Programátorská činnost.

Bez využití výpočetní techniky PC nebo mikroprocesorů se dnes asi žádný radioamatér neobejde. Řada z nás je však jen pouhými 'konzumenty' programů, které někdo vytvořil. V pionýrských dobách výpočetní techniky jsem programy sám vytvářel, většinou jen pro vlastní potřebu bez uživatelského rozhraní. Do výše svých potřeb jsem se naučil tvořit v Basicu, Pascalu a assembleru pro procesor Z80, nově i pro řadu 8051. Pokoušel jsem se proniknout i do programování signálového procesoru firmy TI, ale zatím je tato oblast nad mé síly.

Vývoj počítačové techniky jde tak rychle, že jsem se stal také 'konzumentem' programů na PC. Pouze účelové programy pro jednoduché simulace nebo výpočty tvořím v Pascalu. Více jsem se věnoval tvorbě programů pro procesory 8051. Zde jsem potřeboval většinou vlastnosti chování programu vytvořit přesně na míru, takže jsem se věnoval podrobně vlastnostem instrukcí. Odzkoušel jsem si jednoduché algoritmy zpracování signálu v reálném čase, ale zde je cesta silně omezena rychlostí procesoru. Mnohem úspěšnější je použití procesoru při řízení kmitočtové syntézy, přenosech dat a jejich zpracování. Realizoval jsem programově Manchester modem pro přenos dat 2400bps pro provoz P.R. Také tímto způsobem realizuji řízení obvodů kmitočtové syntézy UMA1014, SDA3302, TSA5511T. V oblasti psaní progrmů v assembleru je asi tvůrčí pole nevyčerpatelné.

Uvítám, ozve-li se někdo, kdo se také snaží ve výše popsané oblasti něco vlastního vytvářet, výměna zkušeností a vzájemná pomoc je užitečná věc.

Vláďa OK2DGB.