O technické a vývojové činnosti.

V hlubší minulosti, kdy ještě mělo smysl stavět celá zařízení, jsem postavil několik přijímačů, vysílačů nebo transceiverů pro telegrafní a SSB provoz v pásmu 145 MHz. Některé konstrukce se nepodařilo uvést v praktický život. S těmi podařenými (těch bylo málo) jsem potom vedl provoz buď přes převaděče, ale raději v provozních aktivech a jiných závodech.

Dnes by tato zařízení po stránce technických vlastností v provozu asi neobstála.

Protože postavit VKV transceiver s lepšími parametry byl pro mne nestravitelný úkol, začal jsem se věnovat jen některým komponentům, u kterých jsem se snažil o co možná nejkvalitnější provedení. Hodně času jsem věnoval studiu a realizaci kmitočtových syntezátorů, protože bez kvalitního oscilátoru pro Tx i Rx je další práce (vstupní jednotka, mezifrekvence atd.) mrhání časem. Obvody kmitočtové syntézy složené z diskrétních součástek (děličky MH74192 a podobné) byly velmi těžkopádné a konečné výsledky nesplnily očekávání. Jediným přínosem byly zkušenosti. Například znalost principu je jen 10% cesty k úspěšnému výsledku.

Současný stav součástkové základny a její snadná dostupnost dává velké možnosti pro vývoj a stavbu kvalitních kmitočtových syntezátorů, které jsou zpravidla podporovány mikroprocesory, což jim dává i určitou inteligenci. Většina radioamatérů se však již do takové práce nepustí, koupí si hotové zařízení. Zbývají techničtí nadšenci a ti co se specializovali například na provoz nódů a linek PR, EME atd.

Nakonec se mi podařilo navrhnout a postavit syntezátory, které mají dosti dobré vlastnosti např. z hlediska současných požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu. Jeden syntezátor pro FM TCVR byl popsán v Amatérském Rádiu v roce 1998. V době nedávno minulé jsem 'vyšlechtil' syntezátor pro přijímač na pásmo 23 cm vhodný pro úzkopásmový i širokopásmový FM provoz s krokem ladění 50 kHz. I ostatní obvody tohoto přijímače jsou v současné době úspěšně odzkoušeny.

Pokud si tyto řádky přečte někdo, kdo má stejný nebo blízký profil své technické činnosti jako já, uvítám jeho splupráci při výměně zkušeností.

Vláďa OK2DGB.