Kalundborg Radiofonistation

Kalundborg Radiofonistation blev opført i 1927 på den flade landtange Gisseløre i fjorden lige ud for byen. Her fik den ret ideelle forhold med de bedste betingelser for radiobølgernes udbredelse, og med en placering stort set midt i landet kunne hele Danmark dækkes på langbølge.

Antenne 1927

I løbet af foråret 1927 blev stationens to 105 meter høje, trebenede stålgittertårne leveret fra Nakskov Skibsværft - som det ses er det en let konstruktion, som falder godt ind i landskabet og som med årene i lighed med Esbern Snares gamle kirke er blevet et vartegn for Kalundborg. Antennen var udformet som en 'faldtopantenne' og bestod af fire 160 meter lange tråde, som var udspændt mellem to 9 meter lange ræer. Senderhal 1933  Den havde to rusenedføringer ('multiple-tuned antenna'), hvor den ene førte til senderens antenne afstemningskreds og den anden  til jord gennem en afstemningsspole. Jordnettet bestod af 52 kilometer 3 mm. kobbertråd, der på tværs af antenneretningen i rækker med én meters indbyrdes afstand var nedpløjet i furer over hele arealet.
Den første sender var fra Western Electric (som senere kom til at hedde Standard Electric) med en effekt på 7.5 kW på frekvensen 260 kHz. Den var i brug fra d. 29. august 1927 til d. 18. juli 1933, hvor den 2. sender, også leveret af Standard Electric, blev taget i brug på samme frekvens og med samme effekt.

Antenne ca. 1932

Effekten blev d. 15. januar 1934 hævet til 60 kW (nogen siger 60 kW allerede fra 18. juli 1933) og frekvensen ændret til 238 kHz. , som igen blev ændret d. 2. april 1936 til 240.5 kHz. D. 15. marts 1950 ændredes frekvensen til 245 kHz. Den 3. sender, leveret af Marconi, blev indviet d. 21. juni 1954 og fik en effekt på 150 kW, stadig på 245 kHz.

MB-antenne 1997 Dobbeltprogrammer.
I 1951 fik vi et Program 2, som fra Kalundborg blev sendt på mellembølge. Senderen blev leveret af Marconi og sat i drift d. 1. oktober 1951. Frekvensen var 1061 kHz og effekten 60 kW.
Antennen blev anbragt længst muligt væk fra langbølgeantennen, helt ude på den yderste spids af Gisseløre. Antennemasten blev bygget som en rundjernsgittermast med trekantet tværsnit med en længde på 0,56 gange bølgelængden, hvilket svarer til en højde på 144 meter. Den blev isoleret ved foden og fik sin effekt via en 850 meter lang fødeledning fra stationsbygningen til antennehuset. Da antennen på alle sider var omgivet af vand, var der intet jordnet, men fra mastens fod førtes et antal kobbertråde ud i vandet, hvor de endte i nedrammede kobberrør. Målinger viste, at jordmodstanden var meget ringe, og senderens udstrålingsvirkningsgrad derfor meget høj.

LB-antenne 1982 Ved årsskiftet 1980/1981 påbegyndte P & T den tekniske projektering af den nye radiofonistation i Kalundborg, hvor de bygninger, som blev opført i 1931, fortsat skulle huse senderinstallationerne. AEG-Telefunken leverede de to nye sendere, og som reserve for disse er der en kombineret lang- og mellembølgesender, der automatisk overtager driften ved fejl eller service på de to andre. Senderne benytter sig af den mest moderne teknik: PDM modulation, Puls Dauer Modulation, og DAM modulation, Dynamisk Amplitude Modulation. DAM metoden reducerer udgangseffekten i de utallige små pauser, som altid vil forekomme i et program. Eller sagt på en anden måde: der sendes kun med fuld effekt, når der er brug for det. Det bevirker, at selvom de nye sendere afgiver langt højere effekt end de gamle, bruges der ikke mere elektrisk effekt fra elnettet end tidligere. Virkningsgraden er ca. 70%. Langbølgen sender fra d. 15. november 1982 med 300 kW på nu 243 kHz, og mellembølgen sender fra d. 21. marts 1982 kl. 8 med 250 kW på nu 1062 kHz. Lang- og mellembølgefrekvenser skal fremover være delelige med 9.
Senderne er indstillet til at sende et frekvensområde på max. 4,5 kHz ud. Der sker en afskæring med 60 dB over denne frekvens. Samtidig sker der en diskanthævning.

P&T brochures forside 1983
Stationen er bemandet med 2 faste medarbejdere, som står for den daglige drift og vedligeholdelse. Langbølgeantennen som forside til en brochure om de nye sendere udgivet af Post- og Telegrafvæsenet i 1983.

 

Her er et par nyere billeder fra stationen, taget midt i september, 2000
Klik på billederne for at få dem i fuld størrelse


De to dekorative master i midten bærer langbølgeantennen, og til højre herfor ses mellembølgemasten.

Stationen er som nævnt lagt på en odde for at give bedst mulig udstråling fra antennerne. Stationsbygningen ses til venstre for den højre mast.

Kalundborg Langbølgessender sluttede sine udsendelser kl. 00.05 DT torsdag d, 15. februar 2007 efter knap 80 år i æteren. Bærebølgen slukkede endeligt kl. 00.15. (Se dog nedenfor)


Langbølgesenderen på 243 kHz sender igen fra d. 16. juni 2011, med en ny canadisk Nautel NX-50-LW sender på 50 kW. Effektiviteten er helt oppe på 92%! Dette er sendeplanen, i dansk tid:

05.45 Vejrmelding
06.00 Radioavis

08.00 Radioavis
08.05 Morgenandagt (ikke søndag)
08.30 Krop og bevægelse
08.45 Vejrmelding
09.00 Radioavis

11.45 Vejrmelding
12.00 Radioavis

17.45 Vejrmelding
18.00 Radioavis
18.05 Farvandsefterretninger


Link til gamle postkort med Kalundborg Radiostation som motiv.