Rádioamarérstvo je nesmierne krásny koníček, je to šport aj keď v športových správach v televizií, či rádiu sa o ňom nedozviete vôbec nič. Je to šport v pravom slova zmysle ako každý iný!!! Je pravda, že je to netradičný šport, ako napríklad šach, či športové rybárčenie, ale práve to ho robí takým zaujímavým.

Dovoľte, aby som vám trochu priblížil činnosť rádioamatéra.

    Rádioamatérstvo je pomerne široký pojem a každý rádioamatér sa väčšinou špecializuje užšie, lebo zvládnuť všetko čo obsahuje je pomerne ťažko. Začína sa od rádiového orientačného behu, končiac nekonečným vysedávaním za počítačom pri rádioamatérskom "internete" packet radio. Medzi tým je široká paleta činností, ako je aj konštruktérska, ktorá je veľmi náročná. Dnes ale si už málo rádioamatérov stavia vlastné zariadenia "TRX", lebo zvládnuť náročné normy na techniku /stabilita signálu, modulácia, sínusový priebeh signálu, citlivosť, selektivita............/je ozaj veľmi ťažké a treba k tomu ozaj profesionálne meracie zariadenia. Teda väčšina rádioamatérov si zariadenie kúpi v rámci svojich finančných možností.
    Rádioamatérstvo spočíva na komunikácií medzi rádioamatérmi, či vo dvojici, alebo v krúžkoch. Práve táto komunikácia je zaujímavá, z hľadiska spôsobu. Niektorí uprednosťňujú telegrafiu CW, ďalekopis RTTY, packet radio, hovorové slovo SSB, FM, či špeciálne druhy prevádzok. Tak isto je zaujímavé zvolenie si kmitočtu. Sú rádioamatéri KV i VKV.
    Veľmi zaujímavé sú aj závody, pri ktorých rádioamatér naväzuje spojenia - sú to poväčšinou velmi krátke spojenia, lebo sa snaží ich urobiť v danom časovom úseku čo najviac, niekedy je to niekoľkohodinový závod, niekedy závod na celý wíkend. Každý takýto závod má svoje vlastné bodové hodnotenie a vlastné pravidlá, pri ich porušení môže byť rádioamatér diskvalifikovaný a dokonca vylúčený, pri budúcom závode.


Niektoré podobné pravidlá:

-Získať čo najviac bodov ktoré sa vypočítajú vynásobením počtom spojení a počtom násobičov, násobiče môžu byť rôzne štáty, kontinenty, zemepisné zóny určené pre rádioamatérov a iné.
-Opakované spojenia sú neprístupné s vínimkou spojenia na inom kmitočte, alebo iným spôsobom modulácie

Ale treba si pred každým závodom pozrieť jeho pravidlá a spôsob hodnotenia. Každý rádioamatér si vypočíta body sám a staničný denník s hodnotením a čestným prehlásením o pravdivosti odošle organizátorovi, ten overí pravdisosť /zväčša len u víťazných staniciach/

Sú aj dlhodobé súťaže s najrôznejšími pravdlami, napr. naviazať spojenie s každým okresom.    Sú rádioamatéri DX mani - treba naviazať diaľkové spojenie, Pri KV je to zväčša iný kontinet, VKV iný štát. KV DX-mani sledujú slnečnú aktivitu aj počasie. Niekedy je pásmo na určitej frekvencií hluché, niekedy plné exotických staníc, v závislosti od aktivity slnečného žiarenia, ročného obdobia, času a od mnohých meteorologických podmienok.


    Niektorí amatéri sa špecializujú na spojenie odrazom VKV vĺn od mesiaca, od stôp po meteoritoch, existujú satelity, čiže spojenie VKV prostredníctvom satelitu, alebo pozemného prevádzača. Niektorí dlhé hodiny počúvajú VKV s striehnu, na E vrstvu, /je to odraz, fatamorgána/, ktorá sa tvorí sporadicky, hlavne v lete a môže trvať niekedy len niekoľko minút
    Robia sa expedície do oblastí, kde nenájdete rádioamatéra a tisíce rádioamatérov z celého sveta sa snažia spraviť vzácne spojenie, a v strehu počúvajú, kedy sa na nich dostane rad, lebo expedičná stanica si zväčša určí podmienky kto môže v danom momente volať, aby sa dovolali aj stanice s nižším výkonom, alebo so slabou anténou.


    Existujú rádioamatéri QRP - s malým výkonom. Títo sa špecializujú na účinnosť antény, aby to málo čo vysielač dokáže sa dostalo do éteru. S 1 wattom do Austrálie ?? Neuveriteľné - ÁNO.


    Organizujú sa súťaže telegrafie, niektorí rádioamatéri sú tak vycvičení v telegrafii, že normálny človek alebo iný rádioamatér nedokáže rozoznať tú spleť bodiek a čiarok.
    Spojenie sa uznáva, ak si dvaja rádioamatéri navzájom "pochytajú" celý volací znak a report - správa o počuteľnosti / RS(T) čitateľnosť, sila, (tón), prípadne decibely navyše/.V závodoch ešte číslo spojenia, poprípade iné informácie/ Pri bežných spojeniach si ešte povedia miesto, či mesto z ktorého vysielajú a svoje meno. Veľmi často sa informujú o počasí a o svojom zariadení - značka, výkon a anténa. Mnohí sa celé hodiny rozprávajú o odborných veciach z oboru elektroniky a rádioamatérstva, alebo o úplne bežných veciach /čo budú mať na obed/. Zvykom je spojenie písomne potvrdiť /QSL/, hlavne prvé na koždom pásme a spôsobe modulácie /telegraf CW ,fone SSB, FM/. Úradným jazykom rádioamatérov je angličtina, ale pri lokálnych spojeniach, či spojeniach štátov so stejným jazykom sa bavia po svojom. Telegrafisti používajú zasa rôzne skratky a Q-kódy.

Spomeniem iba niektoré
CQ 	výzva pre spojenie
DE	tu je /nasleduje moj volací kód
CFM	potvrdzujem
R	rozumiem
UR	Váš
NW	teraz
HW	ako?
K	prepínam
KN	prepínam iba pre danú stanicu
BK	prepínam iba pre danú stanicu /neudávajú sa pri tom volacie znaky
SK	končím spojenie
CL	vypínam stanicu
WX	počasie
AS	počkaj
RPT	opakuj
RPRT	report
RST	report správa o počuteľnosti R1-5 S1-9 T1-9 napr. RST 599 /najlepšie hodnotenie
PSE	prosím
73	pozdrav
88	posielam bozk
99	zmizni! /neslušné je to použiť
VY	veľa
DX	diaľkové spojenie
TNX	ďakujem
RX	prijímač
TX	vysielač
TRX	transciever prijímač a vysielač v jednej krabici s niektorými spoločnými modulmi.

QTH mesto/miesto/ z ktorého vysielam QSB únik, náhle zoslabnutie signálu QSL potvrdenie o spojení QSLL obojstranná výmena QSL QRZ? kto ma volá? QSY prelaď sa /na daný kmitočet, alebo x kHZ dolu, hore/, zmizni /slušne povedané QRM rušenie inou rádiostanicou QRN atmosferické rušenie QRP vysielač s malým výkonom QSO spojenie atď
úplný zoznam Q-kódov


Príklad krátkeho CW spojenia


CQ CQ CQ DE OM5PAE OM5PAE CQ CQ CQ DE OM5PAE OM5PAE+PSE K

OM5PAE DE W7AIU W7AIU W7AIU+K

W7AIU W7AIU DE OM5PAE TNX FOR CALL UR RST 599 599 MY QTH BRATISLAVA BRATISLAVA 
NAME IVAN IVAN NW HW?+ W7AIU DE OM5PAE KN

OM5PAE DE W7AIU CFM TNX FOR RPRT+UR RST 579 579 QTH NY NAME JOHN+?BK

R R DE OM5PAE CFM TNX FOR QSO PSE QSLL VY 73 BEST DX+W7AIU DE OM5PAE SK CL

R QSL OK 73+SK E  E

E  E


("E  E" neznamená nič, ale je to zaužívané na konci poslednej relácie.)


Ešte nakoniec dodám niekoľko informácií.

    rádioamatéri sa delia do výkonnostných tried, podľa ich technických zdatností, znalosti telegrafie, znalosti cudzích jazykov hlavne angličtina a praxe. Každý štát ma iné hodnotenie tried. Napr. trieda D najnižšia rádioamatér nemusí vôbec ovládať telegrafiu, ale má určené len niektoré frekvencie, na ktorých môže vysielať. Čím vyššia trieda, tým má rádioamatér viac výhod, pri povolených kmitočtoch a výkone svojej rádiostanice. Treba veľmi dbať na tieto povolené kmitočty a maximálny výkon /jeho mierne prekročenie sa ťažko dokazuje, ale chodia občas aj kontroly, ktoré ho vedia zmerať veľmi presne/ Nedodržanie kmitočtu, výkonu alebo nešportové konanie - úmyselné rušenie môže mať následky, pozastavenia činnosti, alebo odobranie licencie.


niektoré nešportové veci:

Vysielanie na frekvencií vyhradenej pre závody ale bez účasti na závode.
Účasť na závode, ale nazaslanie hodnotenia, či čestného prehlásenia.
Volanať vzácnu stanicu v čase keď nespĺňate podmienky. Tieto podmiekny môžu byť rôzne napr. Váš znak je OM5PAE /OM5 = prefix PAE = suffix/
Vzácna expedičná stanica môže určiť podmienku napr.

5 					spĺňate
4					nespĺňate
P prvý zank v suffixe			spĺňate
A prvý zank v suffixe			nespĺňate
E posledný znak v suffixe		spĺňate
R posledný znak v suffixe		nespĺňate
musíte si vždy vyčkať na poradie expedičná stanica vždy zmení podmienku číselne či abecedne ak ju už nikto nevolá.

    Niekedy sú pravidlá také, že expedičná stanica prikáže všetkým, aby ju volali iba svojim suffixom, ak ho zachití zapíše si ho v poradí a potvrdí jeho zopakovaním. Po určitom čase, alebo dohodnutom termíne, ju nesmie nikto volať iba počúvať. Vtedy táto stanica vyzýva suffixom, ak vyzve PAE, vtedy jej môžete dať celý znak a report, vzápätí Vám potvrdí správu, oznámi Váš report a ide na ďalší suffix.
Priekopníci telegrafie
Morse
Morse, Samuel F.
Murgas
Jozef Murgaš

Stiahnite si program na výuku a trénovanie Morseovej abecedy
Type in a word or phrase:


Ste návštevník číslo:  
iné stránky Čechy a Slovensko       iné stránky svet

Pošlite mail autorovi stránky [email protected]