IARU REGION 1 - VHF CONTEST

QTH: LOVOSICE - LHOTKA * * * Loc.: JO70AM

Op.: [email protected], OK1DSA


   Jelikož si Petr, OK1HSF nějakým nedopatřením naplánoval odjezd na dovolenou zrovna na termín tohoto závodu, zůstalo na mně, abych hájil barvy našeho radioklubu.
Jelikož je absolvování 24 hodinového závodu z naší kóty pro jednoho člověka náročné a bez auta nemožné, byl jsem odkázán na to odjet závod ze stálého stanoviště, tudíž rozdávat body.
Přípravy na závod začaly tím, že jsem v pondělí před závodem přivezl od Petra transvertor k FT-840 a PA 80W. Co se antén týče, rozhodl jsem se použít osvědčenou sestavu - 1x OK1KRC + 1x 9el. Yagi (ECO), cca 3m nad podlahou terasy. Věřil jsem, že pokud budou alespoň trochu kloudné podmínky, nemusel by být konečný výsledek až tak nejhorší ani s touto skromnou výbavou. Můj optimismus ovšem vydržel pouze do následujícího dne, kdy jsem se jal zařízení vyzkoušet. Po zaklíčování ukázala rafika wattmetru cca 60W a poté výkon pomalu klesal, až se nakonec zastavil na necelých 30W ! A tak bylo rozhodnuto - závod musím odjet na IC-706Mk2, což znamenalo být QRV s čtyřikrát nižším výkonem než jsem původně zamýšlel. A tak jsem s o to větším napětím očekával, jak se k nám zachová ionosféra.

   Nakonec vše dopadlo nad očekávání. Podmínky šíření byly po celou dobu závodu vynikající, což dokazoval i výskyt Aurory. Mimo jiné jsem slyšel dvě italské stanice, z nichž IK5ZWU/6 (JN63) "hrál" pěkně několik hodin, leč 20W na něj bylo málo. Ovšem nejvíce mě překvapilo, když jsem v neděli v 06:17 Z uslyšel SK7JM na "zadek" antény (ani nevím které - hi), protože to je směr, který máme zavřený. Škoda, že ani v tomto případě se spojení nepodařilo, ale byla to pouze několikavteřinová záležitost - jak rychle se objevil, tak rychle zase zmizel. No, není snad všem dnům konec a máme odzkoušeno, že když se "nebe otevře" a přidá se troška štěstí, tak to chodí i odsud. Možná, že se někdy i do SM dovoláme.

   Závěrem nezbývá než konstatovat, že závod se opravdu povedl, o čemž svědčí překonání dvou dosavadních rekordů našeho stálého QTH. Byl překonán maximální počet navázaných spojení a to dosažením 161 QSOs a také byl překonán dosavadní konečný výsledek, což je dáno překročením 30ti tisícové hranice.

   Zcela na závěr chci poděkovat všem, kteří s naší stanicí navázali spojení a těšíme se v některém z dalších závodů opět na slyšenou.

73, OK1KGR ([email protected], OK1DSA)

- dsa -OK1KGR ©2002