SLEDUJTE EXPERIMENTY ANGLICKÝCH STANIC V PÁSMU 60 M 

Po všech těch světových pohromách se ukazuje, že spolehlivost mobilních sítí GSM není tak dobrá jak se očekávalo. Přece jenom, když dojdou baterie a nafta do agregátů, pak halt to ani nemůže fungovat. Pokud se používají VKV pojítka, jejich dosah je omezený. Současně veliká hustota nekoordinovaného provozu většinou zabraňuje filtrovat důležité zprávy od nedůležitých. Ukazuje se, že by bylo potřeba k předávání zpráv do krizového centra používat kmitočtů kolem 5 MHz.

Jaké jsou výhody těchto frekvencí?

Stačí se podívat na běžný ionogram.

Z tohoto obrázku je patrné, že spojení je možné i v pravé poledne na vzdálenosti, které jsou optimální. ( Kruh o poloměru 300 až 500 km ). Pomocí těchto kmitočtů je tedy možné předávat data do krizových center naprosto spolehlivě s relativně malými výkony. Určitě by nám na to stačila naše odblokovaná FT817. V určitých lokalitách, jako jsou nepříklad méně obydlené oblasti Aljašky, je to téměř nutnost. Proto je ve státě Alaska povoleno používání Emergency frekvence 5197.5 KHz. Ano je to ten kmitočet, který je uložen v americké versi TCVR FT817 v menu 28. Podle průzkumů bylo uváděno, že k zneužívání tohoto kmitočtu téměř nedocházelo. No zkuste si představit, že jste v hlubokém lese Alasky vzdáleni 300 km od poslední záchranné stanice a zrovna vám sežral medvěd veškeré vaše zásoby HI.....

Živelné pohromy jak se v poslední době ukázalo, nejsou jen součástí filmů Sci-FI, ale jsou realitou. Pak je nutné být na tuto okolnost připraven. V USA je to organizování amatérů ve speciální organizaci MARS ( něco jako náš bývalý Svazarm HI ). 

Velikou aktivitou UK amatérů bylo v Anglii povoleno úzkému počtu amatérů experimentální vysílání v pásmu 5 MHz. Bližší se dočtete třeba zde:  http://www.innotts.co.uk/~asperges/5megs.html

Jaké jsou kmitočty?

Tak předně: stanice se hlásí jako foxtrot ( jasná identifikace experimentálních stanic) a mají k dispozici 5 kanálů max. širokých 3 KHz.

5260 KHz ( 5258.5 KHz USB) jako primární fone kmitočet. Možnost experimentů s WA2XSY mezi 00 až 09 UTC.

5280 KHz (5278.5 KHz USB) jako sekundární fone kmitočet

5290 KHz ( 5288.5 KHz USB) jako terciální kmitočet

5400 KHz (5398.5 KHz USB ) jako primární volací kmitočet. Po navázání spojení je nutno se přeladit.

5405 KHz ( 5403.5 KHz USB ) jako sekundární volací a kmitočet pro simplexní práci všemi druhy provozu ( tedy i CW). Tento kmitočet je používán i pro cross band spojení na kmitočty 1990 KHz ( USB...to není chyba skutečně USB), dále 3645 KHz USB a 7045 KHz LSB.

Právě tento kmitočet je tedy nutné sledovat. 

Jak jsem včera poslouchal MW0AQD? Posuďte sami. Bohužel bylo obrovské QRN.

ZVUK MW0AQD 5403,5 USB (270 KB )