Horské skupiny Dolomity

Horské skupiny Dolomit

Dolomity, patří mezi jedinečnou horskou krajinu, ležící na průsečíku třech zemí, které představují naprosto odlišná národnostní společenstva - germánské, románské a slovanské. Severní hranici Dolomit tvoří údolí Rienza, Pustertal a horní tok řeky Drávy. Západní hranici tvoří toky Eisack a Adige, východní řeky Sextenbach a Piava. Vymezení jižní hranice není přesné. První varianta představuje údolí Fleimstal, Travignolo a Colbricon po sedlo Rolle a dále od Fiera di Primiero přes Agordo po Belluno. Druhá, určuje hranici od Trenta přes Fersenbach a údolí Brenty až po ústí řeky Cismone a dále podle tohoto toku po Primiero a odtud opět přes Agordo po Belluno. Rozměry takovéto oblasti činí vzdušnou čarou přibližně 60 km od severu k jihu a 75 km od západu na východ. Bylo napočítáno kolem sedmi set "samostatných skalnatých hor" s více než tisícem horolezeckých cest, z nichž osmdesát představuje "opravdové" zajištěné cesty. Po těchto "Via ferratách" stoupá každoročně k vrcholům více lidí, než na všech horolezeckých cestách dohromady.

Dolomity byly v minulosti dějištěm nesmyslné poziční války, kde kromě dobytí některých kót nepřinesly boje ani jedné ze stran podstatný zisk území. Celkový počet mrtvých a těžce raněných byl přitom obrovský. Po skončení války zbyla jen zpustošená krajina, zbrázděná zákopy, přetvořená výbuchy granátů a min. Hory se z těchto násilných činů vzpamatovávali celá desetiletí. Síla přírody a pracovitost lidí postupem času překryla téměř všechny stopy válečného běsnění. Ve skalách se, ale s pozůstatky války můžeme setkat dodnes.

Dolomity dělíme na západní a část východní - kam řadíme horské masivy ležící východně od linie vymezené od severu údolími Gadertal, Abteital, Valle di St. Cassiano a Cordevole. Nejvýznamnějším údolním střediskem nejen východní části, ale prakticky celých Dolomit je Cortina d´Ampezzo. Toto důležité turistické centrum je výchozím bodem pro řadu překrásných túr a zajištěných cest.


Hlavní strana | | Evropské zrcadlo www-dl.qsl.net/ok1tuo | Email [email protected]