De site van pa3hdr is voortaan te vinden op:





http://pa3hdr.pi6tv.net



Klik hier , of wacht 5 seconden.