RTTY závody

         Vážení současní či budoucí zastánci RTTY závodů. V následujících řádcích bych chtěl shrnout některé, nejen své zkušenosti  ze světa RTTY závodů. Uvést zde několik odkazů na stránky související s touto tématikou, podělit se s Vámi o několik postřehů z cvrlikavých závodů a taktéž Vám nabídnout některé soubory ke stažení. Jsem velmi rád, že v RTTY závodech se snad vzhledem k omezenému počtu amatérů a ke svému specifickému stylu závodění uchovává alespoň částečně duch HAMSPIRITU.

         Od doby, kdy jsem své první amatérské QSO na RTTY udělal s klasickým HAMCOMMem a jednoduchým modemem uplynulo pár let a počítače mezi amatéry a v poslední době zejména volně dostupný a skvělý program od Maka JE3HHT - MMTTY velmi povzbudily zájem o toto odvětví našeho koníčka.

Něco málo teorie ( která nám může býti užitečná )

Co je RTTY ?

    RTTY - Radio Tele TYpe - je digitální provoz, při kterém se v závislosti na vysílání různých znaků psaných na klávesnici zařízení -  ( dnes již většinou počítače ) posouvá kmitočet nosné vlny vysílaného signálu. Rozdílu mezi jednotlivými kmitočty se říká zdvih. V radioamatérském provozu se většinou využívá RTTY signál o zdvihu 170 Hz ( na KV ) a rychlosti 45.45  Baudů ( Bd ). Vyjímkou jsou závody rychlostí 23 Bd ( úzkopásmové RTTY ) CCCC contest, nebo naopak vysokorychlostní jako např.High Speed RTTY Sprint
74.2 baud.

    Jeden z tónů odpovídá značce ( 2125 Hz) a je kmitočtově vyšší a druhý tón odpovídá mezeře ( 2295Hz )a je kmitočtově nižší. Každý znak je tvořen 5 bity informace, start bitem a stop bitem tj. celkem 7 bity. Vzhledem k tomu, že těch informačních bitů je pouze pět nestačilo by to na všechny znaky abecedy + čísla a interpunkční znaménka ( 2 na pátou = 32 možných znaků). Vymyslel to pan Emile Baudot ( o němž je hezká stránka v angličtině např.zde ) tak, že byl zaveden též znak číslicové změny a písmenové změny. ( Přehled jednotlivých znaků Baudotu lze nalézt např. zde:  http://www.dataip.co.uk/Reference/BaudotTable.php  )
    Znalost téhle skutečnosti se nám může dobře hodit v  každém závodě, neboť až namísto předávaného kódu uvidíte TOOAPQQ budete hned vědět že si z Vás nedělá protistanice srandu, ale že se někde cestou vlivem přenosu zatoulal znak číslicové změny a že se jedná namísto o změť písmen opravdu o předávaný kód v tomto případě tedy 599 001. Výhodou téhle skutečnosti je i to že pokud se podíváte na klávesnici tak vězte, že znaky QWERTYUIOP jsou bitově shodné s číslicemi 1-0 a tyto znaky se na klávesnici nalézají těsně pod sebou. Rozdíl mezi nimy je pouze ten, že v případě písmen jim předcházel znak písmenové změny a v případě číslic znak číslicové změny. Některé programy mají dokonce možnost kliknutím na skupinu písmen tuto automaticky přeměnit na číslice a vložit je již správně do deníku.
 

FSK versus AFSK
Jaké jsou rozdíly a výhody či nevýhody ?

FSK ( Frequency Shift Keying )
- Při FSK ( pokud tento mód Váš TVRC nabízí ) klíčujeme TCVR přes COM port ( TCVR samotný pak obsahuje vlastní AFSK generátor)
- FSK má tu výhodu, že se určitě naladíte přesně na stanici jak přijímačem tak vysílačem.
- nemůže dojít ke zkreslení ( přebuzení ) Vašeho vysílače signálem z Vaší zvukové karty
- pokud má Váš TCVR telegrafní filtry můžete je využít
  ( některá zařízení umožňují použít úzké filtry i při SSB provozu tedy i při AFSK )
- při používání FSK můžete nechat připojený náš mikrofon

AFSK ( Audio Frequency Shift Keying )
Při AFSK máme TCVR v SSB ( LSB ) módu a signál generuje zvuková karty připojená na mikrofonní vstup TCVR.
- můžeme využít jakýkoliv TCVR který umožňuje SSB provoz
- nespornou výhodou AFSK je možnost použít AFC
- můžeme přímo měnit zdvih signálu pomocí programu.

Popis digitálních módu v rodném jazyce můžete najít např. zde http://www.crk.cz/cz/digic.htm

1) Než vkročíte do závodního dění - aneb podmínky závodů

    Tak jako v každém závodě platí i v RTTY závodech pravidla. Každoročně se pořádá více jak dvě desítky RTTY závodů. Podmínky těch hlavních si můžete přečíst především na stránkách RTTY Journalu spravovaných Eddiem W6/G0AZT, které naleznete zde http://www.rttyjournal.com/contests/index.htm. Stránky obsahují nejen aktuální podmínky RTTY závodů, ale též emaily na vyhodnocovatele, odkazy na domovské stránky závodů a některé dostupné výsledky.

Samozřejmě lze využít i jiné velmi známé stránky
 

SM3CER contest service center 
http://www.sk3bg.se/contest/
LA9HW pages
http://home.online.no/~janalme/RTTY.html
VK4DX
http://www.vk4dx.net/
WA7BNM 12-Month Contest Calendar
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html
ARRL contest branch
http://www.arrl.org/contests/

Přečtení a porozumění pravidlům závodu považuji osobně za velmi důležité nejen z hlediska fair-play, ale i vzhledem k tomu, že jejich plnné nevyužití Vás může ošidit o mnoho bodů pokud berete závod vážně.

Přehled RTTY ( digi ) segmentů radioamatérských pásem

    Většina závodů se odehrává pouze na klasických pásmech tj. 80, 40, 20, 15 a 10. Některé závody jsou pořádány vyjímečně i na 160m ( viz. Open Ukraine RTTY Championship )

Region 1 - Afrika, Evropa, bývalé státy SSSR, Blízký Východ kromě Iránu a Mongolsko.
Region 2 - Severní a Jižní Amerika vč. Hawaie a ostrovů Johnston a Midway
Region 3 - zbytek Asie a Oceánie.
 
pásmo
I. region IARU
II.region IARU
III.region IARU
JA
USA
pozn. 
160
 1838-1842
 1800-1840
 1830-1834
1832 DX
 
1.800 - 1.810 
 spíše vyjímečné aktivity
80
 3580-3620
 3580-3620
 nenalezl jsem
3520- 3525
3.580-3.620
3.590 DX
prakticky 3580-3600 
40
 7035-7045
 7035-7040-DX
7100-7120
 7025-7040
7025- 7045 (7030-7045 pouze JA-DX, ne JA-JA)
7040 DX
7080-7100
prakticky 7025-7055
30
 10140-10150
 10130-10140
 10140-10150
 10140-10150
10130-10140
 spíše vyjímečné aktivity
20
 14070-14112
 14070-14112
 14070-14112
14070-14112
14.070-14.095
prakticky 14073-14112
pozor na ochranné pásmo +/-1kHz resp 0,5 kHz v okolí majáků na 14100
17
 18100-18109
18100-18105 
 18100-18110
 18100-18110
18.100-18.105
pozor 18109-18111 majáky
15
 21080-21120
 21070-21125
 21070-21125
21070-21125
21.070-21.100
21073-21120
12
 24920-24929
 24920-24925
 24920-24929
 24920-24930
24.920-24.925
 spíše vyjímečmé aktivity
10
 28050-28150
28070-28120
 28050-28150
28070-28150
28.070-28.150
prakticky 28065-28120

    Vzhledem k rozmachu PSK provozu bych zde rád mj. upozornil na PSK frekvence, aby zbytečně nedocházelo k vzájemnému rušení mezi těmito digi-módy. PSK frekvence v KHz v rámci I. IARU Regionu jsou následující:
 
1838 3580 7035 (1) 10142 14070 18100 21080 (2) 24920 28120
 pozn. 1 -  pro region 1 a region 3, a 7080.15 pro region 2
 pozn. 2 -  většinu aktivity lze však nalézt o 10 kHz níže tedy 21070

    Výše uvedené frekvence jsou určeny nejen pro používání RTTY či PSK, ale i ostatních úzkopásmových ( do 500 Hz ) digitálních druhů provozu a tak je někdy opravdu obtížné najít ve vymezeném segmentu ( zejm. na 40m pásmu ) volné místo.
Nehledě na to, že při " kolizi " s některými většími závody si část pásma " zaberou i CW operátoři ( zejména na 40 a 10m ).

Mj. zpracováno dle webových stránek IARU - detailní band plán pro všechny regiony nalézt zde http://www.iaru-r2.org/hf_e.htm

Dále jsem čerpal informace ze stránek ARRL - http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/bandplan.html

a ČRK - http://www.crk.cz/cz/bplankvc.htm
 

2) Potřebné vybavení

Zařízení a jeho nastavení

    Pro RTTY provoz vyhoví jakýkoliv TCVR s možností SSB provozu. Pokud má Vaše zařízení možnost FSK provozu tím lépe.
V úvodu tohoto článku jsem se zmínil o možnosti používat CW filtry při FSK provozu. Jaké filtry jsou vhodné Vám snad pomůže osvětlit následujcící informace.

    Z jedné z mnoha diskusí vyplynulo, že minimální šíře pásma použitelného filtru je 316 Hz. Samozřejmě lze použít i filtr 250 Hz a to i pro to, že jistě není naprosto dokonalý, ale jak jsem se sám i v praxi přesvědčil tak tímto filtrem projdou spíše jen silné signály. Několik stanic mi však potvrdilo, že používá 250 Hz filtry bez problémů s dobrými výsledky.Výše uvedené tvrzení samozřejmě platí při zdvihu 170 Hz a rychlosti 45.45 Baudu.

Proč je to šířka nutná šířka pásma 316 Hz vysvětlil přesně Ekki DF4OR ( předkládám originál textu )
Practice in commercial RF systems shows that the required baseband signal is´1.6 times the keying speed (45.45 Bd). This applies to non rhytmical signals, for a perfect square wave (a rhytmic signal) the factor would be ~1. The factor 1.6 is a compromise for minimum bandwidth at minimal impulse distortions.
Bb = 45.45 * 1.6 = 72.72 Hz
Using a FM shift we get a FM bandwidth of
Bfm = 2 * (shift/2 + Bb)
Bfm = 2 * (170/2 + 72.72)= 315.44 Hz
So a 250Hz IF filter is too narrow, except for vy good signals and considering that real world filters are not perfect.It get's worse
when 200Hz shift are used, as it is unfortunately happing more and more because it's the standard shift for Pactor-1 and some TUs use the same shift for all modes. With 200Hz shift the required bandwidth is 345Hz, the gain in S/N ratio vs. 170Hz shift is negligible. Maybe some think i may be splitting hairs, but since i have the 756Pro i had the chance to play around with various IF bandwidths. Indeed, 250Hz is working less good than 350Hz if the signal is noisy or has flutter.

    Já osobně používám Kenwood TS-850S a 500 Hz CW filtr ( ve spojení s WF1B a modemem DXP38 ) a jsem s ním spokojen.
Při běžných QSO kdy používám MMTTY není problém použít ani 270 Hz filtr. Např. ICOM dodává standardně filtry 350 Hz do svých zařízení, nehledě na dnešní TCVR vybavené DSP, kde si lze šířku filtru nastavit. Je možno si také zakoupit filtry od firmy INRAD.

Modemy

    Doba modemů zřejmě již pominula. Sám jsem si sice ještě před 3 lety koupil pro RTTY závody modem DXP38 od firmy Halcomm, ale vezmeme-li v úvahu cenu kvalitního modemu ( cca 15000 Kč ), tak je jistě lepší vybavit PC zvukovou kartou ( pokud ji již nemá ) a malou část peněz, které by jste zaplatili za modem dát za koupi softwaru, který využívá zvukovou kartu. Pokud  používáme modem doporučuje se použít oddělené zdroje pro napájení modemu a transcieveru. Pokud by jste se přeci jen rozhodli koupit si nějaký modem můžete si vybrat např. od následujících výrobců.
 

Hal Communications
http://www.halcomm.com/
Kantronics
http://www.kantronics.com/
MFJ
http://www.mfjenterprises.com/index.php
Timewave
http://www.timewave.com/
Special Communications Systems
( the creators of PACTOR )
http://www.scs-ptc.com

Komentáře a informace k různým modemům apod. lze nalézt např.na stránkách K7ON -  http://www.k7on.com/rtty/tu.htm
 

Závodní RTTY programy

Mezi nejznámější a nejpoužívanější závodní programy lze zařadit:

WF1B - jedná se o velmi dobrý DOSovský program, který je nyní zdarma dostupný, vč. zdrojových kódů. Autor bohužel již nepokračuje v jeho vývoji a opravách a tak bohužel nefunguje přímo na všechny RTTY závody. Má samozřejmě i své zápory. Jelikož jej sám používám budu se mu věnovat podrobněji. Program funguje buď s modemem, nebo jej lze nakonfigurovat i pro práci se zvukovou kartou a to pomocí MMTTY. Postup je popsán v Helpu MMTTY a podrobněji se tímto problémem zajímal a též ho zpracoval Phil GU0SUP. Informaci jak na to můžete získat na jeho stránkách zde http://www.guernsey.net/~pcooper/emulate.html

Nebo lze WF1B nakonfigurovat tak, aby spolupracoval s RITTY od K6STI, což je DOSovská ( skvělá ) aplikace která pak běží rezidentně. Tento program patří k absolutní špičce pro práci s RTTY co se týče schopností " přečíst " přijímaný signál v obtížných podmínkách. Autor programu nemá své internetové stránky a tak jej lze vč. licence získat po zaplacení poplatku ( momentálně snad 100 USD ) přes email autora, který je [email protected] nebo na jeho adrese Brian Beezley, 3532 Linda Vista, San Macros, CA 92069 USA. Při " hrabání se " v internetu jsem narazil na možnost stáhnout si verzi 3.04 na stránkách DL3AYJ , kde se mj. nalézají další programy pro digitální druhy provozu.http://home.t-online.de/home/Rudolf.DL3AYJ/engl-ind.htm#1 Jako minimální konfiguraci PC vhodnou pro tento program autor uvádí 486 DX 100 samozřejmě se zvukovou kartou. Recenze na tento program vyšla od Brana OM2KW v RŽ 4/98.

Vzhledem k tomu, že program WF1B od Ray není možno již stáhnout z jeho webových stránek ( byly zrušeny ) a dále s přihlédnutím k množství změn v posledním období rozhodl jsem se umístit tento skvělý SW a další potřebné utility přehledně na tuto stránku tak,
aby je každý kdo chce mohl použít.
 
 Verze 5.00 programu. Je použitelná např. pro náš OK DX RTTY závod. Zvolíme si EA RTTY závod, který se podle původních podmínek nejvíce blížil našemu OK DX RTTY závodu. Po skončení závodu je nutno opravit hlavičky stránek ( z EA na OK DX RTTY ) označit české stanice jako násobiče a přepočítat výsledek.Podmínky OK DX RTTY závodu najdete na stránkách ČRK http://www.crk.cz/cz/KVZAVODC.HTM
WF1B verze 5.00
 Verze  5.01 s již změněnými pravidly pro EA RTTY závod. Tato verze bohužel obsahuje též některé chyby proto ji nedoporučuji používat
WF1B verze 5.01
 Verze 5.02 je zatím poslední dostupnou verzí tohoto programu. Tato verze vyřešila pouze některé předchozí chyby. Několik závodníků a programátorů v jedné osobě se pokouší upravit tento program, ale zatím z těchto aktivit nevzešlo bohužel nic pozitivního.
WF1B verze 5.02 
 Zdrojové kódy programu pro verzi 5.0
 zdrojové kódy programu v 5.0
 Konvertor deníků do cabrillo formátu ( pozn. nefunguje pro všechny závody )
 converter
 Manuál k verzi 4.5 v PDF formátu - de facto stejné jako freewarové verze řady 5
manuál
 K7WM připravil aktualizovanou závodní databázi značek ( aktualizováno v září 2001)
master.cal
 SM6BSK připravil utilitu k exportu ALL souboru ( exportovaný deník v ASCII formátu z WF1B ) do potřebného CABRILLO formátu pro CQ WW/RJ contest. Tato utilita funguje pouze pokud jste DX stanice . V INI souboru v řádce QTH by jste měli mít napsáno QTH=DX.  Tento soubor je dostupný na stránkách http://www.sk3bg.se/contest/
Nils, SM6BSK [email protected]
utility
Runtime Error 200
Pokud se Vám po spuštění WF1B objeví toto chybové hlášení pak vězte, že problémem je Váš příliš rychlý počítač vzhledem v vnitřní chybě v Borland Pascalu. Podrobněji se o tom píše v anglické verzi stránek věnovaných WF1B a RTTY závodům zde
Zkuste tuto utilitu od Steva IK4WMH [email protected]
rttyfix.zip
Pro opravu výše uvedené chyby lze též využít placený program dostupný na následující adrese http://www.hpaa.com/moslo

Writelog - http://www.writelog.com/
je asi druhým nejužívanějším programem v RTTY závodech. Jedná se o komplexní program jak pro CW, SSB tak i RTTY závody. Jeho podrobnější popis byl uveden v časopise Radioamatér č.6/2000. Jeho cena je momentálně 75 USD a program je stále ve vývoji. Neexistuje demo verze. Stránky věnované podpoře tohoto programu má Don AA5AU - http://www.aa5au.com/, který mj. patří k momentální světové závodní špičce na RTTY. Don na svých stránkách uvádí nejen své úspěchy, ale hlavně zde téměř před každým závodem uveřejňuje jak má naprogramované paměti, jak nastavit Writelog pro práci pro kategorii SO2R atd.. Dále se Writelogu věnuje K9JY- http://www.k9jy.com/

RCKRtty - http://www.rckrtty.de/
je dalším programem který je určen pro RTTY a PSK běžný i závodní provoz. Je k vyzkoušení volně dostupný na internetu. Zkušební verze má omezení. Jeho cena je 40USD nebo 40 EURO ( zajímavý kurs hi )

OH2GI - http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio/
S tímto programem jsem neměl možnost nikdy pracovat.

MixW - http://www.mixw.net/
je multifunkční program určený nejen pro RTTY či PSK, ale i pro ostatní druhy provozu. Plnohodnotný program si lze vyzkoušet v DEMO verzi. Registrace stojí 50 USD.

Taktéž můžete použít i samostatně MMTTY http://www.qsl.net/mmhamsoft/mmtty/index.html , ale tento jinak vynikající program pro RTTY provoz není bohužel plnně zaměřen na závody a tomu odpovídají i jeho omezené možnosti pro závodní aktivity. Přesto jej v poslední době množství stanic využívá. Lze však pro většinu ostatních programů využít vlastní dekodér ( motor) " ENGINE ", který lze též stáhnout na výše uvedených stránkách.
 

Co si vybrat ?

 Několik aktivních operátorů se pokusilo udělat srovnávací testy schopností příjmu RTTY signálů jednotlivých modemů a programů. Zde jsou některé jejich výsledky. Samozřejmě žádný z nich neporovnával vše co je dostupné, ale jen malou, nicméně nejobvyklejší část HW a SW pro RTTY provoz. Následující řádky berte spíše jen jako vodítko pro případné pořízení modemu či programu. Každému vyhovuje něco jiného a záleží samozřejmě nejen na Vašich požadavcích, ale i finančních možnostech.

Podle AA5AU

1. MMTTY
2. DXP 38
3  Writelog s RittyRite
4. PK232MBX
5. KAM

Podle W4OJC

1. RITTY od K6STI čte o 10-15% lépe než HA ST8000 při slabých signálech a v QRM
2. MixW od UT2UZ údajně čte trochu lépe než ST 8000
3. Hal ST8000 - jedná se modem, který je postaven na základě nejlepší  technologie ( bohužel dostupné před 15ti lety )
4. RittyRite ( Writelog ) o 15-20% méně než HAL ST 8000
5. MMTTY čte pouze asi 25% toho co je schopen ST 8000 v náročných podmínkách tj.Při slabých signálech a rušení.
6. PK232MBX pobere cca o 10 - 30% méně než MMTTY.

jeho oblíbená kombinace je Writelog s duálním příjmem ( ST 8000 a RittyRite )

    Já osobně používám pro RTTY provoz zejména WF1B s DXP38. Pro běžný provoz pak MMTTY a v závodě jsem si mohl vyzkoušet i Writelog a mohu říct, že nelze jednoznačně stanovit co je nejlepší. Někdy je lepší dobrý modem, někdy je lepší zvuková karta a dobrý programem. Jako ideální řešení se jeví používat např. Writelog s duálním příjmem,  tj. jeden a ten samý signál dekódovat např. modemem a zároveň zvukovou kartou a výsledný příjem zobrazovat ve dvou oknech.
 

Interfacy
Pokud se rozhodnete používat Váš program se zvukovou kartou je nutné udělat nebo zakoupit poměrně jednoduchý interface, který zajistí aby vše pracovalo jak má. Zde jsou odkazy na některé stránky pojednávající o této problematice resp. nabídky firem, které interfacy produkují a prodávají. V podstatě by měl interface splňovat 3 funkce:

- spojit zvukovou kartu ( vstup i výstup ) s nf vstupem a nf výstupem Vašeho transcieveru a omezit přitom možné nežádoucí vlivy jako  RFI, brumy apod.
- zajistit přepínání příjem / vysílání Vašeho transcieveru ( PTT )
- odpojit v době vysílání Váš mikrofon ( není nutno pro FSK, ale je nutno pro AFSK, PSK, SSTV a další podobné provozy )
 

Interface podle Jardy OK1DUO 
v menu kapitola elektronika,galvanické oddělení TRX
http://www.qsl.net/ok1duo/indexcz.htm
 West Mountain Radio home of the RIGblaster
http://www.westmountainradio.com/
 Understanding Soundcard Interfacing by Ernie Mills, WM2U
http://www.qsl.net/wm2u/interface.html
 Radio And Sound Card Adapter Link™® 
http://www.packetradio.com/psk31.htm
 FSK PTT Circuits For RITTY & Writelog
http://www.w5bbr.com/pttfsk.html
 SignaLinkTM Sound Card - Radio Interface
http://www.durhamradio.ca/tigertronics-signalink.htm
 DONNER's Digital Interface Sales A Division of Donner's Country Crafts 
http://home.att.net/~n8st/
MFJ 1275
http://www.mfjenterprises.com/index.php
 Opto isolated interfaces by G3VFP
http://www.g3vfp.com/interface.html
C W - R T T Y H A R D W A R E - P A G E 
http://users.skynet.be/ON4AOI/keyer.shtml
A Flexible Digital-Mode
Interface By Jim Mitrenga, N9ART (.PDF)
http://www.pa3esf.tmfweb.nl/DOWNLOAD/

3) Kde získávat zkušenosti a kam se obracet s dotazy - aneb další stránky věnované RTTY provozu

Snad každý závodní program má svoji diskusní skupinu. RTTY provoz má svou diskusní skupinu ( samozřejmě v angličtině ) do které se můžete kdykoliv zdarma přihlásit. Před závodem jsou zde řešeny případné nejasnosti ohledně podmínek závodů, některé expedice sem zasílají své provozní a QSL informace, po závodě sem chodí výsledky stanic vč. komentářů atd. atd. Mimo závody se řeší ostatní technické i provozní problémy ohledně RTTY závodů i DX provozu. Lze si zde sjednat případně i skedy apod.

RTTY contesting reflector http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/rtty
 
Velmi dobré a komplexní stránky o RTTY
RTTY info
Waldemar DK3VN připravil velmi zajímavé přehledy z výsledkových listin... atd
RTTY World Ranking List created and managed by DK3VN
 Výsledky závodů atd..
DJ3NG - results and more...
 RTTY FUN CLUB
RTTY FUN CLUB
 Stránky programu Zakanaka
Zakanaka software
Stránky Dona AA5AU 
RTTY Software Links 
 Stránky programu MIX W
 http://tav.kiev.ua/~nick/my_ham_soft.htm
 Stránky programu TRueTTTY
 http://www.dxsoft.com/
 Novinky z digi pásem, o digi provozech apod. dle N2HOS
N2HOS - digital stuff
 Digi software
 http://www.packetradio.com/software.htm
 Obecně o digi módech
http://home.teleport.com/~nb6z/frame.htm
 Svět DIGI módů, ( TARA PSK závod atd.. )
WM2U - TARA PSK31 Rumble etc...
 Stránky G3VFP věnované digitálním módům
G3VFP - digital communications SW links etc..
 Digital Ham net
Digital Ham net
 Digi módy - programy PA3HDT
PA3HDT - digital modes SW
 Kybernetický radioamatérský svět
Cyber Amateur Radio Club
 Stránky programu WinWarbler
WinWarbler
Domácí stránky KI6DY 
KI6DY
RTTY Terminal Units
http://www.k7on.com/rtty/tu.htm#RITTY
SW pro digitální druhy provozu
OK2PYA
 RTTY Software links WA6BOB 
http://www.csun.edu/~vfeen0br/johnpage/rttysoft.html
Kolekce radioamatérských programů pro zvukové karty
http://www.muenster.de/~welp/sb.htm
WORLD LINK RTTY
http://www.worldlink.tmfweb.nl/

4) OK & OM RTTY závodní scéna

    Česká a Slovenská RTTY závodní scéna není nijak početná. Běžně se v současnosti zúčastňuje RTTY závodů kolem 15 různých OK a pouze opravdu pár stanic z OM. Např. v posledním WPXu ( což je však jeden z největších RTTY závodů ) jsem odsud z Řecka pod značkou J41YM pracoval s 25ti různými OK a 7mi různými OM stanicemi, což v porovnání např. s CW WPX 2001 je cca 10%
( 208 OK a 66 OM stanic )

5) Něco málo postřehů z pásem i diskusních skupin

Jak naprogramovat závodní paměti ( buffers ) ?
Pokud se Vaše závodní činnost omezí na pár spojení a Vaše schopnost psaní na klávesnici se nerovná rychlosti 1 úhoz za minutu lze těch několik málo QSO udělat i on-line tedy vypsáním každého znaku na klávesnici přímo při QSO. Ale vzhledem k možnostem dnešních programů bude jistě pohodlnější a pro protistanice i příjemnější když budete mít naprogramovány potřebné paměti. Při tomto velmi důležitém kroku by jste měli přihlédnout k vícero kritériím. Samozřejmě prvním a nejdůležitějším kritériem jsou podmínky závodu zejm. pak předávaný kód. Nejednou se stává, že mi stanice předává pořadové číslo namísto čísla zóny apod. Dalším kritériem pak bude jistě Vaše výbava a tedy i Vaše pravděpodobná síla signálu u protistanic a také jistě styl jakým závod hodláte jet. Obsah pamětí se bude jistě lišit pokud budete jen odpovídat na výzvu ostatních a nebo pokud jste dobře technicky vybaveni a budete spíše volat CQ. Vzhledem k tomu že se jedná o závod tak zkraťte obsah pamětí na nezbytné minimum. Nic nedokáže závodníka snažícího se o co nejlepší umístění " naštvat " více než stanice která se chce v závodě vypovídat o svém zařízení počasí apod. stylem " jsem rychlý jako blesk " aneb také občas uhodím do klávesnice hi.

Není na škodu když každý buffer začíná a končí znakem "CR" nebo-li carriege return česky návrat válce ( ENTER ). Doporučuji naprogramovat si i vícero podobných bufferů např.

"CR" TEST DE XX1XX XX1XX "CR"
"CR" TEST DE XX1XX XX1XX XX1XX "CR"
"CR" TEST DE XX1XX XX1XX XX1XX XX1XX TEST "CR"

"CR" XX1XX DE YY1YY YY1YY "CR"
"CR" DE YY1YY YY1YY YY1YY "CR"

atp., které využijeme podle momentálních podmínek a aktivity stanic na pásmu

V jaké formě předávat závodní kód ?

např.

AA1AA DE CC1CC UR 599 001 001 QSL?
( mezi číslicemi není vhodné dávat pomlčku 599-001-001 nebo 599/001/001 nebo lomítko a to ze dvou důvodů ) :
- nedojde k vyslání číslicové změny před každou skupinou čísel a tím pádem se protistanici místo číslic může objevit např.     TOOPQQPQQ apod.
- v případě lomítek nemusí správně fungovat přesun vyměňovaného kódu dvojklikem do deníku např. ve WF1B

Zde můžete namítnout, že bude předávaný kód zbytečně o 2 znaky ( číslicové změny ) delší. Ano je tomu tak, ale řekněme-li, že uděláte v RTTY závodě 1000 QSO ( což už je poměrně dost ) tak to znamená 1000 x vyslat předávaný kód. Vyslání jednoho znaku při rychlosti 45.45 Baud trvá přibližně 154 ms. ( 2 znaky = 308 ms x 1000 QSO = 308 sec neboli 5 minut a 8 sec navíc ). Je tedy otázkou zda zmíněných 5 minut v závodě nestrávíte opakováním svého soutěžního kódu protistanicím ?

Jak by tedy " mělo " vypadat běžné závodní QSO

"CR" CQ TEST DE XX1XX XX1XX XX1XX CQ "CR"
"CR" XX1XX DE YY1YY YY1YY "CR"
"CR" YY1YY TU UR 599 001 001 QSL? "CR"
"CR" XX1XX QSL UR 599 002 002 QSL? "CR"
"CR" YY1YY TU DE XX1XX TEST "CR"Příklad mých naprogramovaných pamětí pro EA RTTY contest ( WF1B )
1= značka protistanice, 11 = moje značka, 14 = NR, 16 = předchozí report, 34 = předchozí NR

F1=<CR> TEST DE <11> <11> CQ K <CR>
F2=<CR> <1> UR <16> <14>-<14> QSL? <CR>
F3=<CR> <1> TU DE <11> TEST <CR>
F4=<CR> <1> DE <11> <11> KN <CR>
F5=<CR> QRZ ? DE <11> <CR>
F6=<CR> <1> NR NR ? <CR>
F7=<CR> <1> CALL ? CALL ? <CR>
F8=<CR> QRL?
F9=<CR> <31> UR <16> <34> <34> QSL ? <CR>
F10=<CR> TEST DE <11> <11> <11> CQ K <CR>
SF1=<CR> TEST DE <11> <11> <11> <11> CQ K <CR>
SF2=<CR> <1> UR <16> <14> <14> <14> QSL ? <CR>
SF3=<CR> <1> TU QRZ? <CR>
SF4=<CR> <1> DE <11> <11> <11> KN <CR>
SF5=
SF6=
SF7=
SF8=
SF9=
SF10=
B4=<CR> <1> SRI QSO B4 TU QRZ? DE <11> K <CR>samozřejmě se tento styl může lišit, chtěl jsem zde jen nastínit jaké jsou zvyklosti a upozornit na případné chyby.
Příklady " bufferů " přímo pro Writelog lze nalézt např. na  stránkách Dona AA5AU. Pro Vás nejvhodnější konfiguraci zjistíte pouze účastí v jednotlivých závodech.

Na závěr několik málo doporučení :

1.  Přečtěte si pořádně aktuální podmínky závodu
2.  Na začátek a konec každé naprogramované paměti ( každého makra ) zařaďte znak CR
3.  Ukončujte každou Vaší výzvu vysláním CQ např. CQ TEST DE XX1XX XX1XX CQ ( pokud Vaši výzvu zachytí protistanice až na konci bude si jista, že Vás může volat aniž by rušila případné již probíhající spojení )
4.  Report 599 vyšlete jen jednou, ale zbytek předávaného kódu 2x ( v případě QRM apod. i vícekrát )
5.  Ujistěte se zda má prostistanice dobře Vaši značku ( v RTTY provozu se často stává že se nějaký znak vlivem přenosu změní
     nebo zatoulá )
6.  Naučte se rychle " překládat " " písmena " na čísla pro případ ( často ) že se někde " zatoulá"  číslicová změna. Naučte se  jak vypadá Vaše značka bez vyslání ( číslicových či písmenových změn )
 
 

                                                                       Těším se naviděnou na mé obrazovce a hodně úspěchů na RTTY - Olda


Zpět na hlavní stránku