HAM OK1TUO

...postihl mne osud, který nemilosrdně pronásleduje, zřejmě všechny přítelkyně a manželky radioamatérů. Začalo to vyvářkou a odvozem krmě někam na kopec, stavěním antén a budováním hamshacku, morální podporou. Vše vyvrcholilo udělením čestné koncese LP 1997.

Jakožto velmi vzácná stanice odměňuji každého opovážlivce za provedené spojení diplomem Zlaté husy...

OK1TUO

Hlavní strana | | Evropské zrcadlo www-dl.qsl.net/ok1tuo | Email [email protected]