Aviation ATV AIR ( 3 ) flight ( Piper Warrior ) from Beek Limburg 1997


ATV AIR 3 Video ( and other ) after Mouse Click


Over de VideoClip ATV AIR 3 ( English Below )


Je ziet enkele ontvangen en opgenomen ( grondstation ) beelden, vanuit onze kist, een PA28 161 Piper Cherokee Warrior II, de PH-SDB, radiografisch verzonden naar dat grondstation, in dit geval was dat onder meer PA3AOK ( QTH Brunssum ). HF Power 15 / 250 mW op 1280 MHz. De StandBy frequenties waren 145.400 en 145.550 MHz ( deze laatste werd vroeger ook gebruikt door het Russische ruimtestation MIR, waarmee diverse radioverbindingen werden gemaakt ).


klik hier of op de combi foto hierboven

De opnames zijn van slechte kwaliteit ondermeer ook vanwege het vele copieren van de betreffende video banden ( zelfs van betamax naar vhs ) en het digitaliseren en comprimeren ervan. Tijdens het uitzenden waren er trouwens ook al enige ( signaal ) problemen. Bovendien werd onze toenmalige cameraman Arno ( PE1RDP ) tijdens deze vlucht soms verrast door de vliegbewegingen ..... Het betreft hier echter een van de eerste experimenten op dit gebied. Juist daarom meenden we toch deze korte video clip te kunnen publiceren, het is in zekere zin echt nog AMATEUR televisie ( ATV ) te noemen hi hi. In het vliegtuig waren drie personen actief met elk meerdere opdrachten ( niet uitsluitend ATV dus ). We hadden veel te doen en het schema afwerken in de geplande tijd ging maar net.


About the VideoClip ATV AIR 3


You can see some received and recorded ( groundstation ) pictures, transmitted from our aircraft, a PA28 161 Piper Cherokee Warrior II, the PH-SDB, to that groundstation, in this case PA3AOK ( QTH Brunssum ). HF power 15 / 250 mW on 1280 MHz. The StandBy frequencies were 145.400 and 145.550 MHz ( this last one was also used by the Russian Space Station MIR ).


click here or on the combi picture above

The quality is bad because of the many copy times of video tapes ( even from betamax to vhs ) and the compression of this part of the file. Besides, during the transmissions and receivings already ( signal ) problems were existing sometimes. And, last but not least, Arno ( PE1RDP ) was surprised now and then by the movements, difficult if working with a camera ..... However, concerning one of the early experiments, we think, we can publish this video clip, it is 'real' AMATEUR television ( ATV ) hi hi. In the plane were active three persons and each person had a lot to do ( more tasks, not only ATV ). We had to work fast because of the schedules.


Waarom eigenlijk ATV / AIR ?

In de tijd dat ik actief was met atv experimenten was de woning die ik daarvoor gebruikte aan alle kanten ingesloten door hogere gebouwen. Op een avond ( tijdens een atv ronde ) heb ik besloten om enige stations in de buurt dan maar van beelden te voorzien vanuit de lucht. Er waren toen wat grapjes over de kwaliteit van de ( home made ) apparatuur, veel stations konden mij namelijk absoluut niet ontvangen ..... Even later had ik met Elisabeth, mijn toenmalige buurvrouw al een afspraakje om iets te gaan doen 'in the air' ..... ze was net op bezoek ! In de betreffende atv ronde ( deel twee, later op de avond ) heb ik meteen aangekondigd eens wat in de buurt van sommige stations rond te gaan vliegen ..... De reacties waren overigens wel 'bemoedigend' moet ik zeggen, zo van : "dat lukt je niet", en : "liever niet precies boven ons dak, je weet maar nooit" tot bijvoorbeeld : "Leon, weet je wel dat vliegen erg gevaarlijk is ?". Maar goed ..... Ik was toen trouwens toch al voornemens om zelf eens wat te gaan leren vliegen.

Why ATV / AIR ?

In those times I was active with some atv experiments but my qth was surrounded by higher buildings. So many stations could not see my transmissions and some jokes circulated about hi. During a local atv round I decided to transmit some pictures from air. Because I had a neighbour with a Wing, Elisabeth, I could fly with her, having some atv equipments ( ofcourse all home made ) with us during the flights. She was visiting that evening and we had a talk about. The same evening ( later on ) I reported the plan in the atv round ( part two ). It delivered 'encouraged' reactions like : "It will not succeed", and : "please do not fly over, you never know" and also, for instance : "do you know, Leon, flying can be very dangerous ?". But I had already planned to learn about flying hi.

Continuering Experimenten

Omdat nu al spoedig bleek dat de combinatie van het vliegen en de radio hobby een heel erg goede was, is er besloten om een en ander te continueren. Afgezien van de fun is een en ander erg leerzaam in meer dan een opzicht ( het vliegen zelf dus, de navigatie, de GPS en APRS toepassingen, uiteraard het gedrag van radio golven tijdens een vlucht en ook het benodigde, ondanks de breedband atv mode, extreem lage zend vermogen ! ).

Continuing Experiments

Very soon, it appeared, the combination of flying and ham radio was a very good one so we decided to continue. It delivered a lot of fun but very teachable aspects too ( the flying itself, the navigation, the GPS and APRS applications, ofcourse the behaviour of radio waves during a flight and the required, in spite of the broadband atv mode, extreme low transmitting power ! ).

Naschrift

Overigens zou Frank PA3ELB later de 'Pilot in Command' worden ( de buurvrouw is verhuisd en raakte jammer genoeg wat uit het zicht ). In Betsy and Frank heb ik goede piloten gevonden die in staat waren zich exact aan afspraken te kunnen houden ( briefings, opdrachten etcetera ) en ook tijdens het vliegen, indien nodig, nogal wat klaar konden krijgen ( tower en approach ) ..... ze hadden een goede communicatie, wat zeer belangrijk is. In ATV AIR 3 was Frank de gezagvoerder. De video clip toont PA3ELB even bijna aan het eind ervan ( links ). Frank kende ik al vanwege de packet mode. Hij deed daarmee leuke dingen ( space shuttle connects en dergelijke ). We hebben indertijd de nodige verbindingen met veel techniek als onderwerp gemaakt.