Tilburgse Ronde

30 maart 2003

Aanvang 11.00 uur

 

11.00 uur:

Ronde: PA3CAZ PA3FMJ

Presentielijst: PE1OPC PA0ACA PB1RWZ PE1KNJ PD2JCW PE1AMN PA3BJJ PE1BPM PA3HII PE3PMK PE2GLT PA3FUF PE2AGO PE1OIX PB3WK PE1OFE/p G7UWA PD3JPT PD2RPT PA3HJL

 

12.12 uur:

Ronde: PE0SSB

Presentielijst: PE7JWC PD0HQF PE1ITY PD1AQS PA3HJL PD2JCW PE1NIL PE1SCQ PA3GDN PB7WQ PA3BDD PE1NWF PA3ELS PE1OFE PA3CLG

 

13.09 uur:

Ronde: PE1AMN

Presentielijst: PE1ITY PA3GRY PD2JCW PE7JWC PE1OFE PE1OIX PD2HT PE1PQE/m PD5HV PE9JBS

 

Advertenties

 

PE1OFE (4)

Is op zoek naar:

 • Een morsegenerator of een schema die het mogelijk maakt om de morsesleutel aan te sluiten op een geluidskaart.

Graag mailen naar [email protected].

 

PD0MHS (3)

Is op zoek naar:

 • Mogelijk iemand die nog een schema of service doc heeft van een MULTIEpalm syzer 2.
 • Het SERVICEMANUAL van de Kenwood portofoon TH78.
 • Voor de Kenwood TH78 nog een batterijpak al of niet met batterijen En tevens een CTSS unit.
 • De HANDLEIDING van de KENWOOD TR7800, het servicemanual is al in Toine zijn bezit.
 • Schema van de Bosch KF168.
 • Dringend op zoek naar de jaaropgave 1996-2002 van Electuur, eventueel inscannen, of een fotokopie. Dit voor het onderhouden van de on-line database.

Eventueel inscannen en per e-mail toesturen wordt zeer op prijs gesteld. Reacties via e-mail, [email protected] of via PACKET RADIO [email protected] Of GSM 06-51398421.

 

PD2RDV (3)

Berto, is op zoek naar:

 • Een SWR/Power meter die geschikt is voor 70 cm

Reacties via e-mail naar: [email protected].

 

PA3FUF (2)

Biedt aan:

 • Kenwood TS-50 (Japanse uitvoering, zenden en ontvangen general coverage), met microfoon, zonder voeding en antennetuner, met nieuwe back-up batterij + iets smaller keramisch filter voor FM. €500,00.

Adres: Leon van Heijlstraat 48, 4827 AN Breda. Tel: 076-5810735 e-mail: [email protected].

 

PA3CAZ (0)

 • Printjes die voor ATF2 ombouw gebruikt kunnen worden en enkele niet omgebouwde dan wel niet complete Nokia, Siemens, Ericsons, ATF2 telefoons, en een hele doos met onderdelen leuk voor bouwprojecten. Wordt tegen zeer amateurvriendelijke prijs weggedaan.
 • Zoekt u nog onderdelen voor zelfbouw, bel even naar Frans.

GSM 06-53450733

 

PA3FMJ (0)

Biedt aan :

 • Kenwood TR-751E, 144 MHz allmode 5 of 25 Watt.

Tel : 030-2322763

 

 

Lokaal Nieuws

 

Cursus nieuws

De cursus van de VRZA afdeling Hart van Brabant, vindt elke dinsdagavond van 20.00 tot en met 22.00 uur plaats in het gebouw van de Rey de Carle scoutinggroep, Bladelstraat 2, gelegen aan de sportvelden aan de Heerenveldeweg achter het Multifit gebouw in de wijk Reeshof te Tilburg. Dinsdag 18 november start een nieuwe N/C cursus start, mits voldoende belangstelling, hoewel, er zijn al 2 aanmeldingen hiervoor. Ook is er een morsecursus, deze wordt elke maandag, woensdag en vrijdagavond gegeven vanaf 20.00 uur op 145,425 MHz. Op geregelde tijden wordt er ook visuele morseles gegeven, deze worden tijdens de cursus bekendgemaakt. Het ziet er naar uit dat het laatste morse examen gehouden zal worden in het najaar. Wellicht zal de morsecursus ook doorgang vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Elissen, PA3DGW, tel: 013‑4673734 of GSM 06-44414962 of per e-mail: [email protected].

Het eerstvolgende C en N examen wordt afgenomen op woensdag 9 april 2003 te Nieuwegein. De CW examens worden op dinsdag 13 mei gehouden.

 

Afdelingsbijeenkomsten in de regio

 

Kempische Amateur Radio Club

De bijeenkomsten van de KAR vinden elke donderdag plaats in het KARhome aan de Leemkuilen in Bladel van 19.30-22.30 uur. Koffie en thee gratis, de rest tegen amateurprijzen. Tijdens de bijeenkomsten is er veelal de gelegenheid om (zelf)bouwspullen te laten nameten. Daarnaast zijn er regelmatig lezingen en andere activiteiten. Ook dit jaar zal de KEMPISCHE AMATEUR RADIOCLUB weer een alternatief velddagweekend organiseren. De datum van dit spectaculaire weekend staat voor dit jaar vast op 27 t/m 29 juni 2003. Net zoals verleden jaar, wordt het ook dit jaar weer georganiseerd op Camping "de Couwenberg" te Netersel. Via deze weg wil men dan ook iedereen weer uitnodigen, om dit weekend alvast te noteren in de agenda. En natuurlijk ziet men u gaarne weer, voor het nader vast te stellen deelname-bedrag per staanplaats, op deze happening verschijnen. Let wel, dit weekend heeft men speciaal uitgekozen, omdat dan ook de ARRL-Fielddays gehouden worden. Dit kan dus wel eens wat extra activiteit op de HF-banden met zich mee brengen. Houd deze pagina: PI4KAR "Kempische Amateur Radioclub" nauwlettend in de gaten, want u kunt zich binnenkort via deze pagina opgeven en inschrijven. KAR op TV: afgelopen dinsdagavond, 25 maart jongsledenis er in Netwerk van de AVRO en kleine rapportage geweest over Radiozendamateurs en de oorlog. Daarvoor bezochten verslaggevers van de AVRO het KARhome. De rapportage is te vinden op de web-site van de BAR ronde af te spelen met mediaplayer KAR bij Netwerk. Ook op de pagina van Netwerk is informatie te vinden: Netwerk - Vanavond in Netwerk.Verder ook een bericht in de krant hierover te lezen.

Elke zondagavond om 19.30 uur is de Kempische ronde met de call PI4KAR op 145,575 MHz. De KAR beschikt ook sinds enige tijd over een Service bureau waar men alle uitgaven van de ARRL kan bestellen. Besteld kan worden bij Kempische Amateur Radioclub, Stijn Streuvelslaan 6, 5531 VB BLADEL, tel: 0497-387083 of e-mail [email protected]. En via rekeningnummer 1434.38.042 Rabobank Reusel. Verdere informatie over de KAR kunt u vinden op internet, het adres van de homepage is: http://www.qsl.net/pi4kar. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Bert Plaum, PA3ENH, Stijn Streuvelslaan 6, 5531VB Bladel, tel: 0497‑387083. Via packet: [email protected] of via E‑mail: [email protected] of [email protected].

 

VRZA afdeling Hart van Brabant

De avonden worden gehouden in het scoutinggebouw van de Rey de Carle scoutinggroep, Bladelstraat 2, gelegen aan de sportvelden aan de Heerenveldeweg achter het Multifit gebouw in de wijk Reeshof te Tilburg, aanvang 20.00 uur. Op donderdag 3 april, Geeft Frits – PA0FRI een lezing over antennetuners. Op donderdag 1 mei, zal PE9PE zijn voordracht komen geven over Patcomm. Op donderdag 12 juni LET OP: “dat is niet op de eerste maar op de tweede donderdag van de maand” Komt een bijzondere gastspreker “Peter-VE3JPP” op bezoek. In juli en augustus zijn er i.v.m vakanties geen afdelingsavonden.Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er een ronde om 20.30 uur 's avonds op 145,400 MHz onder de call PI4HVB. De volgende ronde is op woensdag 9 april. Meer informatie over de VRZA afdeling Hart van Brabant kan u terugvinden op internet, de homepage is http://www.vrza.nl/pi4hvb. Informatie of vragen kunt stellen aan Michel Elissen, PA3DGW tel: 013‑4673734. U kunt ook contact opnemen via packet: [email protected] of via E‑mail: [email protected].

 

VERON afdeling Tilburg

De VERON afdeling Tilburg houdt elke tweede dinsdag van de maand zijn afdelingsbijeenkomsten in wijkcentrum 't Sant, Beneluxlaan 74 te Tilburg aanvang 20.00 uur, in hetzelfde gebouw als de openba­re bibliotheek. Op dinsdag 11 april, onderling QSO, bespreking voorstellen voor de VR van de VERON gehouden op zaterdag 26 april. Voor de 4 uitnodigingen zijn 4 mensen gevonden die ons daar zullen vertegenwoordigen. Vragen over de VERON afdeling Tilburg of informatie opvragen kan via packet [email protected] of via E‑mail [email protected]. Meer informatie vindt u op onze web-site. URL: http://www.qsl.net/pi4til. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact zoeken, tel: 013-4688902 's avond tussen 18.30-19.30 uur, of op werkdagen tussen 09.00-17.30 uur op 073-6286692. Wilt u per post informatie aanvragen dan moet u die sturen ter attentie van: PA3DZM, Eric van den Bergh, Europalaan 50, 5042 ZT Tilburg.

 

Activiteiten uit andere regio's

 

De VERON afdeling Nijmegen. De bijeenkomsten vinden plaats elke maandag in het clublokaal de Daalsehof, ingang vanaf de Poeyenstraat, dat is een zijstraat van de Daalseweg, aan de overzijde is een cafetaria met een rood Coca Cola uithangbord. De Poeyenstraat is tussen de percelen 111 en 113. Volgende clubavond is op. Maandag 31 maart. Onderling QSO. Even bijpraten of aan de slag met bibliotheek, computer of het verenigings station. Meer informatie is te vinden op web-site: VERON afdeling Nijmegen

De VERON afdeling Eindhoven. De avonden worden elke maandagavond gehouden in wijkcentrum de Ketting, Tinelstraat 3a te Eindhoven. Op Maandag 31 maart. Film, radio en televisie DVD vertoning van het Museum Jan Corver. VERON Afdeling Eindhoven

De VERON afdeling Helmond. De bijeenkomsten vinden plaats elke derde dinsdag van de maand in zaal van Dijk, Heistraat 5 te Helmond, tel: 0492-525102. 5 en 6 april, ACTIVITEITENWEEKEND afdeling Helmond, stations uit de regio Helmond zullen gedurende dit weekend actief zijn voor het Helmond award. Zaterdag 5 april, excursie naar Het Reusels Radio Museum en daarna naar het Jan Corver Museum (klik hier voor meer info). Zondag 13 april, 7e Welkomsmarkt georganiseerd door de gemeente Helmond, (Klik hier voor info). Dinsdag 15 april. Zelfbouwtentoonstelling door en voor amateurs in Zaal van Dijk. Meer informatie is te vinden op web-site: VERON afdeling Helmond

De VERON afdeling Oss. De afdeling bijeenkomsten worden in principe gehouden op de laatste maandag van de maand in wijkcentrum 't Hageltje, Hagelkruisstraat 13 te Oss  tel: 0412-643005.Volgende bijeenkomst op maandag 31 maart, verenigingsavond. Meer informatie is te vinden op web-site: VERON Afdeling A36: Regio: 25A, Oss, PI4OSS.

De VERON afdeling Breda, De avonden worden gehouden in de Dorpsherberg, Willem Alexanderplein 4 te Teteringen. Dinsdag 1 april,

Henk PE0SSB geeft een presentie en demo met de zelfbouw TDR welke door verschillende leden inmiddels is nagebouwd. Meer informatie is te vinden op web-site: VERON afdeling Breda Vademecum Uitgave 2003 is gedrukt!! heeft u belangstelling en wilt u porto uitsparen meld dit even!!  Op de eerste bijeenkomst in mei nemen we Uw bestelling mee!! de kosten zijn € 8,50 per exemplaar. mail uw bestelling naar onderstaand adres voor 24-April [email protected].

De VERON afdeling ’s-Hertogenbosch. Iedere 1e vrijdag van de maand is er afdelingsvergadering (in zaal 2) in sociaal cultureel centrum "de Helftheuvel", Helftheuvel Passage 115, 's-Hertogenbosch, telefoon (073) 621 79 73. Volgende verenigingsavond is op vrijdag 4 april. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op web-site: Website van de Bossche Radio Amateur Club.

Het Brabants Alternatief Radioamateurnet: elke dinsdagavond 20.30 uur 145,2125 MHz (Oisterwijk), 433,900 MHz (Oisterwijk Wide-FM HiFi), 145,225 MHz (Gemert), 145,250 MHz ('s-Hertogenbosch), 438,500 MHz ('s-Hertogenbosch Wide-FM HiFi), 430,2875 MHz (Repeater PI2KAR), Ook via internet:  http://www.het-bar.net/ . Inmelden kan ook met behulp van APRS via PE1RDW.

 

Internet Links

 

Website van de NVRA: met dank aan Jan, PE1IKR.

WEB X main page: met dank aan Toine, PD0MHS.

 

Korte berichten

 

Bedankbrief PA2CST, verkiezing amateur van het jaar 2002

 

Tilburg 23-3-2003

 

Hoi Eric,

 

Langs deze weg wil ik namens Kees jullie bedanken voor het mooie bord. Amateur van het jaar 2002 was voor hem een complete verrassing. Dit had hij niet verwacht. Hij heeft mij gevraagd dit aan jou te schrijven. Of jij namens Kees iedereen wil bedanken. Bijvoorbeeld in de Tilburgse Ronde. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Gerrie Smets

Namens Kees, PA2CST.

 

 

FREQUENTIES IRAK

Bron: PE3PMK

 

KORTEGOLF

 

Militair opleidingscentrum voor piloten in Saudi Arabie. Gebruikte codes zijn; Castle 1 t/m 8.

Hoofdfrequentie ; 9,130 MHz.USB

Tweede frequentie; 11,245 MHz. USB

Een tweede netwerk is het HOTEL netwerk,alles met de code HOTEL.

Frequenties;7,300 + 12,112 MHz.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

US Air Force zowel in Turkije, vliegveld Inclirk, vliegveld Lajes op de Azoren en het Strategic en Tactical Command. Mode = SSB.  Frequenties;

6731 - 6738 - 6741 - 6750 - 6753 - 6757 - 6710 - 6762,5 - 6826 ( Strategic Air Command ) – 8967 kHz.

Saudi Air Force in samenwerking met US-Airforce

8989 - 8993 - 9010 - 11018 ( AWACS ) 11176 - 11226 - 11243 - 13201 - 13215 - 13244 - 15015 - 15044 - 1800220680 kHz.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Amerikaanse luchtbrug voor manschappen en materiaal van Amerika naar Saudi Arabie te brengen, maakt gebruik van de Turkse US Air Force basis Inclirk. De Galaxy C5 transportvliegtuigen zijn gedurende de hele dag uitstekend te volgen in USB op de frequentie 11176 kHz . Als het druk is geeft Inclirk de uitwijkfrequentie door.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Controle op de naleving van het wapen en handels embargo worden gecontroleerd door vliegtuigen en helicopters boven de Adriatische Zee. Deze toestellen zijn OVERDAG te horen op 6997 kHz.  Na 19.00 uur op de frequenties 3158 en 3182 kHz. Vlootcoordinaties waar alle vlootbewegingen worden gemeld op 5310. Marine frequenties; 4438,54547,04555,0

5310 kHz is 24 uur per dag operationeel. 5325 6747,0 kHz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nog enkele bijzondere frequenties

6,775 Mhz;Oorlogscorrespondent Engelstalig.

6,881 Mhz;Oorlogscorrespondent Duitstalig.

6,895 Mhz;VN hoofdkwartier Cairo-Egypte.

6,905 Mhz;VN hoofdkwartier New York.

6,931.5 Mhz; Rode Kruis Geneve.

10,947 Mhz;VN hoofdkwartier Cairo-Egypte.

 

HF-UHF Frequentie's B52 bommenwerpers

Bron: PE3PMK

 

Van het noord oosten van Europa kan de B-52 vluchten van en naar de Fairford RAF luchtmachtbasis in de UK monitoren. De B-52 worden op de vluchten naar Irak bijgetankt in de lucht door een KC-135 van de 100 ARW op Mildenhall.

 

      Freq in Mhz

      119,000 Brize Norton

      127,250 Brize Norton Approach

      342,450 Brize Norton Approach

      379,475 Fairford Dispatcher

      249,975 Fairford Fortress Control ops

     

      254,825 London Mil East

      233,800 London Mil LJAO Clacton radar

      269,000 Mazout Radar

      375,300 Brest Radar

     

      127,450 A/R

      297,750 A/R at ARA 10 / LND

      299,600 A/R at ARA 10 / LND

      379,075 Mildenhall 100 ARW a/a Bullpen

      249,750 Mildenhall 100 ARW ops Banter

 

Naast activiteiten op deze VHF/UHF frequenties zijn er ook activiteiten op de HF banden. Het globale HF radio systeem van de US Airforce op 8992 kHz en 11175 kHz wordt gebruikt voor air-to-air contacten en voor air-to-ground contacten met de verkeersleiding op Fairford. Dit zijn de tot nu toe gehoorde roepnamen:

 

      Roepnaam gebruiker

      RIPPER B-52 Fairford

      RATTLER B-52 Fairford

      LAGER KC-135 Mildenhall

      QUID KC-135 Mildenhall

      EXPO KC-135 Fairchild

      TUFF B-52 Barksdale AFB

      RACOON B-2 Whiteman AFB

      FORTRESS CONTROL Operations Fairford

      ICEMAN Unknown ground station Fairford

 

Intel ontwikkelt standaard voor robots

RobotBron: Reuters, 23 maart 2003 - Intel heeft nabij vier Amerikaanse universiteiten kleine onderzoekscentra geopend, waar het bedrijf in samenwerking met studenten en professoren aan een grote diversiteit aan technologieën werkt, zo meldt Reuters. Zo wordt onder andere onderzocht hoe Intels chips in steeds kleinere objecten geplaatst kunnen worden. Een andere interessante ontwikkeling is die van een robot die bepaalde dingen kan herkennen en volgen, in dit geval de kleur rood. Ook wordt er gewerkt aan een soort van "verzorgende omgeving" voor Alzheimer patiënten. Deze omgeving meet voortdurend enkele variabelen, zoals beweging en plaats, waarna er opdracht voor een bepaalde handeling gegeven kan worden. Zo zou in principe een gedeelte van de verzorging in de handen van electronica gegeven kunnen worden. Volgens Jim Butler, topman bij Intel Research, is Intel bezig om een standaard op het gebied van robotica op te zetten in zowel hardware als software. Dit zou andere bedrijven in staat stellen om de AI andere problemen op het gebied van robots meteen aan te kunnen pakken, in plaats van eerst ook nog zelf een volledig robotica-model te moeten ontwikkelen. Ook is men bezig om een goedkope RF-technologie te ontwikkelen, om zo de kosten van draadloze technieken zo te verlagen dat deze in elke, door Intel geproduceerde chip toegepast kunnen worden. Deze toepassing zou bijvoorbeeld plaats kunnen vinden in met sensors gevulde verf op vliegtuigvleugels, om zo accurate gegevens over airflow te kunnen verwerken.

 

Nieuw type accu op basis van enzymen en alcohol

Bron: New Scientist, 24 maart 2003 - In een brandstofcel worden waterstof atomen van een brandstof vrijgemaakt met behulp van een katalysator aan de kant van de anode van de accu. De vrije elektronen van de waterstof kunnen dan bijvoorbeeld een notebook voeden en komen dan de accu weer in bij de kathode waar de waterstofatomen de verbinding aangaat aanwezige zuurstofatomen. In de meest recente ontwerpen, van bijvoorbeeld Toshiba wordt methanol als brandstof gebruikt. Hier kleeft echter een nadeel aan, methanol is nogal moeilijk verkrijgbaar. Volgens de New Scientist maakt de Saint Louis University in Missouri echter grote vordering met een brandstofcel die inplaats van methanol, ethanol gebruikt. Ethanol is makkelijk verkrijgbaar want in het dagelijks leven wordt het gewoon alcohol genoemd. Het werking brandstofcelenige nadeel is dat deze accu's niet lang werken. Dit komt omdat de enzymen die als katalysator worden ingezet erg gevoelig zijn voor pH-veranderingen in de brandstofcel. Door de enzymen gevangen te zetten achter een soort van maas gemaakt van een polymeer, komen ze alleen maar in contact met de ethanol en heeft de universiteit het voor elkaar gekregen om een accu te bouwen die na twee maanden gebruik nog steeds werkt. Helaas zijn de accu's nog te groot om gebruikt te kunnen worden in bijvoorbeeld notebooks, maar daar wordt aan gewerkt. Dus als je straks iemand in de trein ziet die z'n notebook een slokje wodka geeft, dan moet je niet verbaasd opkijken.

 

Zelfbouwende netwerken gebaseerd op gedrag van mieren

Bron: Technology Research News, 28 maart 2003 - Technology Research News maakt melding van een zelfbouwend netwerk, dat gebaseerd is op de communicatiemethode van bijvoorbeeld mieren en bacteriën. Wetenschappers van de Humboldt University in Duitsland kwamen tot de ontdekking dat het achterlaten van sporen, zoals mieren dat doen, ook werkt voor autonome stukken computercode. Deze techniek is onder andere bruikbaar voor het maken van zelfbouwende netwerken, groepen samenwerkende robotten en zelfs de behandeling van kanker. Om de sociale structuur van een mierengemeenschap na te bootsen, maken de wetenschappers gebruik van een simulatie met agents, die willekeurig over een rooster met niet aangesloten nodes bewegen. In plaats van een hiërarchische netwerkstructuur te gebruiken, vinden de agents de nodes en maken verbindingen, allemaal uit zichzelf. Wanneer een agent op een node stuit, begint de agent met het aanmaken van een gesimuleerd chemisch spoor, dat langzaam in sterkte afneemt. Andere agenten voelen zich aangetrokken tot dit spoor en maken aansluiting. We zien het idee van chemische sporen en aantrekking precies terug in de natuur. Het gebruikte model bevat twee soorten nodes, rode en blauwe. Elke agent begint zijn reis met een groene kleur, legt dan nog geen sporen en zwerft willekeurig rond over het rooster. Als een agent op een blauwe node stuit, neemt hij dezelfde kleur aan en begint met het leggen van een blauw spoor. Blauwe sporen trekken rode agenten aan. Dit werkt natuurlijk ook anders: een groene agent wordt rood, legt een rood spoor en trekt blauwe agenten aan. Na verloop van tijd zie je dat alle groene agenten zijn veranderd in rode of blauwe, die rond bewegen tussen de nodes zoals dat ook in een netwerk zou gebeuren. Deze methode lost de twee basisproblemen van een zelfbouwend netwerk op: het ontdekken van en verbindingen leggen tussen de nodes. Groot voordeel van deze netwerkopbouw is de snelle oplossing van fouten en storingen. Wanneer de positie van de nodes verandert, verandert de route van de agenten ook. Wanneer een verbinding verbroken is, wordt deze snel hersteld. De gebruikte techniek is vooral belangrijk, omdat zij voor het eerst het gebruik van agents in de kijker brengt. Hoewel de mogelijkheden van een zelfbouwend netwerk al vaker zijn onderzocht, is dit een nieuwe ontwikkeling.

 

Philips verbetert hoorbaarheid van telefoongesprekken

Bron: BBC, 28 maart 2003 - Elektronicagigant Philips heeft een manier gevonden om de achtergrondgeluiden tijdens een telefoongesprek te verminderen, zo meldt de BBC. Het systeem werkt met twee microfoons; één waarin gesproken wordt, een ander registreert de omgevingsgeluiden. Met behulp van een aantal algoritmen wordt vervolgens bepaald wat spraak en wat 'ruis' is. Door het principe van de twee microfoons zal de techniek het eerst worden toegepast in headsets. De telefoon fungeert dan als microfoon die de omgevingsgeluiden registreert. Binnen een paar jaar zal het mogelijk zijn om deze techniek te verwerken in een mobiele telefoon. Het niet kunnen verstaan van een gesprekspartner is, op netwerkproblemen na, de meest gehoorde klacht onder mobiele bellers. Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen gemiddeld twintig procent langer bellen als ze elkaar goed kunnen verstaan.

 

NASA lanceert nieuwe ruimtetelescoop

Bron: 404 redactie HCC net, 26 Maart 2003 - Half april lanceert de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de laatste van de vier Great Observatories waarmee het de ruimte verder in kaart wil brengen. Het nieuwe observatorium, de Space Infrared Telescope Facility (SIRTF), brengt infrarood straling, ofwel warmtestraling, in beeld van objecten in de ruimte. Dit kunnen sterren zijn maar ook sterrenstelsels waarvan het bestaan tot nu toe nog niet bekend is. Doordat de telescoop warmtestraling in beeld brengt kan het dwars door stof en nevels kijken en is het zelfs in staat om zeer koude objecten te registreren doordat het de kleinste temperatuurverschillen registreert. Een van de hoofddoelen is het bestuderen van stofschijven rond ver weg staande sterren waar nieuwe planeten zouden kunnen ontstaan. Dit is ook van belang voor het onderzoek naar het ontstaan van leven. De missie zal er volgens een woordvoerder van NASA er zeker toe leiden dat we bestaande theorieën over het heelal moeten herschrijven, zo meldt MSNBC. De eerste van de Great Observatories was de Hubble Space Telescope die inmiddels al dertien jaar astronomen van de meeste fantastische beelden voorziet. De andere twee observatoria zijn de Chandra X-Ray Observatory, en de Compton Gamma Ray Observatory. Met de vier observatoria kan de NASA het heelal afspeuren binnen verscheidene regio's van het elektromagnetische spectrum waarbinnen het zichtbare licht, ultraviolet, gammastraling, röntgenstraling, infrarood, microgolven en radiogolven vallen.

De nieuwe telescoop gaat rond de twintigduizend beelden per jaar naar de aarde doorsturen, en dit voor gedurende op zijn minst dertig maanden. Het project kost een slordige zevenhonderveertig miljoen dollar, drievierde van wat de oorlog in Irak de VS per dag kost.

 

Bevindingen van NASA studie tonen aan dat toenemende zonnetrend klimaat kan veranderen

Bron: ScienceDaily Magazine, 21 maart 2003 – Sinds de late jaren 70 van de vorige eeuw, is de hoeveelheid zonnestraling die zon emitteert tijdens rustige periode met zonnevlekken toegenomen met bijna 0,05 % per 10 jaren. Deze bevinding is belangrijk, omdat wanneer deze trend zich aanhoudt over enige tientallen jaren, het kan leiden tot significante klimatologische veranderingen. Historische data van zonneactiviteiten tonen aan dat de zonnestraling toeneemt sinds het einde van de 19de eeuw. NASA’s Earth Science Enterprise heeft dit onderzoek opgezet als een nevenstudie, onderdeel van een grotere studie naar de oorzaken van de klimaat variaties die inzicht moet geven, en ons moet helpen onze planeet beter te beschermen. De zonnecyclus is een wederkerende gebeurtenis van ongeveer 11 jaar, wanneer de zon een periode ondergaat van toenemende magnetische en zonnevlek activiteiten, het zogeheten zonnemaximum. Deze periode wordt opgevolgd door een rustige periode het zonneminimum. Alhoewel de toegenomen toename van zonnestraling in 24 jaar ongeveer 0,1 % is, is het niet genoeg om een aanzienlijke klimaat verandering tot stand te brengen. De toename wordt wel significant als het meer dan 100 jaar of langer aanhoudt. Satelliet observaties van de zonnestraling over de afgelopen 24 jaren, hebben genoeg data opgeleverd om naar een trend in zonnestraling toename te kunnen zoeken. Total Solar Irradiance (TSI) is de stralingsenergie die ontvangen wordt door de Aarde van de zon, op alle golflengten, buiten de atmosfeer. TSI interactie met de Aarde’s atmosfeer, oceanen en landmassa’s is de grootste factor in het bepalen van ons klimaat. Om het in perspectief te brengen, en afname van TSI van 0,2 % komt voor tijdens wekenlange passages van grote zonnevlekken groepen aan onze kant van de zon. Deze veranderingen zijn relatief klein vergeleken met de zon’s totale afgifte van energie, echter het is equivalent aan alle energie die de mensheid in een jaar gebruikt. Om tot een goed onderzoek te komen of er een mogelijke zonnetrend aanwezig is, moet men een lange termijn dataset samenstellen van de zon’s totale energieafgifte. 6 overlappende satelliet experimenten hebben de TSI gade geslagen sinds 1978. De eerste dataset kwam voort uit het Nimbus7 Earth Radiation Budget (ERB) experiment (1978 - 1993) van de National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA). Andere datasets kwamen voort uit NASA experimenten ACRIM1 tijdens de zonnemaximum (1980 - 1989), ACRIM2, de bovenste atmosfeerlagen onderzoekssatelliet (1991 - 2001) en ACRIM3 (2000 tot heden toe). Ook heeft NASA zijn eigen Earth Radiation Budget Experiment gelanceerd en zijn Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) in 1984. De European Space Agency's (ESA) SOHO/VIRGO experiment (1996 tot 1998) heeft ook een onafhankelijke data set bijgedragen. Men heeft een TSI data opslag kunnen creëren door zorgvuldig de overlappende satelliet rapporten te combineren. Op een lange termijn dataset te verkrijgen moest met een 2 jarig gat (1989 tot 1991) tussen ACRIM1 en ACRIM2 overbruggen. De Nimbus7/ERB en de ERBS metingen beiden overlappen dit gat. Met gebruik making van de Nimbus7/ERB resultaten kon men een 0,05 % trend omhoog zien in de zonnestraling tijdens de zonneminima. De ERBS resultaten produceerden geen trend. Tot deze studie was de reden van het verschil, en daarmee het valideren van de TSI trend onzeker. Men heeft verschillende specifieke fouten in de ERBS data kunnen aantonen die het verschil veroorzaakten. De nauwkeurig lange termijn dataset toont aan dat er een positieve trend van 0,05 % toename van zonnestraling per 10 jaren is. Deze belangrijke ontdekking kan helpen bijdragen in het onderscheiden van menselijke invloeden en invloeden van de zon op de klimatologische veranderingen.

 

Contest Nieuws

 

VHF/UHF/SHF contesten

 

Berlijnse activiteiten contest 144 MHz – 10 GHz

Elke dinsdag van 19.00-21.00 uur UTC.

 

Scandinavische activiteiten contest 144 MHz

Dinsdag 1 april, 18.00-22.00 uur UTC.

 

UK 144 MHz Activity Contest.

Dinsdag 1 april, 20.00-22.30 uur UTC.

 

UK 144 MHz Cumultative

Woensdag 2 april, 19.00-21.00 uur UTC.

 

ARI 50 MHz contest

Elke zaterdag van 13.00-17.00 uur UTC en zondag van 06.00-10.00 uur UTC.

 

Italië contest Lazio 432 MHz

Zaterdag 5 april, 14.00-19.00 uur UTC.

 

Italië contest Lazio 1.3 GHz en hoger

Zondag 6 april, 07.00-12.00 uur UTC.

 

UK 1,3/2,3 GHz Fixed contest

Zondag 6 april, 17.00-21.00 uur UTC.

 

HF contesten

           

SP DX Contest (CW/SSB)

Datum en tijden: zaterdag 5 april van 15.00 uur UTC tot en met zondag 6 april 15.00 uur UTC Doel: de contest wordt georganiseerd door de PZK - Polski Zawiazek Krótkofalowców (Polish Amateur Radio Union). Het doel is om zoveel mogelijk Poolse zendamateurs te werken of te loggen. Frequenties en modes: 160-10 meter, in CW en SSB, met uitzondering van de WARC banden. Klassen van deelname: Single Operator All Bands Mixed. Single Operator Single Band Mixed. Multi Operator All Band Mixed. Single Operator All Bands SSB. Single Operator Single Band SSB. Short Wave Listener Mixed. Single Operator All Bands CW. Single Operator Single Band CW. Aanroepen: CQ SP. Uitwisselen: RS rapport of RST rapport + serienummer (beginnend bij 001). Poolse stations geven de afkorting van hun provincie. Puntentelling: 3 punten voor elk QSO met een Pools station. Multipliers: de Poolse provincie. Deze tellen per band. Er kunnen per band maximaal 16 multipliers gewerkt worden (B, C, D, F, G, R, J, K, L, M, O, P, S, U, W, Z).

Multipliers list:
16 WOJEWODZTWOs (Provincies)

The 16 provinces of Poland

B

Lubuskie

 

M

Malopolskie

C

Lodzkie

 

O

Podlaskie

D

Dolnoslaskie

 

P

Kujawsko-Pomorskie

F

Pomorskie

 

R

Mazowieckie

G

Slaskie

 

S

Swietokrzyskie

J

Warminsko-Mazurskie

 

U

Opolskie

K

Podkarpackie

 

W

Wielkopolskie

L

Lubelskie

 

Z

Zachodnio-Pomorskie

Score: QSO punten x multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld. Logs: insturen voor 30 april naar: Polski Zwiazek Krótkofalowców, SP DX Contest Committee, P O Box 320, 00-950 WARSZAWA, POLAND. Logs mogen ook per e-mail ingestuurd worden naar: [email protected]. Meer informatie over deze contest is terug te vinden op de web-site: http://www.sp5zcc.waw.pl/spdxc/.

 

EA RTTY Contest (RTTY)

Datum en tijden: zaterdag 5 april van 16.00 uur UTC tot en met zondag 6 april 16.00 uur UTC Doel: de contest wordt georganiseerd het doel is om zoveel mogelijk zendamateurs uit alle delen van de wereld te werken of te loggen. Frequenties en modes: 80-10 meter, in RTTY, met uitzondering van de WARC banden. Klassen van deelname: Single Operator All Band. Single Operator Single Band. Multi Operators. SWL. Aanroepen: CQ EA TEST. Uitwisselen: RST rapport en een volgnummer beginnend met 001. Spaanse stations geven hun Provincie afkorting. Puntentelling: Binnen Europa 10-20 meter = 1 punt.  Buiten Europa 10-20 meter = 2 punten. Binnen Europa 40-80 meter = 3 punten. Buiten Europa 40-80 meter = 6 punten. Multipliers: DXCC landen. Call districten van Japan, Canada, USA, Australië. De Spaanse Provincies (Prefijos Provinciales). De eerste prefix in EA6, EA8 en EA9 tellen dubbel, eenmaal voor de DXCC score, en eenmaal voor de Spaanse provincie. De multipliers tellen per band.

The 52 Spanish "PREFIJOS PROVINCIALES" are:

EA5

A

ALICANTE

EA5

AB

ALBACETE

EA7

AL

ALMERIA

EA1

AV

AVILA

EA3

B

BARCELONA

EA4

BA

BADAJOZ

EA2

BI

BILBAO

EA1

BU

BURGOS

EA1

C

LA CORUÑA

EA7

CA

CADIZ

EA4

CC

CACERES

EA9

CE

CEUTA

EA7

CO

CORDOBA

EA4

CR

CIUDAD REAL

EA5

CS

CASTELLON

EA4

CU

CUENCA

EA8

GC

GRAN CANARIA

EA3

GI

GIRONA

EA7

GR

GRANADA

EA4

GU

GUADALAJARA

EA7

H

HUELVA

EA2

HU

HUESCA

EA6

IB

ISLAS BALEARES

EA7

J

JAEN

EA3

L

LERIDA

EA1

LE

LEON

EA1

LO

LOGROÑO
¿ LA RIOJA ?

EA1

LU

LUGO

EA4

M

MADRID

EA7

MA

MALAGA

EA9

ML

MELILLA

EA5

MU

MURCIA

EA2

NA

NAVARRA

EA1

O

OVIEDO
¿
ASTURIAS ?

EA1

OU

OURENSE

EA1

P

PALENCIA

EA1

PO

PONTEVEDRA

EA1

S

SANTANDER
¿ CANTABRIA ?

EA1

SA

SALAMANCA

EA7

SE

SEVILLA

EA1

SG

SEGOVIA

EA1

SO

SORIA

EA2

SS

SAN SEBASTIAN

EA3

T

TARRAGONA

EA2

TE

TERUEL

EA8

TF

TENERIFE

EA4

TO

TOLEDO

EA5

V

VALENCIA

EA1

VA

VALLADOLID

EA2

VI

VITORIA

EA2

Z

ZARAGOZA

EA1

ZA

ZAMORA

 

 

 

 

 

 

Score: totaal aantal QSO punten x totaal aantal multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld. Logs: Logs insturen voor 30 juni 2001 naar: EA RTTY Contest Manager, Antonio Alcolado, EA1MV, P.O.Box 240, E-09400 Aranda, De Duero, (Burgos) Spain. Of per email insturen naar: [email protected].

 

QCWA QSO Party (CW/SSB)

Datum en tijden: zaterdag 5 april van 19.00 uur UTC tot en met zondag 6 april 19.00 uur UTC. Doel en organisatie: de contest is georganiseerd door de QCWA club. Het doel is om zoveel mogelijk zendamateurs uit alle delen van de wereld te werken of te loggen. Frequenties en modes: 160-10 meter, met uitzondering van de WARC banden, VHF en UHF (zie onderstaande tabel voor zover, de banden zijn toegewezen in Nederland). Een station mag éénmaal per band gewerkt worden.

De volgende 15 banden mogen gebruikt worden:

1.8:

1.800 - 2.000

14.0:

14.000 - 14.150

28.3:

28.3 - 29.7

3.5:

3.500 - 3.750

14.2:

14.150 - 14.350

50:

50.0 - 54.0

3.9:

3.750 - 4.000

21.0:

21.000 - 21.200

144:

144.0 - 148.0

7.0:

7.000 - 7.150

21.2:

21.200 - 21.450

220:

220.0 - 225.0

7.2:

7.150 - 7.300

28.0:

28.000 - 28.300

UHF:

boven 420 Mhz

Klassen van deelname: Single Operator. Aanroepen: CQ QCWA. Uitwisselen: RST rapport of RS rapport + laatste twee cijfers van het jaartal dat men voor het eerst gelicenceerd was + DXCC land (stations uit Canada en de USA geven hun provincie of staat). Puntentelling: Phone = 1 punt. CW = 2 punten. Multipliers: QCWA regio’s, DXCC landen, staten van de USA, provincies van Canada. 3 multipliers voor W2MM per band. De overige multipliers tellen voor alle banden. Score: QSO punten van alle banden x multipliers. Logs: binnen een maand na einde van de contest insturen naar: Dick Newsome, WØHXL, 2924 North 48th Street, OMAHA, NE 68104-3726, USA. Meer informatie is te vinden op URL: http://www.teleport.com/~qcwa/.

 

DX-Nieuws

 

Europa

 

GU-Guernsey

Een groep zendamateurs van het Scout Radio Club station SP5ZCC namelijk SP5UAF, SP5LCC, SP5MBQ en SP5ULC zullen van 2-8 april actief zijn van Guernsey IOTA, EU-114. Ze zullen als MU/SP5UAF, MU/SP5LCC, MU/SP5MBQ en MU0ULC actief zijn. Activiteiten zijn op alle HF banden in CW en SSB. QSL voor alle calls via SP5ZCC.

 

OY-Faeröer Islands

Tom, GM4FDM en Bill, AK0A zullen samen met een groep Nederlandse zendamateurs (PA3EWP, PA3FQA en PA5ET) vanaf morgen, 31 maart tot en met 10 april actief zijn van de Faeröer eilanden groep, IOTA, EU-018. Ze zullen met 3 stations actief zijn (een speciaal ingericht voor de digitale modes) met eindtrappen. Men is van plan zich toe te leggen op 80, 160 meter en de WARC banden. De gebruikte calls zullen zijn OY7ET (operator PA5ET), OY7QA (operator PA3FQA), OY7TW (operator GM4FDM), OY7WB (operator AK0A) en OY7WP (operator PA3EWP),  plus OY8PA voor 80/160 meter, de digitale modes. Meer informatie is te vinden op web-site: http://www.qsl.net/lldxt. QSL voor alle calls via PA5ET.

 

OZ-Denemarken

Ela, DL3YMK en Torsten, DH3YMG zullen van 5-17 april actief zijn als OZ/homecall van het eiland Vendsyssel-Thy, IOTA, EU-171. Ze zullen actief zijn op 40, 20 en 15 meter. QSL via hun eigen calls.

 

Noord en Zuid Amerika

 

8P-Barbados

Richard, G3RWL zal van 5-20 april actief zijn met zijn oude call 8P6DR van Barbados, IOTA, NA-021. Hij zal van 10-40 meter actief zijn in SSB en CW en misschien ook op 80 en 6 meter als hij de antennes kan regelen. QSL via zijn eigen call.

 

J7-Dominica

Jon, AA1K en Jeanie, AB1P zullen van 5-12 april actief zijn van Dominica, IOTA, NA-101. De calls zijn nog niet uitgegeven. Ze zijn van plan om op 160-6 meter actief zijn, en dan vooral in CW op de WARC banden. QSL via hun eigen calls.

 

PY0-St. Peter & St. Paul Rocks

Jocka, PS7JN zal van 1-14 april actief zijn op St. Peter & St. Paul Rocks, IOTA, SA-014. Hij is op 40, 20, 15 en 10 meter in SSB en RTTY actief te als ZW0S. Of hij op andere modes actief zal zijn hangt af de apparatuur die hij kan regelen. Hij zal meestal QRV zijn tussen 19.00-03.00 uur UTC. Meer informatie is te vinden op web-site: http://www.qsl.net/ps7jn. QSL via zijn eigen call.

 

VP5-Turks & Caicos

Rodger, GM3JOB en Willie, GM4ZNC zullen van 5-19 april actief zijn als VP5/homecalls van North Caicos, IOTA, NA-002. Ze zullen op de meeste HF banden in CW en SSB actief zijn. QSL via hun eigen calls.

 

W-USA

Verschillende leden van de Magnolia DX Association, zullen als K5C actief zijn van het eiland Cat, IOTA, NA-082. Ze zullen van 4-6 april actief zijn op 10-80 meter in CW en SSB van verschillende stations. QSL via K2FF.

 

XE-Mexico

Een groep zendamateurs van de Radio Club Cancun zullen actief zijn op 10-160 meter in CW, SSB en RTTY als XF3RCC van Cozumel, IOTA, NA-090 van 3-6 april, van Mujeres, IOTA, NA-045 van 8-11 april en van Contoy, IOTA, NA-045 van 11-13 april. Deze uitzendingen zullen het eerste jubileum van de RCC kenmerken. QSL via XE3RCC, P.O.Box 1883, Cancun, Quintana Roo 77500, Mexico.

 

YS-El Salvador

Holger, DL7IO en Birgit, DL7IQ zullen gedurende hun gehele verblijf in El Salvador tot 11 april actief zijn als HU1M  Op 5-6 april zullen ze actief zijn als HU1M/3 van Meanguera Island, IOTA, NA-190. De datums voor het uitstapje naar Honduras zijn niet bekend. Ze zijn van plan daar als HQ4M of als HR4/homecall actief te zijn van de Valle/Choluteca Department eilandengroep, IOTA, NA-060. QSL voor alle calls via DK7AO.

 

Afrika

 

5Z-Kenia

Tom, DL2RUM en Jan, DJ8NK zullen van 30 maart tot en met 12 april actief zijn als 5Z4BL en 5Z4BK, Ze zullen actief zijn op alle HF banden in CW, SSB en RTTY, QSL via hun eigen calls.

 

ZS-Zuid Afrika

Een groep Zuid Afrikaanse zendamateurs zullen van 4-7 april actief zijn als ZS1RBN van Robben Island, IOTA, AF-064. Ze zullen met 2 stations actief zijn 24 uur per dag op 10-40 meter een station in  SSB en een station in CW. Frequenties zijn: SSB - 3755, 7055, 14260, 18128, 21260, 24950 en 28460 kHz. CW - 3530, 7026, 10115, 14040, 18098, 21040, 24920 en 28040 kHz. QSL via G3SWH.

 

Azië

 

4X-Israël

Günther, OE1GZA zal op 4 en waarschijnlijk ook 5 april actief zijn als 4Z8GZ van Tel Aviv, Israël. Hij zal op 20-10 meter actief zijn in CW en SSB. QSL via zijn eigen call.

 

HL-Zuid Korea

Leden van de Korea AnSung DX Club zullen tussen 4-6 april het eiland Chebu, IOTA, AS-105 activeren. Ze zullen als D70HL/2 actief zijn op 80-10 meter inclusief de tussenliggende WARC banden in de modes CW, SSB en RTTY. Transceivers die men bij heeft zijn een Kenwood TS-870S en een Kenwood TS-570S. Aan antenne materiaal heeft men bij een GP voor HF, een 3 element yagi voor 40, 17, 15 en 10 meter, een zelfbouw loop antenne voor 40 en 20 meter, een 4 element yagi voor 12 meter, en dipolen voor alle verschillende banden. QSL via het bureau.

 

HS-Thailand

Een groep Thaise zendamateurs zullen van 5-7 april actief zijn als HS0GBI/p op 80 en 40 meter in CW, HS1CKC/p in SSB en als E20HHK/p in CW van het eiland Chang, IOTA, AS-125. Deze IOTA groep is tot nu toe nog maar 2 keer geactiveerd door HS50A in december 1996 en mei 1997. QSL HS0GBI/p via Cy Cherdchai Yiwlek, HS0GBI, P. O. Box 9 Maptaphut I. E., Rayong 21151, THAILAND. QSL HS1CKC/p via Winit Kongprasert, HS1CKC, 49/203 Moo 2 Jangwattana Rd Bangtaladm Nonthaburi, Pakkret, Nonthaburi 11120, THAILAND en QSL E20HHK/p via Champ C. Muangamphun, E21EIC, P.O. Box 1090, Kasetsart University, Bangkok, 10903, THAILAND.

 

JA-Japan

Samy, JR8KJR/8 zal van 1-4 april actief zijn van Rebun Island, IOTA, AS-147. Hij zal actief zijn op 80-6 meter inclusief 12 en 17 meter echter niet op 30 meter. QSL via  JR8KJR.

 

XY-Myanmar

Frank, DL4KQ zal van 1-15 april verblijven in Myanmar. Hij zal als XY4KQ actief zijn. Hij zal 2 dagen in Yangoon doorbrengen, en zal mogelijk van 2-4 april actief zijn. Van 6-14 april zal hij verblijven in Chaungtha, de kustzijde van de Bengaalse baai aan de Indische oceaan. Gedurende zijn bezoek in Chaungtha zal hij 4 dagen actief zijn van een nieuwe IOTA eilanden groep, Yangon/Irrawaddy/Pegu Region Group, IOTA, AS-NEW. De exacte data hangen van de lokale omstandigheden af. Zijn activiteiten zullen in SSB en CW zijn met 400 Watt naar een G5RV antenne, verschillende GP’s op 80-10 meter inclusief voor de WARC banden. Misschien dat hij ook op 6 meter met een tweede transceiver zal uitkomen. Meer informatie is te vinden op web-site: http://www.dx-pedition.de. QSL DL4KQ, Frank Rosenkranz; Blumenstr.25; D-50126 Bergheim; Germany.

 

Oceanië

 

KH3-Johnston Island

John, KH3/KT6E zal tot ergens deze zomer actief zijn van Johnston  Island, IOTA, OC-023. Hij is in zijn vrije tijd actief met 100 Watt en een langdraad antenne. QSL via John B. Lee, KT6E, P.O.Box 232820, Encinitas, CA 92023, USA.

 

V6-Micronesië

Joe, I2YDX en Robert, IK2WXZ zijn tot en met 1 april actief als V60A  en V60Z  van Nukuoro Atoll, IOTA, OC-???.  Op 3 april zijn ze weer terug in Pohnpei, IOTA, OC-010, ze zullen voor een paar uur stoppen op het eiland Oroluk, IOTA, OC-???. Ze verwachten daar zo rond 00.00 uur UTC te zijn tot ongeveer 06.00 uur UTC, maar ze zullen hun best doen om tot 08.00 uur UTC actief om Europa de beste kans te geven ze te werken. Ze zullen ook op 6 en 7 april actief zijn als V63DT en V63ZR van Mokwil, IOTA, OC-226. QSL via hun eigen calls. Jeffrey, KI0RO, zal van 2-7 april actief zijn als V63JE van het eiland Kosrae IOTA, OC-059. Daarna zal hij doorreizen naar Pohnpei, IOTA, OC-010, waar hij 9-14 april actief is. QSL via zijn eigen call.

 

VHF/UHF/SHF nieuws

 

bakenband 70cm               Doordat de bakenband verlegd gaat worden (besloten in de IARU vergadering jl), zullen ook de Nederlandse bakens moeten verschuiven.Voor ons betekend dat vier bakens van frequentie moeten veranderen. PI7CIS gaat van 432,816 naar 432,416 MHz. PI7HVN gaat van 432,873 naar 432,423 MHz. PI7QHN gaat van 432,905 naar  432,405 MHz en moet deze QRG delen met SK4UHF. (Deze is daar al actief 13-03-2003). PI7YSS gaat van 432,895 naar 432,407 MHz en moet deze QRG delen met OZ4UHF

Guam                                 Yoshi, JE2EHP zal van 11-14 april actief zijn als K1HP/KH2 van Guam, IOTA, OC-026. Hij zal actief zijn op 80-6 meter in CW en SSB. QSL via zijn eigen call.

Mozambique                     Max, IZ4DPV en Filippo, IK4ZHH zullen van 20 april tot en met 4 mei actief zijn als C93CM en C93FF. Ze zullen op 10-80 meter actief zijn in CW en SSB, mogelijk ook RTTY. De kans is groot dat ze ook op 6 meter actief zullen zijn. QSL via hun eigen calls.

 

AGENDA

 

Dinsdag 1 april, gezamelijke ATV uitzending van de VERON en VRZA afdeling ’t Gooi. Verschillende ATV relais in Nederland zullen de uitzending relayeren en ook op de Eutelsat.

 

Vrijdag 4 tot en met zondag 6 april, Super PC Discount in het Beursgebouw te Eindhoven.

 

Maandag 7 april, 2 meter auto vossenjacht in Amersfoort, aanvang 19.45 uur georganiseerd door PE1HFJ. Meer informatie is te vinden op web-site: info

 

Dinsdag 8 april, Verengingsavond van de VERON afdeling Tilburg. Clubavond, voorbereiding op Verenigingsraad van de VERON, gehouden op 26 april.

 

Dinsdag 8 tot en met donderdag 10 april, Overheid & ICT 2003, jaarlijkse vakbeurs gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Meer informatie is te vinden op web-site: http://www.jem.nl/bezoekers/beurskalender.asp#.

 

Woensdag 9 april, het examen voor de N en C licentie gehouden in de Badmintonhallen te Nieuwegein.

Zaterdag 12 april80 meter ARDF vossenjacht gehouden in Ibbenbüren Duitsland op de Ponyhof.

 

Zaterdag 12 april, Radiovlooienmarkt Tytsjerk, gehouden in Dorpshuis Yn e Mande Tytsjerk (bij Leeuwarden). Gezellige GRATIS toegankelijke radiomarkt van ongeveer 9.30 - 15.00 uur. Meer informatie is op te vragen via e-mail [email protected]. 

 

Zaterdag 12 april, PC Discount in Sporthal Arkendonk te Oosterhout.

 

Zaterdag 12 april, SRS Thema zelfbouw, gehouden in Het Dorpshuis Kootwijkerbroek. Aanvang 10.00 uur. Meer informatie via web-site: http://www.hetdorpshuis.nl/agenda.html.

 

Zaterdag en zondag 12 en 13 april, Super PC Discount in de Darlingmarket te Rijswijk.

 

Zondag 13 april, 2 meter vossenjacht in Hilversum, De Dagrecreatie bij de zwarte berg te Hilversum. 14:00 2m vossenjacht bij De Dagrecreatie bij de zwarte berg te Hilversum. Dit is te bereiken vanaf de Utrechtseweg tussen Hollandse Rading en Hilversum bij paddestoel 20013. Er zal een inpraatstation QRV zijn op 145.225 MHz en 430.125 MHz vanaf 13:15 uur. Organisatie PAoMW Jan Burgemeester en PE1IYR Salo Vredenburg. Meer informatie via web-site: http://www.dutch.nl/pi4rcg.

 

Zondag 13 april, ON/PA ARDF 2 meter vossenjacht georganiseerd in Gees door Ferry, PA3FDC. Aanvang 13.00 uur.

 

Zondag 13 april, 80 meter en  2 meter vossenjacht in district Ruhrgebiet, Duitsland.

 

Zondag 13 april, MAGNUM HAMBEURS NLB, op het militaire domein depot Eksel/ Vlasmeer langs de baan Hasselt - Eindhoven (zelfde lokatie als 2002). Van 08 tot 10 uur voor de standhouders. Van 10 tot 16 uur voor publiek (voor 10 uur geen toegang tot domein, gelieve rekening te houden met het drukke verkeer op de baan Hasselt - Eindhoven. Te vroeg komen kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties) (sluiting 1600 uur afhankelijk van standhouders). standen met oud en nieuw materiaal (antennes, toestellen…) computerstanden infostanden radioamateurs (boeken, naslagwerken, info) kennismaking met NLB aangename hamsfeer stand repeater ON0LB en ON0ATV uittesten apparatuur door specialist uit DLgezellige cafetaria met warme en koude dranken broodjes en echte Limburgse vla grote parking naast loods Route beschrijving: Van Antwerpen of Brussel komende: autobaan tot klaverblad Lummen, richting Genk nemen, afrit 29 Houthalen-Helchteren nemen, richting Eindhoven volgen (altijd rechtdoor op N74, Houthalen, Helchteren en Hechtel voorbij) Volg de wegwijzers "NLB" Inpraten aan ON4ANL op 145.775 (omzetter ON0LB Vreren)Tafels reserveren kan à 3 euro de meter bij ON4BCE Etienne Cruyswegs, Zestienhuizenstraat 35 te 3530 Houthalen of tel. 089 / 38 33 60 (na 1800 uur). Reserveren via internet: [email protected]

 

Dinsdag 15 tot en met donderdag 17 april, The ICT & Networking Event. Het grootste ICT vakevenement in de Benelux. Gehouden in de RAI te Amsterdam, Meer informatie is te vinden op web-site: http://www.tine.nl/

 

Zaterdag 19 april, PC Discount gehouden in het Thialf, Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heereveen.

 

Zaterdag 19 april, PC Discount gehouden in Sportcentrum de Koploper, Badweg te Lelystad.

 

Zondag 20 april geen ronde, Paasvakantie.

 

Zondag 20 tot en met maandag 21 april, Snuffelmarkt, De beurs met voor elk wat wils, gehouden in de MECC in Maastricht. Meer informatie volg deze link

 

Maandag 21 april, PC Discount gehouden in Condor City te Enschede.

 

Maandag 21 april, PC Discount gehouden in de Witherenstraat 68, 5921 GC te Venlo.


Vrijdag 25 tot en met zondag 27 april, Scandinavian Hamvention, gehouden in Göteborg Zweden.

 

Zaterdag 26 april, 2 meter en 80 meter ARDF vossenjacht gehouden Haltern Duitsland, districtsjacht, georganiseerd door Charly DL8YDJ. Aanvang 09.30 en 13.00 uur.

 

Zaterdag 26 april, PC Dumpdag  gehouden in de RAI te Amsterdam. Geopend van 10.00 uur tot en met 16.00 uur. Toegang €5,-.

 

Zaterdag 26 april, 64e Verenigingsraad VERON, gehouden in KKC het Dorp te Arnhem. Meer informatie is te vinden op URL:

64e Vergadering Verenigingsraad.

 

Zaterdag 26 april, Hambeurs Aalst, gehouden in het Koninklijk Technisch Atheneum te Aalst België. Inpraatfrequentie, 145,425 MHz. Inschrijvingen: Benny De Coninck tel: 0032 (0)53/67.14.72

 

Zaterdag 26 april, Tweede Hambeurs van "radio-club de Binche", gehouden in Salle Mabille te Vellereille-les-Brayeux (Estinnes) in België. Zaal is open van 10.00-16.00 uur. Er zal worden ingepraat op 145,600 MHz. Tafels van 3 meter zullen ter beschikking worden aan de hambeurs deelnemers vanaf 08:30 uur aan de prijs van 3 euro per tafel. Drankgelegenheid en sandwiches.De tafels kunnen voorbehouden worden tot 20 april bij :Philémon DUBOIS, Tel +32 (0)64 / 77 22 64, GSM +32 (0)476 / 76 64 86, Of Marcel RICHE, tel. +32 (0)64 / 37 08 69

 

Zaterdag 26 april, PC Discount gehouden in Sporthal de Mammoet, Calslaan 101, 2804 RT, Gouda.

 

Zondag 27 april geen ronde, Paasvakantie.

 

Zondag 27 april, 80 meter en 2 meter vossenjacht in Meinerzhagen Duitsland, Wanderparkplatz Heed, georganiseerd door DK1QR. Aanvang 10.00 en 13.30 uur.

 

Zondag 27 april, 80 meter vossenjacht in Hilversum, De Dagrecreatie bij de zwarte berg te Hilversum. 14:00 80m vossenjacht bij De Dagrecreatie bij de zwarte berg te Hilversum. Dit is te bereiken vanaf de Utrechtseweg tussen Hollandse Rading en Hilversum bij paddestoel 20013. Er zal een inpraatstation QRV zijn op 145.225 MHz en 430.125 MHz vanaf 13:15 uur. Organisatie PAoMW Jan Burgemeester en PE1IYR Salo Vredenburg. Meer informatie via web-site: http://www.dutch.nl/pi4rcg.

 

Zondag 27 april, Dirage, hambeurs van de UBA sectie Diest. Georganiseerd in het Vrij tech. Inst. Mariendaal, Nicolas Welterstraat, te Diest, België. Zaal is open voor publiek van 09.00-15.00 uur. 145,500 MHz inpraatfrequentie.

 

Zondag 27 april, PC Discount gehouden in Sporthal Westroyen te Tiel.

 

Zondag 27 april, PC Discount gehouden Achter de Broeren 1, 8011 VA Zwolle.

 

Woensdag 30 april tot en met maandag 5 mei 80 meter en 2 meter ARDF vossenjacht in Kiev, Spring Championships georganiseerd door Igor US0VA. Meer informatie is te vinden op web-site: http://home.introweb.nl/~pa3fdc/2003/kiev/kiev.htm.

 

Zaterdag 10 mei, Hambeurs sectie Waasland WLD, Schrijberg 105 te Belsele-waas, België. Tafels tegen 2,50 € te reserveren bij: Eddy-ON6HE, tel. +32 (0)9 346.81.45. E-mail [email protected].

 

Zaterdag 10 mei, VHF/UHF-Dag en antennemeetdag 13 en 23 cm bij 'De Lichtmis' in Nieuw Leusden. U kunt zich weer opgegeven bij [email protected].

 

2003 Hamvention® LogoVrijdag 16 tot en met zondag 18 mei, Dayton Hamvention, 's werelds grootste hambeurs. Meer informatie op web-site: Dayton Hamvention® - The Greatest Amateur Radio Convention in the World!

 

Dinsdag 13 mei, CW Examens gehouden in de Badiminton hallen te Nieuwegein.

Dinsdag 13 mei, Verenigingsavond VERON afdeling Tilburg, voorbereiding op de velddagen van 7 en 8 juni.

 

Zondag 25 mei, geen ronde.

 

Zondag 25 mei, Hambeurs radioclub Zottegem, gehouden in Ontmoetingscentrum VELZEKE, Provinciebaan 275, Zottegem (Velzeke), België, autoweg Aalst-Oudenaarde. Inpraatfrequentie 145,250 MHz, ON6ZT. Reserveren en inlichtingen: via Jo De Loor, ON1ALJ tel: +32 (0)472 552807 of per e-mail: [email protected].
 
Donderdag 29 mei (Hemelvaartdag),  VRZA Radiomarkt op de Jutberg.

 

Zaterdag 31 mei, 25 jaar Friese Radio Markt van 9.00 tot 15.30 in en rondom het dorpshuis 'De Buorskip', Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. De organisatie van dit evenement is in handen van de VERON afdeling De Friese Wouden.Ongeveer honderd handelaren en particulieren zijn op de Friese Radio Markt aanwezig, die zowel nieuwe als tweedehands (radio)apparatuur, elektronica onderdelen en computer(accessoires) voor aantrekkelijke prijzen verkopen. Hiernaast verzorgen enkele personen en bedrijven/instellingen op deze dag diverse demonstraties met radio-, packetradio-, computer-, satelliet- en telexapparatuur. Meer informatie is te vinden op e-mail 25 jaar Friese Radio Markt.

 

Zaterdag en zondag 7 en 8 juni, HF CW velddagen.

 

Zaterdag 7 tot en met maandag 9 juni, RADIOTREFFEN-ARCEN. Gehouden op Camping Klein Vink in Arcen. Op zondag 8 juni Radiomarkt. Inlichtingen via [email protected].

 

Donderdag 5 tot en met maandag 9 juni, 38e VERON Pinksterkamp. Gehouden op kampeerterrein  't Vlintenholt  in Odoorn. Evenals de voorgaande jaren is de  prijs per persoon per nacht laag. Het tarief voor dit jaar is €5,35. Dit bedrag geldt voor iedereen, zowel groot als klein. Hierbij is inbegrepen: De kampeer plek, Uw auto op het parkeerterrein, Elektriciteit op alle 'VERON' plaatsen tijdens het VPK, Alle service van de camping waaronder gratis warm water, Toeristenbelasting. Adres: Kampeerterrein 't Vlintenholt, Borgerderweg 17, 7873 CT ODOORN. Beheerder: Henk Schutrups. Telefoon: 0591-549155. Fax: 0591-549963. Mobiel: 06-50580228. e-mail: [email protected]. Website: http://www.vlintenholt.nl.
 

Maandag 9 juni tot en met vrijdag 4 juli, World Radiocommunication Conference  gehouden in Genève, Zwitserland. Gesproken zal dan worden over o.a. de harmonisatie van de 7 MHz amateur-band. Andere amateur gerelateerde zaken staan op de WARC 03 agenda inclusief de revisie van artikel 25 van de “International Radio Regulations”, de basis regels voor de amateur en amateur-satelliet diensten. Tevens zal er gesproken worden over de vereisten van de Morse code vaardigheid en de toegang op frequenties beneden de 30 MHz.

 

Dinsdag 10 juni, Verenigingsavond VERON afdeling Tilburg. Clubavond. Doorspreken reis naar Friederichtshafen, waar een aantal leden van de afdeling naar toe gaan op eigen gelegenheid.

 

Zaterdag 14 juni, 8e Radio Onderdelen Markt gehouden in het PMT gelegen op de Woldberg in 't Harde. Open van 09.00-15.00 uur. Route afslag A28 Elburg / 't Harde richting Epe. Inlichtingen via [email protected].

 

Zondag 22 juni, laatste ronde van het seizoen.

 

Vrijdag 27 juni tot en met zondag 29 juni, Internationale Amateur Radio beurs in Friederichshafen Duitsland. Meer informatie is te vinden op web-site: Messe Friedrichshafen GmbH - HAM RADIO > Startseite

 

Zaterdag 28 juni, PC Dumpdag  gehouden in de RAI te Amsterdam. Geopend van 10.00 uur tot en met 16.00 uur. Toegang €5,-.

 

Berichten of advertenties voor de ronde kunt u opgeven via Packet: [email protected], via e‑mail: [email protected] of telefonisch via tel: 013-4688902 tussen 18.30-19.30 uur of op werkdagen op tel: 073-6286692 tussen 09.00-17.30 uur. De ronde kunt u terug vinden op internet het URL: http://www.qsl.net/pi4til.

 

Abonneren op het bulletin en nieuws uit de afdeling via e-mail kan middels een e-mail aan