Hardware
Start ] Uni-Tx ] links ]

 

Uni-tx zender module

componentenzijde                                                        Soldeer(smd)zijde

                           

De Stuurzender.

De vco U1 levert direct het gewenste RF signaal, afhankelijk van het type, 23cm of 13 cm.

Het vco-uitgangssignaal belandt eerst in een T-verzwakker met R15-17. De verzwakking dient men te kiezen in overeenstemming met het gewenste uitgangsvermogen. Met de mmic IC1 kan vervolgens 10 tot ca 50 mW worden opgewekt.

Afstemmen geschiedt met een Philips i2c -IC type TSA5055. (of SP5055). Dit IC bevat een complete pll-synthesizer inclusief prescaler tot 2.6 GHz. Met een richtkoppeling wordt een zeer klein deel van de RF uit de vco (ca -10dBm) naar de gevoelige prescaler-ingang van de synthesizer gevoerd. X1 is het referentie-kristal. Met het hier gebruikte kristal van 4.000MHz kan een minimale stapgrootte van 125 kHz bereikt worden. De besturing-software gaat om praktische redenen niet lager dan 250 kHz. Het pll loopfilter wordt door R3/C1 en C2 gevormd. Het videosignaal (incl geluidsdraaggolf) wordt via het preėmphasis-filter op de afstemspanning gesuperponeerd en levert zo de gewenste FM modulatie. Met C22 wordt de hoog-afval tgv de ingangscapaciteit van de vco gecompenseerd. De frequentiekarakteristiek voor video is zo recht tot ca 5 MHz .De commercieel vervaardigde vco is zeer stabiel en vrij van faseruis, veel beter dan de in amateurkringen gebruikelijke constructies met een BFR91 oid in "zwevende opbouw" Doordat het complete RF deel in smd wordt opgebouwd, ontstaat een zeer compact en stabiel geheel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema stuurzender.

 

 

Het bediendeel.

Het instellen van de deelfactor van de synthesizer, en daarmee de opgewekte frequentie gaat via de I2C bus. Het bediendeel met draaiknop , LCD-display en microcontroller PIC16F84 zit op een aparte print die met slechts een paar draadjes op het zender blikje is aangesloten.

Met de bijgeleverde software kan in stappen van 250 kHz worden afgestemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema bediendeel

Gebruik van het bediendeel Software rev. 1.3 (jul ‘99)

Het bediendeel kent de volgende mogelijkheden:

1- stapgrootte frequentie-instelling in twee standen, fijn en grof.

Door tijdens het draaien aan de afstemknop op toets 2 te drukken wordt de stapgrootte vergroot om sneller door de band te kunnen draaien. (toets vasthouden)

2- auto save functie

Als de afstemming wordt verdraaid, wordt de nieuwe frequentie automatisch opgeslagen.

Bij het opnieuw inschakelen van de zender start deze vanzelf op met de laatst ingestelde frequentie. (Het duurt ca 5 seconden voor de freq. wordt opgeslagen, nadat aan de afstemknop is gedraaid. Wordt de zender in die tijd uitgezet, dan blijft de vorige opgeslagen freq. bewaard)

3- TX-ptt toets.

Via de zender kan een coaxrelais, stuur en eindtrap worden in en uitgeschakeld.

Door even op toets 1 te drukken (de ptt toets) worden achter elkaar het coaxrelais, de stuurtrap en de eindtrap ingeschakeld. Een kleine software tijdvertraging zorgt ervoor dat het relais niet onder last wordt geschakeld. Wanneer een tweede keer op de ptt toets wordt gedrukt, schakelt de zender weer uit, in omgekeerde volgorde.

Om deze functie te benutten moet de hardware een beetje uitgebreid worden. (Zie laatste blad) Zonder deze uitbreiding werkt de stuurzender ook goed, uiteraard zonder deze optie.

4- Set-up menu.

Met het set-up menu kunnen de volgende zaken worden ingesteld:

1- de minimum frequentie

2- de maximum frequentie

3- de stapgrootte (klein en groot)

Door tijdens het inschakelen van de zender de toets 2 ingedrukt te houden kom je in het set-up menu. De tekst "Set-up Menu Vx.x" verschijnt.

Laat de toets los en druk opnieuw kort op de toets. Nu verschijnt de tekst " Fr min : 800". (het getal kan afwijken). Met de draaiknop kan in stappen van 10 MHz de minimum frequentie worden ingesteld.

De laagste minimumwaarde die kan worden gekozen is 800 MHz, de hoogste waarde is 2650MHz. Het spreekt voor zich dat je geen minimum frequentie moet kiezen die hoger is dan de ingestelde maximum frequentie. Als de ingestelde waarde o.k. is druk dan weer kort op de toets 2. De gekozen waarde wordt automatisch opgeslagen.

Dan verschijnt de tekst "Fr max : 2650". (het getal kan afwijken). Op dezelfde wijze als boven kan nu ook de maximale frequentie gekozen worden.

Tot slot kan de stapgrootte worden ingesteld: eerst de kleine stapgrootte en vervolgens de grote stapgrootte. Instelbaar van 1 t/m 40, dat is 250kHz per stap, dus van 250 kHz tot 10 MHz.

Voorbeeld: stand 2 = 2x250=500 kHz, stand 8 = 8x250=2000 kHz ofwel 2 MHz.

Als nu voor de laatste keer op toets 2 wordt gedrukt, dan kom je vanzelf in het gewone programma. Als beginfrequentie wordt de ingestelde minimum frequentie genomen.

 

Software tests.

Om het zoeken naar eventuele storingen te vereenvoudigen zijn een paar tests ingebouwd:

1- I2c bus sluiting test.

Als de I2c-bus SDA of SCL lijn sluiting maakt met de massa dan volgt een foutmelding, direct na het inschakelen. "I2C Err: bus low"

2- I2c communicatie-test.

Tijdens het communiceren tussen de pic en de TSA wordt de acknowledge puls van de TSA

getest. Als er iets mis is met de communicatie, komt deze puls niet en er verschijnt een foutmelding "I2C err: on adr C0"

(C0 is het hex adres van de TSA5055)

 

                                                                             

opstelling top                                                            opstelling bottom     

Componenten-zijde zenderprint                         Soldeerzijde zenderprint

 

Componenten-opstelling van de stuurzender.

R1,2,19 10K C1 33N L1 10μH

R3 47K C2,23 470N L2 zie tekst

R4-5 75Ω C3 1N5 X1 4.000MHz

R6,8 300Ω C4 180P IC1 ERA-5

R7 18Ω C5 47μF IC2 SP5055

R9,18 1K* C6-9 100P IC3 78L05

R10 47Ω C10 22P T1 BC847b

R11,12 330Ω C11,13,21 1N P1 100Ω

R13 120Ω C12,20 10μF U1 zie tekst

R14 10Ω* C14,16 330N C24 1N

R15-17 zie tekst C18 100μF IC4 78L10*

R20 47Ω C22 330P

R27 1K*

*) zie tekst , verschillend bij 23 of 13 cm uitvoering

De opbouw van het bediendeel

 

 

 

 

 

 

 

 

De componenten-opstelling van het bediendeel

R1 270Ω X1 kristal 4MHz

R2-5 47K IC1 78L05

R6-9 4K7 IC2 16F84 "uni-syn"

R10-11 4K7 D1 1N4148

R12 1K D2 1N4002

R13 22K D3-6 1N4148

R14 220Ω P1 50K

Uitgangsvermogen.

Met het verzwakker-netwerk R15-16-17 kan het uitgangsvermogen worden ingesteld.

Voor optimale stabiliteit van de vco wordt een demping van minimaal 6dB door de fabrikant geadviseerd.

Een ERA-5 heeft maximaal ca 18 dB gain. De 23cm vco geeft 7dBm, met een demping van bijv 8 db komen we dan op 7-8+18= 17dBm of 50 mW. De 13cm vco geeft 5dBm, met 8dB demping komen we uit op 5-8+18=15dBm oftewel circa 30 mW.

Tabel (uit UHF-Unterlagen)

Demping R15=R17 R16
6 dB 16 66           
7 dB 19 55
8 dB 22 47
9 dB 24 40
10 dB 26 35
11 dB 28 30
12 dB 29 26
13 dB 33 24

De waarden kunnen worden afgerond naar standaard-waarden of met parallelschakeling worden bereikt.

Advies: 8dB (22 en 47 Ohm) .

Specificaties:

Frequentiebereik : 2320 - 2450 Mhz 13cm (max 2300 - 2650 MHz)

: 1240 - 1300 Mhz 23 cm (max 800 - 1600 MHz)

Afstem stapgroote : minimaal 250 KHz

Output power : max ca 50 mW (23cm) of ca 35mW (13cm)

1e harm outp. : -15 dB of beter

Voeding : 12V dc bij 200 mA (incl bediendeel) en 20 V dc bij max 2 mA

Modulatie : FM (F3F) max 20 Mhz bandbreedte

Mod freq kar. : 10 Hz- 6 Mhz binnen 3 dB

De stuurzender zal als regel samen met een vermogens eindtrap gebruikt worden. Deze eindtrap dient de opgewekte harmonischen te onderdrukken conform de eisen van de RDR.

Terug

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan [email protected].
Copyright © 2001 R.G. Krijgsman
Laatst bijgewerkt: 01 januari 2002