Online Calculation Java Script
Java, Compact & Effective, ((-,O))


To remove, click here

TO-1 / B Tools gemaakt op 3 oct 2007 door PC1L betreffende SRV


Online Berekening van de SRV Signaal Ruis Verhouding. Default waarden geldend voor gemiddelde apparatuur, als je een vergelijkbaar resultaat ( of zelfs beter ) behaalt na ingeven van je homeparams dan zal het kunnen werken ..... Zie onderaan deze pagina een korte toelichting over de in te vullen waarden.

MHz

Satelliet Frequentie

km Actuele Satelliet Afstand
dBm Actuele Satelliet Power
dBi Satelliet Antenne Gain
dBi Grondstation Antenne Gain
K = C + 273 Sky Temperatuur
K = C + 273 Kamer Temperatuur
dB Systeem Ruis Factor
Hz Ontvanger Band Breedte

 

 

dB S R V

 

Signaal Ruis Verhouding

     
 

73 ((-,O)) PC1L

   


     
     
   

Over de in te vullen waarden :

Actuele Satelliet Afstand QRB : dit is dus de afstand volgens de Q Code omschreven.

Actuele Satelliet Power : omdat het een transponder betreft kan jouw downlink output wijzigen in verband met de activiteiten van andere gebruikers.

Satelliet Antenne Gain : voor eventueel omrekenen naar waarden in dBi ( en ook dBm ) zie de JavaScriptjes in deze website. Afgezien van de gain is ook het volgende van belang : omdat er vanwege bewegingen van de satelliet en de positie ( squinthoek ! ) interferometereffecten kunnen optreden is het gebruik van een antenne met omschakelmogelijkheid echt ideaal. Zelf heb ik een tijd gewerkt met een rx skewed design dubbele yagi ( per band ) onder het dak, 45 graden gekanteld ten opzichte van de basisopstelling ) met twee relais, een voor LHCP en RHCP ( CIRC ) een voor LIN VERT en LIN HOR. Dat ging ongehoord goed alhoewel ten gevolge van het interferometereffect er wel eens een ietsje verschil kon worden geconstateerd. Over de squint hoek nog dit : het betreft de hoek tussen de satellietantenne richting en de rechte, die bestaat tussen de satelliet en uw QTH. Deze hoek kan soms worden bepaald met behulp van de ALON / ALAT waarden. ( bij LEO's meestal ongebruikelijk ). Met behulp van de ALON / ALAT waarden kunnen namelijk de 'attitude', de 'orientatie' ( stand ) van de satelliet in orbit worden berekend.

Sky Temperatuur : betreft de ruis die vanuit de kosmos in de lobben van je antenne terecht komt. Deze 'ruistemperatuur' moet door de operator zelf bepaald worden maar een richtwaarde is hier in het voorbeeld 150 K.

Systeemruisgetal FT : deze is afhankelijk van de positie in een keten. Stel, je hebt een antenne met daaraan gekoppeld 25 meter coaxlijn, indien je nu een preamp tussen coaxlijn en trx plaatst levert dit een verschil op ten opzichte van een andere situatie, namelijk waar je die preamp in de mast bij de antennes monteert : bijvoorbeeld respectievelijk 4.15 en 1.35 dB ..... Zie je kans om ook nog de 'eerste trap' van je ontvanger in de mast te monteren dan kan het bijvoorbeeld zelfs 1.15 dB worden, dat is zeer goed. Heb je helemaal niets in de mast en ook niet bij je ontvanger 'ertussen' zitten dan kan FT oplopen tot bijvoorbeeld 7 dB ..... dat is niet erg goed. Een verschil van 7 - 1.35 = 5.65 dB levert een signaalverschil van bijna twee maal op. En het signaalpowerverschil is dan circa 3.67.