Philips Mengeenheden
NL7416

Panoramaregeling

Deze eenheid kan worden opgenomen tussen een tweekanaals microfoonversterker NL7305 en een mengeenheid NL7309, waardoor het mogelijk is om twee microfoons een willekeurige plaats te geven in het stereobeeld, onafhankelijk van de plaats waar de microfoons zich daadwerkelijk bevinden.
Het geluid dat elke microfoon opneemt, kan dus in dat beeld geheel links, geheel rechts of in iedere stand daartussen worden weergegeven.
De regeling vindt plaats met twee schuifregelaars terwijl een schakelaar aanwezig is, waarme de panoramaregeling kan worden geschakeld.

Philips Onderdelenpakket NL7416 f 55,-