Af: OZ4OV Ole Juul Petersen, Nyvej 8, Biltris, 4070 Kirke Hyllinge

OZ9EDR ”Juleevangelium”  til Julefesten 1973

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Formand Ernst, OZ2UD om at deltage i Julefest i OZ9EDR. Det var den første Julefest, mens Ejnar 4DP var kasserer i klubben. Og alle medlemmer drog hen for at deltage i Lejre.  Også Ernst, der var medlem i 9EDR, drog derop fra Jystrup. Og mens de var dér, kom tiden, da den store Jule SSB contest skulle begynde. Ernst var QRV på DX frekvensen.
På samme bånd lå båndvagterne og holdt lyttevagt over hver deres DX. Der var RG8U. Hans navn var Coax og han havde QTH i Cabletown. Også K2R var der. Hans QTH var bare en plet på kortet! Da kaldte 2UD CQ.  Båndet blev helt roligt og al QRM forsvandt. Men DX-Guruen sagde til ham: ”Giv ikke op! Hør jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele DX-folket: I dag er en ny DX-ekspedition i gang. Den er fra TI9 Cocos Island. Og dette er tegnet, I får: I skal lytte på 14.225, med beamen stillet i long path, efter et svagt signal med god modulation.” Og med ét var der sammen med Guruen en utrolig pile-up som kaldte og takkede for info:

Ære være Guruen i F2 laget og på jordbølgen!

Vi ønsker jer gode solpletforhold og ingen QRM!


Og da alle DX-vagterne havde QSYet og var vendt tilbage til Roskilde-frekvensen, sagde DX-vagterne til hinanden: ”Lad os tage til 9EDR og se det, som er sket og som Guruen har forkyndt os.” De skyndte sig derhen og fandt alle medlemmerne i gang med pakkeauktion. (alle medbragte en pakke til en værdi efter behag – behaget begyndte ved 5 kr.) Da de havde set 2VM købe en flaske fyringsolie og en brosten for 40 kr. (der var oliekrise), fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem, om denne DX-ekspedition, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad DX-vagterne fortalte dem; men Ernst gemte alle disse ord i sin logbog og sendte dem til DX-ing og DX-nyt i OZ. Så vendte DX-vagterne tilbage og priste og lovede Guruen for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.