História Rádioklubu OM3KIB

    Rádioklub Sereď OM3KIB vznikol v roku 1957, vtedy ešte s volačkou OK3KIB. Jeho zakladajúci členovia boli Milan Goberšic (ex-OK3CBC), František Beňo, Alexander Lukáč, Milan Kamenický (ex-OK3TKM, teraz OM2KM) a Jozef Fabuš.  Prvým VO OK3KIB bol Jozef Fabuš, ktorého neskôr vystriedal Milan ex-OK3CBC. Členovia rádioklubu boli aktívni na KV pásmach. V tom čase bol Milan ex-OK3CBC jediným koncesionárom v rádioklube a zároveň aj jeho VO. Jeho odchodom na večný odpočinok sa skončila krátka existencia rádioklubu. Novodobá história rádioklubu sa začala pásať v roku 1998 kedy rádioklub začal opäť svoju činnosť a značka OM3KIB bola po mnohých rokoch aktivovaná. Predsedom rádioklubu sa stal Milan Kamenický OM2KM, jediný pamätník a bývalý člen rádioklubu v rokoch 1957-1961. Členovia OM3KIB sa dnes venujú rádioamatérskej činnosti snáď vo všetkých oblastiach, DX prevádzka na KV a VKV pásmach, KV a VKV kontesty, konštrukčná činnosť. Trvalé QTH rádioklub bohužiaľ nemá, nakoľko finančná situácia klubu je značne závislá na samotných členoch.  Momentálne má klub 6 členov, všetci sú aktívni rádioamatéri. Rádioklub ako aj všetci jeho členovia sú členmi Slovenského Zväzu Rádioamatérov (SZR).