AKTIVITA 160m 

PODMÍNKY AKTIVITY PLATNÉ PRO ROK 2005


 

AKTIVITA 160m SSB

Aktivita je určena pro OK a OM stanice a koná se v samostatné části SSB. SSB část probíhá vždy prvé pondělí v měsíci od 21:30 do 22:30 SEČ a má 12 měsíčních kol. Jednotlivé stanice se mohou zúčastnit libovolného počtu kol v ročníku, který začíná v lednu a končí v prosinci. Část SSB má 3 kategorie: jednotlivci OK a OM, klubové a zvláštní stanice, SWL ( posluchači ). Pokud bude stanice obsluhována X/YL nebo QRPP ( do 1W ) je to vhodné rovněž v hlášení uvést. Předává se RST + okresní znak. QSO = 1 bod. Násobiče jsou okresy včetně vlastního ( i pokud byla stanice jediná, která z okresu pracovala ). Výsledkem je součin bodů za QSO a násobičů. U SWL je výsledek roven počtu odposlechnutých jednotlivých stanic násobený počtem odposlechnutých jednotlivých okresů ( SWL si nemohou započíst svůj okres, pokud jej neodposlechnou ). Do výsledkové listiny budou zahrnuty stanice, od kterých vyhodnocovatel obdrží hlášení do 14 dnů. Rozhoduje den přijetí hlášení. Hlášení ve stručné formě musí obsahovat značku stanice, datum konání aktivity ( měsíc kola ), počet QSO, počet násobičů, výsledný počet bodů, kategorii ve které se stanice účastnila. Hlášení z části SSB je možné bezprostředně po aktivitě předat vyhodnocovateli v okolí frekvence 1850 kHz, pomocí e-mailu: [email protected] nebo [email protected] , posláním SMS zprávy na číslo: 604 488 427, pomocí PR na OK1HSF nebo poštou na adresu OK1HSF, Petr Machyl, Černiv 74, 411 17 Libochovice. Z výsledků za jednotlivé měsíce bude sestaveno celoroční hodnocení. Do celoročního výsledku bude započítána i stanice, která se zúčastnila pouze jediného kola. Diplomy obdrží první 3 stanice v každé kategorii a navíc nejlepší QRPP a X/YL op. Pořadatelem aktivity je ČRK. 


 

AKTIVITA 160m CW

Aktivita je určena pro OK a OM stanice a koná se v samostatné části CW. CW část probíhá vždy druhé pondělí v měsíci od 21:30 do 22:30 SEČ a má 12 měsíčních kol. Jednotlivé stanice se mohou zúčastnit libovolného počtu kol v ročníku, který začíná v lednu a končí v prosinci. Část CW má 4 kategorie: jednotlivci OK a OM QRO, jednotlivci OK a OM QRP, klubové a zvláštní stanice, SWL ( posluchači ). Pokud bude stanice obsluhována X/YL nebo QRPP ( do 1W ) je to vhodné rovněž v hlášení uvést. Předává se RST + okresní znak. QSO = 1 bod. Násobiče jsou okresy včetně vlastního ( i pokud byla stanice jediná, která z okresu pracovala ). Výsledkem je součin bodů za QSO a násobičů. U SWL je výsledek roven počtu odposlechnutých jednotlivých stanic násobený počtem odposlechnutých jednotlivých okresů ( SWL si nemohou započíst svůj okres, pokud jej neodposlechnou ). Do výsledkové listiny budou zahrnuty stanice, od kterých vyhodnocovatel obdrží hlášení do 14 dnů. Rozhoduje den přijetí hlášení. Hlášení ve stručné formě musí obsahovat značku stanice, datum konání aktivity ( měsíc kola ), počet QSO, počet násobičů, výsledný počet bodů, kategorii ve které se stanice účastnila. Hlášení z části CW je možné bezprostředně po aktivitě předat vyhodnocovateli v okolí frekvence 1850 kHz, pomocí e-mailu: [email protected] nebo [email protected] , posláním SMS zprávy na číslo: 604 488 427, pomocí PR na OK1HSF nebo poštou na adresu OK1HSF, Petr Machyl, Černiv 74, 411 17 Libochovice. Z výsledků za jednotlivé měsíce bude sestaveno celoroční hodnocení. Do celoročního výsledku bude započítána i stanice, která se zúčastnila pouze jediného kola. Diplomy obdrží první 3 stanice v každé kategorii a navíc nejlepší QRPP a X/YL op.  Pořadatelem aktivity je ČRK.