ČSV METER - INDIKÁTOR S LED DIÓDOU

Pixie 2


Schéma zapojenia:

Schéma SWR s LED

   Jednoduchý ČSV indikátor založený na princípe odporového mostíka, pôvodné zapojenie od G0WQR vyšlo v anglickom klubovom časopise SPRAT a tu je verzia s toroidným transformátorom podľa N7VE. Na rozdiel od obyčajných LED diód supersvietivé začínajú svietiť pri prúde menšom ako 10 mikroampérov. LED diódu som vybral z väčšieho počtu, najlepšie sa mi osvedčila malá červená LED dióda, začínala svietiť pri pár mikroampéroch. Zaťažiteľnosť indikátora závisí na konštrukcii 50 ohmových odporov v mostíku, v mojej verzii treba merať krátko lebo odpory pri výkone 5W začnú pomerne rýchlo hriať. Ak chceme aby bol merač robusnejší a zniesol aj väčší výkon jednoducho treba odpory 50 ohmov poskladať paralelne z väčšieho počtu odporov, zníži sa tým aj vlastná indukčnosť výsledného rezistora a merač ČSV bude frekvenčne menej závislý. Pri praktických testoch na anténach som zmeral že pri výkone rigu 5W a úplne vytočenom trimri sa začne LED dióda rozsvecovať už pri malom ČSV 1:1.3 čo je výborný indikačný rozsah. Toto som otestoval aj v pásme 50MHz. Pri vyššom ČSV jednoducho stiahneme svit diódy trimrom a pri dolaďovaní antény pridávame svit diódy. Namiesto LED diódy je samozrejme možné použiť klasický ručičkový mikroampérmeter. V polohe prepínača SWR meriame prispôsobenie antény a v polohe OUT je mostík odpojený a plný výkon z vysielača ide do antény takže neprídeme ani o miliwatt. Anténa sa ladí na MINIMÁLNY svit diódy. Viac o konštrukcii ČSV merača napovedia fotografie hotového indikátora. Kliknutím na fotografie ich zväčšíte.Zväčšiť obrázok Zväčšiť obrázok Zväčšiť obrázok Zväčšiť obrázok Zväčšiť obrázok Zväčšiť obrázok

73 Igor OM3CUG G QRP club 5976