhoud was nog als nieuw.

 

ZPH

    

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... 8MR700, ZPH
Roepnaam:.......................... Zephyr
Bouwjaar:............................ 1963 - 1970
Zendamateur-waarde...... ››››

In 1963 meldde Philips trots de introductie van een "transistormobilofoon". Dat was het oorspronkelijk ook, maar op het laatste moment werd de transistor-zender vervangen door een exemplaar met 4 buizen en een uitgangsvermogen van 10 of 25 W. Men durfde het destijds gewoon nog niet aan om een low-power transistor eindtrap in te bouwen!

De komst van de Zephyr betekende een belangrijke popularisering van de mobilofoon, immers het apparaat kon voor het eerst redelijk compact worden genoemd. De Zephyr werd in het Openbare Mobilofoonnet ook de logische opvolger voor de uitgediende SRR296. Hij komt voor in een enorm groot aantal variaties, waaronder 80 MHz of 160 MHz, 1-, 3-, 5-, 6-, of 12-kanaals, netvoeding of accuvoeding, 6V, 12V of 24V, 10 watt of 25 watt, frontbediend of afstandbediend, en dat allemaal met onderling weer verschillende combinaties!

De talloze gedumpte exemplaren van de 160 MHz Zephyr waren destijds onder zendamateurs populairder dan welke T813 of KF161 ook. Vele amateurs zullen met weemoed denken aan het piepje en de zoemtoon van de ingebouwde omvormer, en het gemak waarmee de QQE03/20 eindtrap werd omgebouwd van 10 watt naar 25 watt.

 

CMT

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... CMT
Roepnaam:.......................... Comet
Bouwjaar:............................ 1969 - 1975
Zendamateur-waarde...... ››››

De CMT behoort tot de allergrootste succesnummers van PTI Huizen. Ondanks sombere voorspellingen van servicetechnici uit het buizentijdperk dat het ding wel nooit zou werken bleek dit een zeer betrouwbare mobilofoon. De CMT bevat een mooie mix van seventies-transistors en de bekende 2N3632 in de eindtrap. Darvoor was het wel nodig een omvormertje op te nemen, want die 10-watt tor werkt nu eenmaal het best op 28 volt.

Weer was de PTT een van de grootste afnemers van deze mobilofoons, omdat ze prima werkten in de laatste fase van het sterk gegroeide Openbaar Mobilofoonnet. Zelfs de toen al zieltogende BB plaatste nog (veel te grote) bestellingen, waarvan het overschot uiteindelijk op de amateur-markt belandde. De toenmalige Stichting Beheer Electronische Materialen (BEM) verkocht onder VRZA auspiciŽn talloze CMT's voor 75 gulden per stuk, uitsluitend aan gelicenceerde zendamateurs met een A of C machtiging. Een setje kristallen erbij en men was QRV op een van de mobiele kanalen of een locale repeater.

Net als bij de Zephyr is het hele binnenwerk geÔsoleerd t.o.v. de kast, zodat het de CMT niets uitmaakt of 'ie in een voertuig met plus of min aan massa is gemonteerd! Of 6, 12, of 24V!

 

NST

    

Categorie:............................ Portofoon
Type:..................................... NST, 8MR300
Roepnaam:.......................... Nestor, Buikorgel, Whiskeyfles, Spuugbak
Bouwjaar:............................ ca. 1963 - 1969
Zendamateur-waarde...... ›› (meestal ex NS)

De opvolger van de lompe SDR314 moest wel een transistorapparaat zijn. Met een gewicht van ca. 3 kg is de NST dan ook werkelijk draagbaar. Deze 1-kanaals portofoon voor 80 MHz of 160 MHz werd op de borst gedragen en (waarschijnlijk) speciaal voor NS rangeerders ontwikkeld, die twee handen vrij moeten hebben voor het (ont-)koppelen van wagons. De NST werd meestal gebruikt in combinatie met een zware BXR mobilofoon in de locomotief. Ondanks een klein zendvermogen van zo'n 150 mW zijn de prestaties verassend goed. De voeding bestaat uit 10 penlight Nicads. Toen de NS ze niet meer wilde, zijn de meeste NST's overgedragen aan het Rode Kruis, die ze identificeerde met grote rode nummers.

Technisch zeer fraai concept met een mix van AF, AFZ en OC transistoren uit de vroege jaren 60, ťn helemaal met de hand geassembleerd. De PTT schakelaar heeft een vergrendelstand. De hier getoonde portofoons werken op een oud Rode Kruis kanaal, 70.950 MHz. De trechter bevat de gecombineerde luidspreker/microfoon. Het apparaat is druipwaterdicht.

 

LTS

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... LTS
Roepnaam:.......................... Lotus, Taxibakje, De Plakband
Bouwjaar:............................ 1978 - 1985
Zendamateur-waarde...... ››

De afkorting LTS heeft beslist niets te maken met het opleidingsniveau van de ontwerpers bij Philips! Deze totaal probleemloze en betrouwbare mobilofoon moest en zou in hetzelfde "gat" passen als een autoradio, en dat is helemaal gelukt. De LTS bestaat voor 80 MHz, 160 MHz en 450 MHz, in versies met 1, 6, 10, 15 of 20 watt, 1, 6 of 12 kanalen en nog talloze ander variaties die te maken hebben met het toonoproepsysteem.

Tegenwoordig is het een ideale APRS transceiver die kristalgestuurd op 144.8000 voor minder dan 20 euro zijn werk doet vanuit de kofferbak van de auto. Toen Philips begin 1980 hoopvol met een synthesizergestuurde variant kwam, de LTS-F (fazelus), werd die prompt afgekeurd door de toenmalige RCD omdat de zender met vol vermogen over de hele band fietste als de kanaalschakelaar in een stand werd gezet waar toevallig geen draadje aangesloten was. Meteen daarop werden de eerste paar duizend LTS-F mobilofoons naar Frankrijk geŽxporteerd. Pas nadat men een plastic nokje had toegevoegd aan de kanaalschakelaar werd de LTS-F alsnog goedgekeurd voor gebruik in Nederland!

 

M290

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... M290 (serie)
Roepnaam:.......................... 
Bouwjaar:............................ 1982 - 1986
Zendamateur-waarde...... ››

De M290 is een klassiek ontworpen mobilofoon met ca. 25 watt vermogen, 1, 3 of 6 kanalen, kristalgestuurd. Een absoluut probleemloos apparaat dat voor spotprijzen te koop wordt aangeboden op de radiomarkten. Ideaal voor APRS! De benaming M290 is die van een serie, die voor het gemak op alle frontplaatjes wordt gedrukt.. In werkelijkheid bestaat de serie uit:

M293..................................... 100-130 MHz, AM (!)

M294..................................... 50, 80 of 160 MHz, FM

M295..................................... 200 MHz, FM

M296 .................................... 450 MHz, FM

De microfoon kreeg als snel de bijnaam "Philishave". De M290 serie komt voor met een enorm aantal verschillende frontjes met daarachter diverse functies voor toonoproep etc.

 

MX290

Categorie:............................ Mobilofoon
Type:..................................... MX290 (serie)
Roepnaam:.......................... 
Bouwjaar:............................ 1984 - 1989
Zendamateur-waarde...... ››› (zie Electron Maart en April 2000)

De MX290 is de synthesizergestuurde versie van de M290. Toen een groot aantal MX294 VHF mobilofoons werden gedumpt door de energiebedrijven EDON en MEGA is hiervoor door de PMPC een zeer goedkope ombouw ontwikkeld. In totaal werden hiervoor meer dan 450 ombouwpakketjes geleverd aan radioamateurs in heel Europa. De ombouw ondersteunt o.a. frequenties op het display, (reverse-) repeatershift, 1750 Hz toonoproep en het 12,5 kHz raster. Net als bij de M290 bestaat er een MX293, MX294, MX295 en MX296.

De centrale synthesizer wordt gestuurd door een zgn. PROM, een geprogrammeerd IC dat in veel gevallen gelukkig nog grotendeels leeg bleek te zijn. Na het uitvlooien van het programmeeralgoritme, de bit-scambling en de diverse codeergetallen kon een PROM-inhoud worden ontwikkeld voor 103 kanalen (in 12,5 kHz stappen) voor de 2 meter band.

De MX294 wordt door veel zendamateurs geroemd als veel beter dan KF161, T813 etc. De ontvanger is enorm gevoelig en de zender haalt op z'n sloffen 35 watt of meer.

 

 

 

 

Home ]

Last modified: August 07, 2003