Citlivý ČSV METER - 2mW až 5W pre 1.8MHz - 30MHz

SWR QRP meterKonektor BNC vpravo hore je umelá záťaž na otestovanie prístroja, vyrobil som ho z BNC konektora a odporu 51 ohmov TR193. S touto čisto odporovou záťažou musí prístroj pri vysielaní ukázať ČSV 1.


Schéma zapojenia:

Schéma QRP SWR

   Citlivý ČSV meter založený na princípe odporového mostíka, s meracím prístrojom 60 mikroampérov je citlivosť zmeraná v celom pásme krátkych vĺn 1.7 miliwattov !! na plnú výchylku meracieho prístroja. Merací prístroj je indikátor vybudenia zo starého magnetofónu. Stupnicu som roztiahol na väčšiu šírku, odstránil som dorazy ručičky a nakreslil novú stupnicu. Zaťažiteľnosť prístroja závisí na konštrukcii 50 ohmových odporov v mostíku, v mojej verzii - odpory 51 ohmov TR193 - treba pri výkone nad 1W merať krátko lebo odpory pri výkone 5W začnú pomerne rýchlo hriať. Ak chceme aby bol merač robusnejší a zniesol aj väčší výkon jednoducho treba odpory 50 ohmov poskladať paralelne z väčšieho počtu odporov, zníži sa tým aj vlastná indukčnosť výsledného rezistora a merač ČSV bude frekvenčne menej závislý. Tento merač výborne poslúži pri pokusoch s QRPP, pohodlne som zmeral ČSV antény pri prevádzke s TRX PIXIE 7023kHz ktorý má výkon 300mW. Na prístroji nastavíme v pravej polohe prepínača - SWR - potenciometrom maximálnu výchylku ručičky pri ODPOJENEJ anténe a po pripojení antény meriame ČSV - prispôsobenie antény a v ľavej polohe OUT je mostík odpojený a plný výkon z vysielača ide do antény takže neprídeme ani o miliwatt. Anténa sa ladí na MINIMÁLNU výchylku ručičky - najmenší odrazený výkon. Viac o konštrukcii ČSV merača napovedia fotografie hotového prístroja. Kliknutím na fotografie ich zväčšíte.SWR QRP meter - zapojenieStupnicu som vytlačil na laserovej tlačiarni a vlepil do indikátora obojstrannou samolepkou, tu je grafika v .PDF a tu v .CDR vo fontoch aj krivkách.


73 Igor OM3CUG G QRP club 5976