Anténní přepínač

Ne že bych těch antén měl nějak moc, ale těch kabelů co mi vede do pokoje je dost a manipulace s nimi ani jejich vzhled není to pravé ořechové. Proto jsem se inspiroval konstrukcemi kolegů z okolí (např.OK2PVZ nebo OK2MTV) na konstrukci anténního přepínače
a rozhodl se je následovat s uplatněním mých požadavků.

Výchozí požadavky

v současnosti mám tyto antény:

Dipól pro 160m
Dipól pro 80m
Vertikál HF6V pro pásma 80-10m (mimo 18 a 24 MHz)
Yagi anténu pro 144 MHz
Yagi anténu pro 432 MHz.

Výkon na KV do 700W na VKV do 200W.
Antény na VKV není důvod přepínat, ale na boxu přepínače (který bude uzemněn) chci mít zkratované a uzemněné konektory, kam je v době jejich nepoužívání připojím.
Na KV chci mít možnost volby TX antény (zvolil jsem 4 vstupy pro antény at mám aspoň malou rezervu) a pro RX možnost přepnout na libovolnou z TX antén a popřípadě nějakou speciální RX anténu  (ať je to třeba magnetický loop, beverage apod.). Celkem tedy pro RX lze použít 6 vstupů.
Proč takové manévry s RX anténama? Při provozu jsem zjistil, že zcela nečekaně lépe slyším některý slabý signál na jinou anténu, kde by to třeba nikdo nečekal (OK2RU mi říkal, že třeba US stanice na 160m slyší nejlépe na WARC 3el.beam). Jsou to někdy nečekané možnosti, nad nimiž dobře vybavení hams asi ohrnou nos, ale při nemožnosti natáhnout třeba beverage antény je tu aspoň malá šance některé slabé signály přijímat. 
Dále jsem měl požadavek na možnost připojení dvou transceiverů pro snadné přepínání při zkouškách a porovnávání TRX-ů mezi sebou.

Technické řešení

V klidovém stavu jsou všechny antény zkratovány pomocí relé.
Zde je třeba zmínit druh použitých relé. Pro TX cestu, kde se přenáší plný výkon jsem použil relé použité v PA OM Power. Je to relé K1CK012W, které lze koupit např. u firmy KTE. Má ale jen jeden přepínací kontakt a musí to být verze s postříbřenými kontakty. Proto pro zkratování používám další relé, které stejně jako relátka v RX cestě jsou použita Tesla QN59925, která jsou dostupná na radioamatérských burzách.
V případě volby TX antény se přivede napětí na příslušné relé, které připojí anténu na zvolený TRX a současně na relé, které tuto anténu odzemní.
V případě volby RX antény jiné než je vysílací, použiju přepínač, kde si zvolím, že chci poslouchat na jinou než na vysílací anténu, otočným přepínačem zvolím kterou anténu chci použít pro příjem a současně tuto anténu odzemním. "Uzemňovací relé" je tedy napájeno jak ze strany TX přepínače tak ze strany RX přepínače a obě napětí jsou oddělena diodami.   
Pro automatické přepnutí na TX anténu při vysílání a RX anténu při příjmu je nutné přivést zvenku ovládací napětí pro RX relé. Já to řeším tak, že přivádím napětí ze sekvenceru, který nejprve odpojí RX anténu (popř. RX předzesilovač), pak připojí PA a nakonec sepne PTT transceiveru - to při přechodu na vysílání. Při přechodu na příjem je postup opačný. Vše je ovládáno šlapkou, takže nehrozí ani krátkodobé zavysílání
do RX antény - např. při nechtěném zavadění o pastičku klíče.

Konstrukce je rozdělena do dvou jednotek. Jedna - přepínací skříňka - je umístěna u okna a vedou do ní koaxiální kabely od antén a uzemnění. Ovládacím kabelem (13 žil) je spojena s ovládací skříňkou umístěnou na stole.

Zapojení přepínací skříňky: (klikni do obrázku pro větší rozlišení)Zapojení ovládací skříňky:
(klikni do obrázku pro větší rozlišení)Obě jednotky jsou ve stadiu zkoušek a je docela možné, že dojde k nějakým úpravám a změnám.
Konstrukčně na přepínací skříňku použita hliníková krabice používaná pro radiostanice VR21 i s oběma víky. Do krabice byly vrtacím kuželem vyvrtány otvory pro konektory. Byly použity konektory PL (SO239) s výjimkou konektoru pro zkratování antény pro 432 MHz, kde je typ N a dvou RCA (Cinch) konektorů pro RX antény typu magnetický loop nebo beverage. Na tyto antény je možné i poslat ss napětí 12V pro napájení předzesilovače pokud je použit - není ve schematu zakresleno.


Ovládací kříňka obsahuje síťový zdroj pro napájení relé a dva otočné přepínače s LED indikací pro volbu TX a RX antény a dva páčkové přepínače (Příjem na TX nebo RX anténu a volby TRX1 nebo TRX2). Kontrukčně je umístěn v plastové krabičce z GM electronic - což samozřejmě není jediné možné řešení.
Otočné přepínače jsou z dědictví bývalé Tesly (tuším Jihlava), páčkové přepínače z GM. Moje otočné přepínače ležely po šuplíkách několik desetiletí a pájecí špičky byly natolik zoxidované, že je bylo nutno nejdříve pěkně jeden po druhém oškrabat ostrým nožíkem a pocínovat.


Pohled do anténního přepínače:


Druhá strana je skoro prázdná:Hotová přepínací skříňka:Ovládací skříňka:
6 horních LEDek signalizuje připojenou RX anténu (levý otočný přepínač) a 4 dolní TX anténu (pravý otočný přepínač).
Levý páčkový volí zda se bude přijímat na TX nebo na RX anténu, pravým  se volí TRX1 nebo TRX2.Skříňka zezadu:Pohled dovnitř:K dnešnímu dni je přepínač v provozu asi 7 týdnů, absolvoval několik závodů a až na jednu malou chybičku v zapojení, která byla snadno opravena, se osvědčil a funguje bezvadně. Zvolená relé vyhovují mnou používaným výkonům.V Ostravě 19.2.2011

Hlavní  strana