Magnetický loop pro RX na 160mUž delší dobu řeším problém příjmu na spodních pásmech, zejména na 160m. Městské prostředí, hustá zástavba, průmysl, veřejná doprava, ale taky nezměrné množství domácích spotřebičů napájených spínanými zdroji, úsporné žárovky, plazmové televize a jiné výdobytky spotřební společnosti nás "obšťastňují" množstvím širokopásmového šumu. Ten je příčinou hluchoty při DX provozu.


Možnost použití přijímacích antén v mém QTH je velmi omezená.

Nejjednodušší mi připadlo udělat nějaké pokusy s rámovou anténou. Po dřívějších menších pokusech v minulosti, kdy jsem zkoušel smyčkovou anténu vyrobenou z koaxiálního kabelu, rozhodl jsem se pokračovat a hlavně tentokrát dokončit sérii pokusů a dopídit se nějakého výsledku. Vynikajícím zdrojem informací jsou např. stránky W8JI.
Odtud jsou také převzaty některé věci použité v tomto článku.

Takto nějak vypadá graf rozložení pole podle vzdálenosti pro dipól a smyčku.Tento graf poněkud vyvrací zažitý mýtus, že magnetická smyčka přijímá pouze magnetickou složku elektromagnetického pole, čímž zůstane jen užitečný signál a elektrická složka reprezentující rušení se neprojeví. To je částečně pravda, ale jen v bezprostřední vzdálenosti. Už v celkem malé vzdálenosti (W8JI uvádí 11% vlnové délky) se vlastnosti obou antén srovnají. Přesto se zdá, že lze alespoň částečně eliminovat velmi blízké zdroje šumu (z vlastního domu). Jinou výhodou mohou být směrové vlastnosti dovolující posadit zdroj šumu do minima přijímací charakteristiky.
Takováto anténa se bude asi chovat jinak ve venkovském prostředí, kde je minimum rušení. Málo rušení je pak ale i na vysílací anténě, takže potřeba RX antény asi nebude tak akutní z pohledu potlačení šumu, ale více z pohledu zvýšení zisku antény pro příjem velmi slabých signálů.   

Původní smyčku z asi 7m kabelu RG213, kterou jsem měl nějaký čas na balkóně, jsem nahradil půlpacovým LCF kabelem stejné délky. Popis této antény je chronicky známý:
Napájecí bod je umístěn v plastové skříňce, kde je též připravený předzesilovač podle W7IUIV. Ten jsem zatím nepoužil, protože nemám zatím vyřešené dálkové napájení. Zatím vše co uvádím dále se týká jen antény bez předzesilovače.
Použitý ladící kondenzátor je vzduchový rozhlasový triál s kapacitou cca 3x 400 pF, kde jsou spojeny všechny 3 sekce. Ten jsem koupil na nějaké radioamatérské burze.

Anténa byla umístěna na laminátové trubky pořízenené před časem u Honzy OK1AVG a umístěna na střeše našeho bytového domu.
Z důvodů láce byl použit koaxiální kabel RG58, po němž bude posíláno nahoru i napájení předzesilovače. Parametry tohoto kabelu pro potřeby příjmu na pásmech do 7 MHz plně postačují (odzkoušeno).

Tak nějak to vypadá na střeše:  (zatím je to pořád provizorium, pokud se anténa osvědčí, bude následovat solidnější konstrukce).
A takto vypadá průběh PSV v pásmu 160m. Z tohoto průběhu lze i usuzovat na využitelnou šířku pásma
(klikno pro větší rozlišení).
První zkušenosti po cca týdnu provozu.

Je třeba říct, že dosud nemám dokončeno přepínání RX antény, takže nemohu zatím posuzovat rozdíly při rychlých změnách podmínek. Rozhodně je loop mnohem tišší než dipól v cca 25m výšky, který používám dosud jak pro vysílání tak i příjem. Aby se aspoň částečně vyrovnaly úrovně signálů, zapínám při příjmu na loop v TRX-u interní předzesilovač, který je normálně vypnutý.

Z této výchozí konfigurace vychází i první poznatky z provozu. Anténa je nasměrovaná hranou (ne plochou) směrem na USA.
Z dosavadní velmi krátké zkušenosti mohu říct toto: ještě jsem nezažil situaci, že bych na loopa slyšel něco co neslyším na dipól. Při přepnutí na loopa ale slyším vždy (téměř bez výjimky) lépe - s lepším odstupem od šumu. Např. v letošním ročníku ARRL 160m contestu jsem první noc toho moc neslyšel. Od 4 hod ráno do rozednění jen 10 těch nejsilnějších stanic. Zato v nedělní ráno byly mnohem lepší podmínky a často při dovolávání se na některé stanice v pile-up evropských stanic lépe vycházel loop. Asi proto, že EU stanice nebyly na loopu tak silné.
Pokus byl signál stanice alespoň S1, byl loop lepší. Signály v úrovni šumu jdou ale lépe na dipól. No je to zvláštní. Jako by to nemělo žádná pravidla.

Co mě teď čeká ?
Zprovoznit napájení předzesilovače a anténu osadit rotátorem. Teprve potom ji bude možné naplno využít.
No a dlouhodobě sledovat rozdíly. Třeba to přinese nějakou novou zemi.


 V Ostravě 7.12.2011

Hlavní  strana