Lidt spredte erindringer fra EDR-Roskilde afd.

OZ6BP  Bent Eggert Pedersen November 2009.

 

     

Jeg må have begyndt at komme i afdelingen i 1953. Jeg boede dengang i Hvalsø og var i lære som elektriker i Roskilde hos firmaet Rasmussen & Wrem  i Algade 15.

Dengang gik man på Teknisk Skole om aftenen, 4 dage om ugen gennem hele læretiden. Skolegangen var ikke, som det senere blev tilfældet, opdelt i flere adskilte skoleperioder der blev kørt som dagskole.

Jeg blev introduceret til Roskilde afd. af OZ2JO Ib Skovgård Jensen, men der var jo problemet med Teknisk Skole om aftenen. Vi talte med skolens daværende forstander

Knud Wulff, som sagde, at Eksperimenterende Radioamatører da absolut var et teknisk foretagende, så vi fik fri på mødeaftenerne uden at det blev anført som forsømmelse.

 

At komme i afdelingen de første gange var da godt nok noget af et kulturchock, de 'gamle' sad hele aftenen og diskuterede senderrør- store senderrør- og de kunne remse alle disse rørs forskellige data op lige ud af hovedet ! - men det må alligevel ikke have været nok til at skræmme mig væk !

Jeg havde allerede begyndt på radiohobbien omkring konfirmationsalderen hjemme i kælderen, og det begyndte selvfølgelig med bygning af krystalapparater og så 1- og 2-rørs modtagere.

Et år havde jeg, sammen med en skolekammerat Tom der var kostelev (vi gik på Tølløse Mellem- og Realskole hvor der også var kostskole)  været på EDR's sommerlejr i Korsør hvortil jeg kørte på cykel fra Hvalsø. Det var en god oplevelse, specielt at møde de udenlandske amatører.

 

Møderne i EDR foregik dengang på skift hos de forskellige medlemmer da der ikke var noget mødelokale men det havde jo den fordel, at man så kunne bese det radiogrej de forskellige amatører betjente sig af og det må ikke overses at der også var nogle eminente kaffeborde.

Når vi besøgte OZ4LF på Københavnsvej sad han altid selv på en klaverbænk med ryggen til klaveret, men efter kort tid fik han vendt sig og spillede godt og underholdende for os.

For at blive i musikken, husker jeg at et af medlemmerne havde fået en 'Ekko Wire Recorder' til demonstration og hurtigt fik vi dannet en OZ6-trio og fik lavet nogle ganske gode og uforberedte sangnumre som vi indspillede på ståltråden.

 

I øvrigt var det almindeligt at der blev spillet musik på 80 meter båndet. Der stod vistnok i Licensbestemmelserne, at udsendelse af musik som modulationskontrol var tilladt i kortere tidsrum. Det blev udnyttet til at spille en del Louis Armstrong, 78-plader, en sådan plade kørte jo netop i 'et kortere tidsrum', og så skal man jo huske på at det dengang var AM-modulation man anvendte så kvaliteten var ikke så ringe.

 

Senere blev det jo SSB- modulation der blev brugt. Men i begyndelsen var SSB ikke populært, det blev kaldt 'Abemodulation' og det krævede jo en del mere teknik at få det til at fungere. Førnævnte OZ2JO var en af de lokale pionerer på SSB-området.

 

Aktivitet på 5-meter var der ikke noget af i min tid. Tidligere havde der vistnok været en del aktivitet på det bånd, men for at give plads til det nystartede TV på kanal 4, blev 5-meter båndet taget fra amatørerne og erstattet med 2-meter.

 

Til 2-meter havde jeg bygget noget simpelt udstyr, en superregenerativ modtager hvor man ved at skifte en gittermodstand til en anden værdi skabte modtageren om til en sender. Modulationen foregik med en 'kulkasse' altså en kulkornsmikrofon af den type der blev anvendt i telefoner.

En sådan 'transceiver' var selvfølgelig ikke særlig frekvensstabil, men da modtageren var enormt bred kunne man sagten køre QSO'er med den såfremt modparten havde et tilsvarende apparat. Som rør anvendtes triodedelen af et UCH21.

Hjemme fra Hvalsø havde jeg under en contest QSO med OZ5AB der opholdt sig et sted ved Vejrhøj (der var ingen repeater dengang!) og Arne rapporterede at mit signal var både kraftigt og godt -hver gang jeg kom forbi frekvensen!!

 

Foreningslivet i EDR-Roskilde var ikke præget af de mange arrangementer, men jeg begynndte at køre Teknisk kursus for de medlemmer der skulle til Licensprøve hos P&T (nuværende Telestyrelsen).

Kurserne blev afholdt i min dagligstue på Kamstrupsti  (nuv. Eriksvej) idet jeg i mellemtiden var flyttet fra Hvalsø og var også blevet gift.

Jeg havde da fornøjelsen af, at der i den periode kom en del nye licenser til byen.

 

         
  Den lille opstilling til venstre for strømforsyningen (Hulpladen) er en selvsvingende oscillator på 432 MHz. Den brugte en Agerntriode - hed den 955 ? -måske, og et par hårnålekredse. Den sendte ud i en enkelt dipol.
Frekvensen var udmålt med Lechertråde, en tommestok og en regnestok !
Dette viser modtageantennen som der kunne sættes flere eller færre elementer på. Det modtagne signal blev vist på Multimeteret over en diodeprobe. Det var tydeligt at se virkningen af antal directors.
Jeg husker iøvrigt at jeg gjorde den erfaring, at en bestemt type plastictape
som var brugt til at holde noget sammen med, kunne 'æde' signalet.
Et enkelt arrangement står dog tydeligt i min erindring. OZ2UD Ernst Olesen, senere formand for Roskildeafdelingen, holdt et causeri     over et fantastisk fremdrivningssystem han havde udtænkt. Det gik i simpelhed ud på, at der i periferien af en parabol blev anbragt nogle  magnetspoler der kunne aktiveres. Det dannede magnetfelt skulle så være modsat rettet jordens magnetfelt således at en frastødning blev resultatet og 'parabolfartøjet' ville fare til himmels. Den blev heldigvis ikke prøvefløjet i min stue, men meget senere brugte jeg parabolet, der var af kobber, til et lille dekorativt stuespringvand hvis rislen fik mangen en gæst til at søge efter toilettet !

 

Mine aktiviteter i EDR Roskilde afdeling sluttede da vi købte et hus i Måløv og flyttede dertil.

Venskabet med OZ2JO blev dog fortsat indtil Ibs alt for tidlige død for 9-10 år siden.

 

Følgende amatører husker jeg:

 

OZ2JO     Ib Skovgaard Jensen

OZ2KJ      Kurt Jensen

OZ2TO     Rickard  ?

OZ2UD     Ernst Olesen

OZ3GR      Preben Grønager

OZ3PO      Poul S. Nielsen

OZ4LF      Leif ?       (Skiftede senere identitet og flyttede fra Roskilde)

OZ5MA     Mogens Andersen

OZ5GS      Gert Stærkind

OZ5OF      Ole Flensborg

OZ6JP      Jørgen Petersen

OZ6SH      Verner Hansen

OZ6LS      Ludvig Svane

OZ6OL      Hans  Oldenborg

OZ9JL      Villy Larsen

OZ???      Viggo Petersen  ?

 

Det er lidt risikabelt med en sådan opremsning – der er sikkert glemt en og anden.