ON0DXK DXcluster  (Sedert 1991 !)
locatie  ON6HH ,Izegem ,sedert aug 2021
Sedert 2008 onder beheer van UBA-KTK Kortrijk

Enig    adres    :     on0dxk.dyndns.org    poort  8000

JUNI 2016  Nieuwe commands voor filters . ( t.g.v. nieuwe clustersoftware ).
Nu ook SKIMMER spots mogelijk .

Wat is een dxcluster
Connectmogelijkheden
VE7CC-user
Gebruik met Logprogramma's
Apps voor smartfone
Meerdere connects met zelfde roepteken.
FILTERSETTINGS + NIEUWE COMMANDS

SKIMMER
TELNET


Wat is een dxcluster

DX-cluster software wordt gebruikt door amateurs om elkaar op de hoogte te brengen van bijzondere stations die te werken zijn.

Het is GEEN chatbox, ook al wordt het soms als zodanig gebruikt!

En het is ook niet bedoeld om je eigen aanwezigheid of activiteiten te promoten, wat je nog wel eens ziet.Verbinding met deze dxcluster kan via het packetnetwerk met behulp van een TNC, en ook via internet .

Hoe connecteren.

Via internet mits gebruik van logprogrammas,of andere speciale terminal programma's zoals VE7CC-user
RCCLUS
en Putty .
Ook via een simpele telnetconnect als dos command ,klik hier : telnet on0dxk.dyndns.org 8000
Onder LINUX  :  rlwrap telnet on0dxk.dyndns.org 8000
Door het gebruik van rlwrap  beschikt men over de commandohistoriek met pijltje naar boven, enz. Dit is uiteraard heel handig.

Na ingeven van roepteken typ : unset/echo .

TELNET WINDOWS
activatie van telnet
Het kan zijn dat "telnet" nog niet ingesteld is in je windowsversie o.a. WIN 10.
Aangezien er meerdere versies zijn van WIN10 is het best de activatie
uit te voeren vanaf het dos command als "administrator"
Ga naar "zoeken" en type : cmd
Click rechts op "opdrachtprompt" en kies "als administrator uitvoeren".
In dos type dan :
dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient
Dan krijg je iets in die aard afhankelijk van de versie:
------------------------------------------------------------
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.16299.15
Image Version: 10.0.16299.371
Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.
------------------------------------------------------------
Nu is telnet actief . Sluit het venster
Dit moet dus maar eenmalig.

Om nu on0dxk te connecteren :
Je kan gewoon naar dos gaan als volgt :
- Ga naar "zoeken" en type: cmd
- click op "opdrachtprompt"
- type: telnet on0dxk.dyndns.org 8000
- Log in met je roepteken.

Je kan ook een snelkoppeling maken op je buroblad :

Ga naar "zoeken" en type: telnet
Rechterclick op "telnet" en kies "bestandslokatie openen"
Rechterclick in de lijst op telnet en kies : snelkoppeling maken
Ga verder en snelkoppeling komt op uw buroblad.
Ga naar uw buroblad en rechterclick op de snelkoppeling "telnet.exe"
en kies : eigenschappen .
Op de lijn "doel" voeg toe na "telnet.exe" : on0dxk.dyndns.org 8000
Click op "toepassen".
Je snelkoppeling naar de cluster is klaar.

 

VE7CC-user .

Windows terminal programma met heel veel mogelijkheden.
Download en installeer het programma http://www.bcdxc.org/ve7cc/default.htm#prog
na instelling van je gegevens kies je bij "settings" : update naar versie 3 voor zover
de standaard download niet al versie 3 is.
Na de update ga naar configuration/node telnet en kies on0dxk-5 .
Indien niet in de lijst vul zelf in met als adres on0dxk.dyndns.org poort 8000.
Het programma doet om de 3 min een check of de verbinding met de cluster nog OK is.
Indien niet volgt er direct een reconnect.
Om geen spot te missen best bij connect een 50 tal spots opvragen ,sh/mydx/50
Dit kan je instellen met het startup command,zie uitleg in info files ( typ info ).
Verder kan je ook meerdere clusters tegelijk connecteren wat de betrouwbaarheid nog verhoogt.

RXCLUS voor dx jagers die geen logprogramma gebruiken met ingebouwde clustermodule 

RXclus is ontworpen door Robert HB9BZA en bevat benevens de clusterverbinding een hoop extra's die zeer nuttug zijn voor een DXer .Je kan het programma GRATIS downloaden hier : rxclus download

Configuratie RXclus :

Na het downloaden en installeren wordt eerst je roepteken gevraagd en dan ben je in het programma.Indien niet in het nederlands kies eerst de taal via de setup/general .Kies dan "instellingen " en terminals en indien voor verbinding via internet kies "telnet" en "ok" .

Kies dan "instellingen" ,funkties .In het venster "snelle verbinding" typ:

ESCC on0dxk.dyndns.org:8000 .Dan  "automatisch starten bij programmastart" aanvinken .Klik dan op "OK" .

Herstart het programma en je bent automatisch verbonden met de dxcluster ON0DXK-5 . Log in met je roepteken. Bij de eerste verbinding typ je best eerst :unset/echo.
Een volledige uitleg over het gebruik van het programma ( engels .. ) staat in een pdf- file in de map  /program-files/rxclus .

Gebruik met Logprogramma's

Afhankelijk van het logprogramma kunnen er twee mogelijkheden
van instellingen zijn :
1. on0dxk.dyndns.org 8000
2. on0dxk.dyndns.org:8000

Het verschil zit hem in de dubbele punt .

Voor DX4WIN gaat het als volgt :
In de file c:\dx4win\save\dx4win.tcp volgende lijn toevoegen :
ON0DXK,on0dxk.dyndns.org:8000
LET OP DE COMMA NA "ON0DXK" !!
en de file opslaan .
Na start van dx4win kan je nu ook on0dxk kiezen .

LOGGER 32

Logger 32 heeft een "keep alive" systeem maar moet wel ingesteld worden.
Ga naar "setup,dxspots en vink de eerste 3 lijnen aan met een tijd van 3 min.
Doe "apply".
Indien er gedurende 3 min geen spots meer binnenkomen zal het programma iets sturen naar
o.a. de cluster en er komt een reconnect in geval dat de verbinding hangt .
Om geen spot te missen best bij connect een 50 tal spots opvragen ,sh/mydx/50
Dit kan je instellen via setup/scripts in het telnetvenster.
Vb  prompt = enabled  en response = sh/mydx/50
 

Andere logprogramma's

Kijk in de configuratie of je ergens "keep alive" en "autoreconnect" kan instellen.

Apps voor smartfone

Mocha telnet lite.
Zowel voor IOS als voor ANDROID is er een gratis terminalprogramma beschikbaar.
Voor IOS zoeken naar "telnet lite " en kies de app van "mocha" ( vanaf IOS 8)
Voor ANDROID  zoeken naar "mocha telnet lite "
Instelling van "mocha telnet lite "
server ip adres  : on0dxk.dyndns.org
port : 8000
terminal type : vt220
auto login : uw roepteken en "auto login" aanvinken.
search user : login  
CR=CRLF  aanvinken

NKCcluster
Gratis voor Android .
Het is een mooi  grafisch programma met touch controll.
Dus gemakkelijk te bedienen op een smartfone of tablet.
Configuratie is gemakkelijk via een ingebakken lijst van clusters.
Verder nog diverse extra's zoals opvragen qrz.com zijn aanwezig !

Meerdere connects met zelfde roepteken.

Je kan meermalen connecteren met zelfde roepteken door gebruik te maken van een andere SSID.
Vb Je kan connecteren met  on9xxx ,on9xxx-1, on9xx-2 enz.
De instellingen ( o.a. filters) blijven gelijk voor alle SSID tot en met 15.( on9xx-15)
Vanaf 16 is voor iedere SSID de instelling afzonderlijk in te stellen.
Dat kan handig zijn voor bepaalde contesten waarbij er o.a. wordt gefilterd op band en mode.

FILTERSETTINGS + NIEUWE COMMANDS

ON0DXK-5 , nieuwe clusterfoftware ( CC Cluster door VE7CC) Juni 2016

Ten gevolge van technische problemen met de oude clustersoftware
onder linux ben ik genoodzaakt geweest over te schakelen naar CC cluster
onder windows 7.
De command set is veel beperkter maar de betrouwbaarheid is veel beter( vastlopen
is zo goed als uitgesloten).
De startup commands kan je niet meer aanpassen ,set/here /nohere werkt
niet meer enz.

SPOTFILTERSETTINGS ZIJN ANDERS maar eenvoudiger DAN IN DXSPIDER

Standaard banden zijn van 10 tot 160 m
Je kan banden toevoegen en verwijderen :
Band toevoegen : "set/filter dxbm/pass 2" voor 2m bijvoorbeeld
Band verwijderen : "set/filter dxbm/reject 160" 160m verwijderen
Alle filters wissen "set/filter dxbm/off"
Filters met mode keuze,ssb,cw,rtty :
gewoon -ssb of -cw of -rtty toevoegen ,vb geen ssb op 40 m : set/filter dxbm/reject 40-ssb
Banden zijn : 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6,4,2,1,70 waarbij met 70 70cm wordt bedoeld.
sh/filter toont je je huidige settings.
Het blokkeren van spots gegeven door "niet europese stations" is nog niet mogelijk in verkort
command zoals accept by_zone 14,15,16,20 in dxspider.( of set/nodxdedx).
Nu kan de instelling via het telnetprogramma "ve7cc user" ofwel via het opsommen van de 72 prefixen.
Dit kan in 1 lijn of in meerdere lijnen opgesomd worden.
In 1 lijn :
set/filter doc/pass 1A,3A,4O,4U1I,4U1V,9A,9H,C3,CT,CU,DL,E7,EA,EA6,EI,ER,ES,EU,F,G,GD,GI,GJ,GM,
GM/S,GU,GW,HA,HB,HB0,HV,I,IS,IT9,JW,JW/B,JX,LA,LX,LY,LZ,OE,OH,OH0,OJ0,OK,OM,ON,OY,OZ,PA,R1FJ,
S5,SM,SP,SV,SV/A,SV5,SV9,T7,TA1,TF,TK,UA,UA2,UR,YL,YO,YU,Z3,Z6,ZA,ZB

Een overzicht van alle commands kan je hier vinden : http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm
Wie problemen heeft met filters mag mij altijd een mailtje sturen: [email protected].

73
Roland ON6HH,sysop on0dxk-5

CLUSTER COMMANDS

Meest gebruikte commands:
 

Een aantal van onderstaande commands staan niet in de engelstalige lijst
en zijn overgenomen van de vorige software DXspider.

SHOW

sh/dx   toont laatste dxspots
sh/dx/xx toont xx laatste dxspots vb sh/dx/100
sh/mydx toont laatste dxspots rekening houdende met uw spotfilter
sh/mydx/xx  xx = aantal
sh/dx on 20m
sh/mydx on 20m
sh/dx/50 on 20m   laatste 50 spots op 20m
sh/mydx/50 on 20m
sh/st on6hh   info over on6hh
sh/u  toont users
sh/c/n toont alle verbonden dxclusters
sh/set toont al je instellingen behalve filter
sh/filter  toont je spotfilters
sh/wwv  toont propagatie

MAIL

sp/rr on6hh  bericht naar on6hh met leesbevestiging
r 45 lees bericht 45
re/rr 45  antwoord bericht 45 met leesbevestiging
del 45  bericht 45 wissen

LOGIN meldingen

set/login  schakelt login meldingen in
set/nologin  terug uitschakelen

COMMANDS

Alle instellingen  : Inschakelen  SET/xx..  uitschakelen  SET/NOxx..

SKIMMER

set/skimmer  
CW : set/cw      
FT4 : set/ft4    
FT8 : set/ft8     
RTTY : set/rtty  
PSK  : set/psk   
SET/OWN    Skimmer spots for own call
SET/DUPE   dupe skimmespots.

set/noskimmer skimmer terug uitschakelen


Voor andere commands zie hierna in originele tekst van CC-cluster

ANNounce Send an announcement to local USERs. (ANN <Text Message>)
ANNounce/Full Send an announcement to all nodes and USERs. (ANN/F <Text Message>)
BYE Disconnect from the node. (BYE) or (B)
DX Send a DX spot. (DX <Callsign> <Frequency> or DX <Frequency> <Callsign>)
DXTest Returns to USER only. (DXT P5NOW 14006.06) Good for testing RES 1 & RES 2
DIR Shows mail messages on the node
DIR/BULLETIN Shows mail messages to ALL, BULLETIN and anything not to a call
DIR/NEW Shows only mail messages you haven't seen since your last DIR
DIR/OWN Shows only mail messages to you including messages to ALL & ones you sent
DIR/SUBJECT Shows mail messages with subject you enter. (DIR/SUBJECT ARL)
DELete Delete mail messages. (DEL (Msg #) (DEL 1-99) Deletes your messages from 1 to 99
Kill Delete mail messages. (K (Msg #) (K 1-99) Deletes your messages from 1 to 99
List Shows mail messages on the node
List/NEW Shows only mail messages you haven't seen since your last DIR or L
List/OWN Shows only mail messages to you including messages to ALL & ones you sent
QUIT Disconnect from the node
READ Read cluster mail. (READ <Message #>) See Mail Send/Receive below
REply REply without a number following replies to the last mail message you read. REply <#> replies to the message with that number given. REply/DELete replies to message and delets it. REply/DELete/RR replies to message, delets message and gets a return receipt. REply/RR replies to message and gets a return receipt.
SEND (SEND <Callsign>) Sends mail to that callsign. SEND <LOCAL> to just send a message to local node USERs. SEND <ALL>, SEND <FORSALE> and SEND <DXNEWS> will be passed to all nodes for all USERs.
SET/ANN Turn on announcements
SET/BEACON Turn on beacon spots. These are spots ending in "/B" or "BCN"
SET/BEEP Turn on a beep for DX and Announcement spots
SET/BOB Turn on bottom of band DX spots
SET/DX Turn on DX spot announcements
SET/DXCQ Turn on CQ Zone in DX info for DX spots
SET/DXITU Turn on ITU Zone in DX info for DX spots
SET/DXS Turn on US state/province or country in DX info for DX spots
SET/USSTATE Turn on US state or Canadian province spotter in DX info for DX spots
SET/FILTER See Band & Mode Filtering Below
SET/DXGRID Turns on DX Grid, toggles CQ Zone, ITU Zone, & US State to off
SET/HOME Tell cluster your home node. (SET/HOME <Node Call>) If you normally connect to K8SMC then it would be (SET/HOME K8SMC)
SET/LOCATION Set your location (lat/lon) of your station. (SET/LOCATION 42 17 N 84 21 W)
SET/LOGIN Tells cluster to send USER connects and disconnects.
SET/NAME Set your name (SET/NAME <First Name>)
SET/NOANN Turn off announcements.
SET/NOBEACON Turn off beacon spots. These are spots ending in "/B" or "BCN"
SET/NOBEEP Turn off a beep for DX and Announcement spots .
SET/NOBOB Turn off bottom of band DX spots.
SET/NOCQ Turn off CQ Zone in spot announcements.
SET/NODX Turn off DX spot announcements.
SET/NODXCQ Turn off CQ Zone in DX info for DX spots
SET/NODXITU Turn off ITU Zone in DX info for DX spots
SET/NODXS Turn off US state/province or country in DX info for DX spots
SET/NOUSSTATE Turn off US state or Canadian province spotter in DX info for DX spots
SET/NODXGRID Turn off DX Grids in spot announcements
SET/NOITU Turn off ITU Zone in spot announcements
SET/NOLOGIN Stops cluster from sending USER connects and disconnects
SET/NOOWN Turn off skimmer spots for your own call
SET/NOSELF Turn off self spots by other users
SET/NOSKIMMER Turn off Skimmer spots
SET/NOTALK Turn off the display of talk messages
SET/NOWCY Turn off the display of WCY spots
SET/NOWWV Turn off the display of WWV spots
SET/NOWX Turn off the display of weather announcements
SET/OWN Turn on Skimmer spots for own call
SET/NOLOGIN Stops cluster from sending USER connects and disconnects
SET/QRA Input your Grid Square. (SET/QRA EN72)
SET/QTH Set your city and state. (SET/QTH <City, State>) DX <City, Country>
SET/RES 1 Tells CC-Cluster to give you 1 decimal point rounding in DX spots
SET/RES 2 Tells CC-Cluster to give you 2 decimal point rounding in DX spots
SET/SELF Turn on self spots by other users
SET/SKIMMER Turn on Skimmer spots
SET/TALK Turn on the display of talk messages
SET/USSTATE Turns on US State, toggles CQ Zone, DX Grid, & ITU Zone to off
SET/WCY Turn on the display of WCY spots
SET/WIDTH Sets the line width for DX spots, normally this has been 80 characters. Depending on your logging program you can use anything between 45 to 130 characters, SET/WIDTH XX where XX is the number of characters.
SET/WWV Turn on the display of WWV spots
SET/WX Turn on the display of weather announcements
SHow/CL Node Info and CCC Uptime See SH/VERSION
SHow/CONF Shows nodes and callsigns of USERs, only nodes called LOCAL by Sysop.
SHow/DX Shows last 30 spots
SHow/DX <Call> Shows last 30 spots for that call
SHow/DX/<number> Shows that number of spots. SH/DX/100
SHow/DX <Band> Shows spots on that band. SH/DX 20 for 20 meters
SHow/DX/ <Freq> Shows spots by frequency range. Syntax = SH/DX 7020-7130
SHow/DX <prefix*> Shows all spots for a country, standard prefix not necessary, asterisk needed
SHow/DX 'rtty' Shows spots where the comment field contains (rtty)
SHow/DXBY <call> Shows spots where spotter = Call
SHow/FDX Shows real time formatted dx spots.
SHow/FILTER Shows how you have your filters set.
SHow/HEAD <Call> Shows heading - distance and bearing for the call.
SHow/MYANN Shows last 5 announcements allowed by your filter settings.
SHow/MYDX Shows last 30 spots allowed by your filter settings
SHow/MYDX <Call> Shows last 30 spots for the call allowed by your filter settings.
SHow/MYDX/<number> Shows that number of spots allowed by your filter. SH/MYDX/100
SHow/MYDX <Band> Shows spots on that band allowed by your filter settings. SH/MYDX 20 for 20 meters
SHow/MYFDX Shows last 30 spots allowed by your filter settings.
SHow/MYWX Shows last 5 weather announcements allowed by your filter settings.
SHow/RES Shows the number of digits after the decimal point for frequencies
SHow/SETTINGS Shows information on the node for your call and how you are setup.
SHow/STATION Shows information on the node for a station. (SH/STA <Callsign>)
SHow/SUN Shows local sunrise and sunset times. (SH/SUN <Prefix.) for that country
SHow/TIME Shows GMT time.
SHow/TIME <Call> Shows local time for the call.
SHow/USDB Shows State/Province for US/VE calls. (SH/USDB <Callsign>)
SHow/USERS Shows callsigns of everyone connected to the local node.
SHow/VERSION Shows the CCC and Winsock Versions and Winsock Uptime for connections.
SHow/WIDTH Shows the length of a DX Spot. Normally 80 characters.
SHow/WWV Shows WWV info, (SH/WWV) gives last 5 (SH/WWV/99) gives last 99
SHow/WCY Shows last 5 DK0WCY, similar to WWV
Talk Send a talk message to someone on the node. (T <Callsign> <Message>)
UNSET/ This command can be used instead of SET/NO, Compatibility for DX-Spider USERs
WHO This command will return a list of connections in alphabetical order. Items are: Call User/Node Name IP/AGW
WX The command "WX" will send a local weather announcement. (WX Sunny and Warm)

Most Common Used Filter Commands
Filter Settings: Filter settings manually can be time consuming and sometimes hard to comprehend. I truly believe the best way is to download VE7CC's CC-USER FREE program at: http://ve7cc.net and use it to do your settings.
Filters are mostly default to off, but one simple setting for say someone in the US or Canada that is happy seeing spots from just the US and Canada can do a quick setting for this: SET/FILTER K,VE/PASS
SH/FILTER Shows all of your USER filter settings
SH/FILTER <aaa> Show setting for specific filter, <aaa> = filter name.
SH/FILTER DOC = DX Origination Country
SH/FILTER DOS = DX Origination State
SH/FILTER AOC = Announce Origination Country
SH/FILTER AOS = Announce Origination State
SH/FILTER WOC = Weather Origination Country
SH/FILTER WOS = Weather Origination State
SH/FILTER DXCTY = DX spot CounTrY
SH/FILTER DXSTATE = DX spot STATE
SET/NOFILTER Resets all filters to default. If you suspect you have entered invalid filter command or commands, reset and start over.
SET/FILTER <aaa>/OFF Turn off specific filter. <aaa> = filter name (see SH/FILTER <aaa>)
SET/FILTER K,VE/PASS This would be the most common filter setting for say someone in the United States or Canada to set so as to only see spots that originated in the US or Canada.
SET/FILTER <aaa>/<p/r> <bbb> Set specific filter.
<aaa> = filter name (see SH/FILTER <aaa>
<p/r> = PASS or REJECT
<bbb> = Country or State
Example #1: SET/FILTER DOC/PASS EA,OH,G This would set your filter to pass originated spots from Spain, Finland and England only.
Example #2: SET/FILTER DXCTY/PASS F,OH This would set your filter to pass spots for France and Finland only.
DX Band Mode Filtering The DXBM filter has many variations for your settings, it is defaulted to receive all DX spots for all modes from 160 to 10 meters, (see Band & Mode Filtering below).Band & Mode Filtering
You can tailor the DX spots from CC Cluster to only the bands and modes that interest you.
The default setting for new users is to receive all DX spots from 160 to 10 meters, all modes.
To reset the band/mode filter to pass everything, enter "SET/FILTER DXBM/OFF".
To display your current settings, enter "SH/FILTER DXBM".
You can change any band or band/mode
You can set the band or band/mode to either pass or reject.
You can add items one at a time, or all at once.

For example:
To add 6 meters, you enter "SET/FILTER DXBM/PASS 6".
To delete 80 meter and 40 meter CW, enter "SET/FILTER DXBM/REJECT 80-CW,40-CW"

Although the band/mode has a "mode" name, it does not mean that when you select 40-RTTY that you are selecting only RTTY spots. What it really means is that you are selecting the frequency range in the following table that corresponds to this name. In this case 7040-7100. The actual mode may be anything. The only thing you have selected is a frequency range.

DXBM Frequencies Band Mode Low High Band Mode Low High Band Mode Low High
160-CW 1800 1850 160-SSB 1850 2000
80-CW 3500 3580 80-RTTY 3580 3700 80-SSB 3700 4000
60-SSB 5260 5405
40-CW 7000 7040 40-RTTY 7040 7100 40-SSB 7100 7300
30-CW 10100 10130 30-RTTY 10130 10150
20-CW 14000 14070 20-RTTY 14070 14150 20-SSB 14150 14350
17-CW 18068 18100 17-RTTY 18100 18110 17-SSB 18110 18168
15-CW 21000 21070 15-RTTY 21070 21200 15-SSB 21200 21450
12-CW 24890 24920 12-RTTY 24920 24930 12-SSB 24930 24990
10-CW 28000 28070 10-RTTY 28070 28300 10-SSB 28300 29700
6-CW 50000 50080 6-SSB 50080 50500 6-FM 50500 54000
4-MTR 70000 70650
2-CW 144000 144100 2-SSB 144100 144500 2-FM 144500 148000
1-CW 220000 221000 1-SSB 222000 224000 1-FM 221000 222000
MW-MW 500000 47000000


73 Roland,ON6HH  email on6hh @ ktk.be

update 6 Febr 2022