Gepubliceerd in Electron januari 1999
Callgever PA3GCO
...
Inleiding
...
Uitgaande van eerder in Electron gepubliceerde callgevers, o.a. die van PE1AGM, is door ondergetekende een aantal jaren geleden een callgever ontworpen waarbij een EPROM als opslagmedium wordt gebruikt. Hoewel het geen high-tech schakeling betreft, blijkt deze callgever nog steeds populair, getuige het aantal exemplaren dat de afgelopen jaren is gebouwd. Het ontwerp gaat uit van een vaste punt-streep-verhouding. Er zijn 4 instelpotmeters op de print aanwezig waarmee volume, toonhoogte, seinsnelheid en intervaltijd kunnen worden ingesteld.
...
...
...
Klik op foto voor super-size

Werking
...
Met P4 wordt de intervaltijd ingesteld. Deze bepaalt om de hoeveel seconden de callgever aktief wordt. Bij activering wordt SR-flipflop (U4B, U4C) aan zijn uitgang laag waardoor teller U2 gaat tellen. Het tel-tempo bepaalt de seinsnelheid. Deze kan worden gevarieerd met P1, die de frequentie van de blokgolfoscillator (U1A, U1D) bepaalt. Rond U1B en U1C is een oscillator opgebouwd die de hoorbare morsetekens verzorgt. Met P2 wordt de toonhoogte ingesteld. Deze oscillator wordt geactiveerd wanneer op datalijn D0 van de eprom een 1 naar buiten komt. Een enkele 1 klinkt als een punt, drie enen direkt achter elkaar vormen een streep. Het uitgangssignaal van de oscillator (U1B, U1C) wordt gefilterd door middel van een aantal lowpass-secties. Met P3 wordt vervolgens het volume ingesteld. De hoorbare punten en strepen komen op printpen J2 naar buiten. Zodra de callgever klaar is met seinen, wordt datalijn D1 van de EPROM hoog en klapt de SR-flipflop om waardoor teller U2 stopt. Als extra is op datalijn D2 (soldeerpen J1) van de EPROM een hoog niveau aanwezig zolang de callgever daadwerkelijk seint. Men zou dit signaal bijv. kunnen gebruiken om een zender automatisch in de lucht te laten komen, zoals dat bij een repeater gebeurt. Op printpen J3 wordt de voedingsspanning aangesloten, tussen 9 en 20 Volt. Transceivers van Yaesu en Kenwood hebben in hun microfoon-plug meestal een pen waarop spanning staat. Deze is geschikt om de callgever te voeden.
...
 
...
 
Klik op plaatje voor schema callgever in PDF-formaat

Opbouw
...
Voor de schakeling is een dubbelzijdige print ontworpen van 50 X 67 mm. De bovenkant, waar de componenten zich bevinden, is massavlak. Verbindingen naar massa vinden dus aan de componentenzijde van de print plaats, alle andere soldeerverbindingen bevinden zich aan de onderzijde van de print.
...
...

 

Klik op onderstaande plaatjes voor PDF-files

... ... ... ...

Tips
...
Zodra spanning op de schakeling wordt gezet, seint de callgever de call. De volgende keer dat de callgever zal seinen wordt bepaald door de intervaltijd die met P4 is ingesteld. Soms is het gewenst dat de callgever start zodra de ptt-knop wordt ingedrukt. Dat is met deze callgever ook mogelijk, en wel op de volgende wijze: U5 is de 8-pens NE555. Pen 1 van dit ic hangt aan massa. Maak deze pen 1 los en vebind hem met het ptt-contact van de transceiver. Gevolg: Zodra de microfoon wordt ingedrukt, wordt het ptt-contact van de transceiver naar massa geschakeld. Hierdoor komt pen 1 van de NE555 aan massa te liggen en komt de callgever tot leven. De call wordt nu geseind.
...
...
.
Zelf een datafile maken
...
Het is mogelijk een datafile met de hand te maken. De volgende informatie is daarvoor noodzakelijk: een punt in het Morseschrift is 1 adrespositie lang, een streep bestaat uit 3 opeenvolgende punten, waarvoor dus drie EPROM-posities nodig zijn. Tussen punten en strepen binnen hetzelfde teken zit steeds 1 positie stilte.Tussen tekens volgt een stilte ter lengte van 3 posities. Begin op adres 00 in de EPROM, zet daar als data 02. Vervolgens komt de call, waarbij stilte overeenkomt met 06, een punt met 07. Ter afsluiting van de file volgt 00.
...
...
 
Als voorbeeld de call PI2SHB:
P
punt stilte streep stilte streep stilte punt
07 06 07 07 07 06 07 07 07 06 07
I
punt stilte punt
07 06 07
2
punt stilte punt stilte streep stilte streep stilte streep
07 06 07 06 07 07 07 06 07 07 07 06 07 07 07
S
punt stilte punt stilte punt
07 06 07 06 07
H
punt stilte punt stilte punt stilte punt
07 06 07 06 07 06 07
B
streep stilte punt stilte punt stilte punt
07 07 07 06 07 06 07 06 07

 
. ...
Zoals u ziet is eenmaal 07 een punt, driemaal achter elkaar 07 is een streep. Tussen punten en strepen zit telkens 1 positie stilte, 06. Houd in gedachten dat de datafile begint met 02, tussen tekens 3 posities stilte (06) staat en dat de datafile wordt afgesloten met 00, dan ziet de file voor de call PI2SHB, gelezen van links naar rechts, er als volgt uit:
...
... ..

 
02 06 06 06 06 07 06 07 07 07 06 07 07 07 06 07 06 06 06 07
06 07 06 06 06 07 06 07 06 07 07 07 06 07 07 07 06 07 07 07
06 06 06 07 06 07 06 07 06 06 06 07 06 07 06 07 06 07 06 06
06 07 07 07 06 07 06 07 06 07 06 06 06 06 06 06 06 00

 
. ...
Bovenstaande datafile begint met 02 en eindigt met 00. Voor en na de call is met opzet een aantal posities stilte gezet (06). Dit is gedaan om te voorkomen dat de callgever al begint terwijl de transceiver nog bezig is met bijv. het locken van zijn pll. Uit praktijktests met PI2SHB en PI6SHB blijkt dat een korte stilte (bijv. een halve seconde) voor en na de call het prettiger maken om ernaar te luisteren. Vandaar een aantal malen 06 (stilte) voor en na de call.
...
... ..

 
. Software en layouts
. ...
Een datafile voor een enkele call kan eenvoudig met de hand gemaakt worden. Indien gewenst maak ik ze voor u, geheel geautomatiseerd. Stuur me een mailtje met daarin de tekst die u de callgever wilt laten seinen, en ik stuur de gefabriceerde datafile terug. Layouts voor het zelf fabriceren van een printplaat kunnen van deze site worden ge-download.
...
... . .

Onderdelenlijst

Aantal Referentie Onderdeel
1 C1 220n Wima 5mm steek
6 C2,C8,C10,C11,C12,C13 1n keramisch 2.5mm steek
1 C3 22n Wima 5mm steek
1 C4 1u/16V tantaal 2.5mm steek
3 C5,C6,C7 10n keramisch 2.5mm steek
1 C9 470u/16V
2 P1,P2 50K instel Bourns 3296W
1 P3 100K instel Bourns 3296W
1 P4 1M instel Bourns 3296W
2 R1,R4 1M
1 R2 68K
1 R3 27K
3 R5,R6,R7 5K6
1 R8 100K
2 R5,R10 10K
1 R9 180R 
2 U1,U4 4011
1 U2 4040
1 U3 27C256
1 U5 NE555
1 U6 78L05
1 . 8 pens ic-voet bus
2 . 14 pens ic-voet bus
1 . 16 pens ic-voet bus
1 . 28 pens ic-voet bus
1 . dubbelzijdige printplaat 50 X 67 mm
Terug
www.pa3gco.com