LEDNOVÝ VKV PA OBJEKTIVEM POHOTOVÉHO FOTOAPARÁTU


OK1HSF - začátek výstupu OK1HSF - nedobrovolná pozice
Místo cesty ledová dráha. Už samotný začátek našeho výstupu dával tušit, že dosáhnout cíle ve zdraví nebude snadné. A opravdu nebylo. Dalo by se říci, že místy to byl "boj s přírodou".
Petr, OK1HSF v nedobrovolné pozici "klečícího střelce".
Petr, OK1HSF & Jakub, OK1-35878 Jakub, OK1-35878 - ležící, spící
Po několikanásobně delší době než obvykle, se nám nakonec podařilo ve zdraví doklouzat vrcholu Lovoše.
Petr, OK1HSF připravuje vysílací pracoviště a Jakub, OK1-35878 zaujal "pozorovací stanoviště".
Jakub, OK1-35878 spící spánkem spravedlivých po velmi náročném výstupu.
Petr, OK1HSF na zpáteční cestě
Petr, OK1HSF - poslední přípravy před začátkem závodu. Sláva nazdar výletu ... . Tak, závod je za námi a my se pomalu přibližujeme k domovu (krátký odpočinek při zpáteční cestě).
Přes veškeré nástrahy matky přírody jsme se shodli na tom, že v globálu nelze tuto akci hodnotit jinak než velmi pozitivně a už se těšíme na slyšenou v únorovém PA.


Výše uveřejněné snímky nevalné kvality nafotili: Roman, OK1DSA a Jakub, OK1-35878.


butzav.gif(1 kb)


ok1kgr © 2003