Philips Mengeenheden
NL3713

Dubbele Ruis- en Dreunfilter

Dit ruis- en dreunfilter heeft twee kanalen die, inclusief de schakelaars voor het ruis- resp. dreunfilter geheel van elkaar gescheiden zijn.
Dit maakt het mogelijk om de eenheid te gebruiken voor mono (twee kanalen) of stereo, waarbij in elk kanaal afzonderlijk, zowel ruis (noise, scratch) als dreun (rumble) op vijf verschillende kantelgrequenties kunnen worden ingesteld.
Behalve voor correctie van oude of slechte grammofoonplaten e.d. kan dit filter ook worden gebruikt voor het instellen van microfoon/spraak karakteristieken, eventueel in combinatie met een tweevoudige of drievoudige toonregeling.
Om inschakelgeluiden te vermijden verdient het aanbeveling de filters in te stellen met de hoofdvolumeregelaar op min. of om alle schakelstanden enkele ogenblikken in te schakelen zodat de betreffende condensatoren gelegenheid hebben om zich op te laden.
De versterking bedraagt 1 X in de stand "recht".
Kantelfrequenties voor hoog (-3dB): 2.550 Hz, 5.100 Hz, 10,2 Hz, 14,4 Hz en 20.5 Hz en voor laag:
20 Hz, 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz en 320 Hz.
Dit ruis- en dreunfilter kan overal worden gebruikt waar in het blokschema een toonregeling is aangegeven of eventueel juist voor of na deze toonregeling.

Philips Onderdelenpakket NL3713 f ?,-