Philips Mengeenheden
NL7412

Stereo Volgversterker

Deze volgversterker is het sluitstuk van een mengversterker opgebouwd met onderdelenpakketten.
De ingang is geschikt voor de uitgangen van de andere eenheden in de reeks terwijl de uitgang een gestan-
daardiseerd signaal afgeeft voor een eindversterker.
De hoofdvolumeregelaar, de balansregelaar en een stereo-monoschakelaar zijn in deze eenheid ondergebracht.
Evenals de andere eenheden uit deze serie zijn de vervorming en het stoorniveau bijzonder laag zelfs bij volle uitsturing.
De niveaumeter NL7314 kan naar keuze iop de ingang als de uitgang worden aangesloten.
De uitgang is geschikt voor aansluiting van een lange leiding naar de eindversterker, die een ingangsimpedantie van minstens 600 Ohm moet hebben.


Philips Onderdelenpakket NL7412 f 67,-