160m SSB a ham spirit


V souvislosti s porušováním mezí (okrajů) pásma 160m bylo v poslední době napsáno více, např. na stránkách ČRK nebo na stránkách IARU region 1.
I když tam se mluví jen decentně o zasahování postranním pásmem pod 1810 kHz a jako zdroj informací byly spoty z DX clusteru.. Přestože SSB není v této části pásma v žádné zemi výslovně povoleno a je tak nějak v závodech tolerováno, je ale potom už naprosto nepřípustné posadit se na 1801.6 a volat třeba XE1RCS. Takto se zasahuje nejen pod 1810 kHz, ale dokonce pod 1800 kHz, což už není povoleno ani v oblasti 2. A že se to děje se může poslechem přesvědčit každý, kdo zabrousí na Top band během většího závodu.
(Viz články o CQ WW 160m Contestu a to jak v CW tak i SSB části).

Současný stav přídělů umožňuje pracovat s plným výkonem dle povolení jen do kmitočtu 1850 kHz. Kmitočty nad 1850 kHz jsou výkonově omezeny. Budeme-li respektovat doporučení IARU, tak pásmo přidělené SSB začíná na 1843 kHz. Zůstává tak pro plnohodnotný SSB provoz 7 kHz, tedy asi 3 stanice. Tyto frekvence obsadí big guns a nastane rachot, protože na ostatní se nedostane.  Za těchto okolností pořádat závody SSB na 160m způsobí kombinaci porušování zákonů překračováním výkonu v pásmu nad 1850 kHz a použitím SSB pod 1843 kHz, což sice není porušení zákona, ale porušení bandplánu IARU pro 160m. Mimochodem - doporučení IARU je v některých zemích právně závazné.

Položme si tedy otázku: má vůbec smysl vyhlašovat SSB závody v tomto pásmu? Smysl mohou mít lokální závody někde nad 1850 kHz s omezeným výkonem typu SSB liga apod. Velké DX závody asi nejsou nejšťastnějším řešením.

Popsané problémy jsou pro SSB specifické, provoz pod pásmem můžeme ale slyšet i v každém CW závodě.

Ukazuje se, že roztříštěnost přídělů v pásmu 160m v jednotlivých zemích je docela problémem. Nejlepší řešení by bylo uvést do souladu okraje pásem celosvětově. Vyčlenit na začátku pásma úsek výlučně pro CW a respektovat ho. Rozdíly uvnitř jednotlivých regionů IARU by měly být odstraněny jako první. (Tato problematika byla i na pořadu jednání IARU ve Vídni před několika týdny.) Krajním řešením by bylo následovat příkladu pásma 30m a úplně zastavit provoz SSB na 160m.
Spoléhat na ham spirit jak se zdá v dnešní době už asi nejde. Morální apely se míjí účinkem.

Přitom řešení by bylo nasnadě a souvisí s trochou fištrónu a dokonce by bylo pro stanice v Evropě lepší. Co brání stanicím jako např. výše zmíněný XE1RCS pracovat split a nechat se volat třeba na 1815? Dokonale by se vyčistil poslech od volajících stanic a možná by těch udělaných spojení bylo třeba ještě více. DX okno pro obě Ameriky 1800 - 1810 kHz by bylo jen pro příjem podobně jako jsme před lety respektovali japonské okno 1907,5 až 1912,5 kHz. Nebo podobně jako se pracuje se stanicemi z USA vysílajícími nad 3800 kHz.

Závěr:
Vysílání mimo povolené pásmo je v České republice hrubým porušením Zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb.
Jde o vysílání na kmitočtech, které nejsou podle Národní kmitočtové tabulky přiděleny pro amatérskou službu. Je to stejné jako vysílání úplně bez povolení.
Zákon stanoví sankci pro nepodnikající fyzické osoby (většina radioamatérů) do výše 200 tis.Kč.
Jak je to ovšem s respektováním a dodržováním zákonů obecně a s jejich vymahatelností  (neslyšel jsem, že by někdo byl za něco takového postižen) - to je kapitola sama o sobě. A jak je vidět nejen u nás.

Související článek:
ARRL DX 2010 SSB

V Ostravě 11.3.2010

Hlavní  strana