Inschakel stroom begrenzing

 

Wanneer er een zware transformator op het lichtnet wordt aangeschakeld zal een grote inschakelstroom het gevolg zijn welke de netzekering doet springen. Om deze inschakelstroom te reduceren moet men in serie met deze trafo een NTC van 5 ohm opnemen. Deze 5 ohm NTC zal door de inschakelstroom opwarmen waardoor de weerstand tot bijna 0 ohm daalt.