Dálkový teploměr.


    Původním účelem teploměru bylo dálkové měření teploty na nódu PR. První pracuje na OK0NI další na OK0NCK a podobný i na OK0NS . Principielně funguje tak, že v nastaveném intervalu generuje kiss (AX-25 Info) pakety které obsahují informaci o naměřené teplotě. Text infopaketu je možné nastavit. Po propojení konfigurační propojky JP1 a připojení na napájecí napětí je možno veškeré texty a parametry konfigurovat. Všechna data a parametry jsou uloženy v EEPROM X25045. Konfigurace se provádí libovolným terminálovým programem, například hyperterminál ve windows. Nastavíme komunikační rychlost 9600Bd, 8bitů bez parity a jeden stop bit (8N1).

    Teploměr je možno přímo připojit na Kiss kartu RMNC systému, nebo na seriový port PC-Flexnetu. Je možné také připojení k TNC, kde potom informace o teplotě je vysílána připojenou radiostanicí. Další možností je připojení přímo k PC a zobrazování teploty na Kiss terminálu. Případně ti šikovnější si naprogramují zobrazovací soft do PC v Delphi nebo Visual Basicu podle libosti.... Programové vybavení pro připojení k nódu 2wx.hex . A další soft, který pro svojí funkci nepotřebuje ani EEPROM, (pokud místo ní dáte RC článek pro generování signálu RESET po zapnutí napájení) 3wx.hex . Tento soft není určen pro připojení k nodu, ale spíš pro připojení přímo k PC. Generuje každou vteřinu krátký textový paket s informací o teplotě. Pro tuto variantu napsal můj kolega, Petr OK1HSF soft pro Windows, kde je možné sledovat informaci o teplotě... Instalačky jsou k dispozici: hubert.zip

Konstrukce teploměru je poměrně jednoduchá. Základním kamenem je použité čidlo teploty DS1820 od firmy Dallas. (Dodáva HT Eurep Praha) Detailní informace o tomto čidlu jsou k dispozici na www stránce Dallasu . Toto čidlo pracuje v širokém rozsahu s dostatečnou přesností a výstupem je přímo digitální telegram s informací o teplotě s rozlišením 0,5 stupně Celsia. Není nutná žádná kalibrace ani nastavování. Tento telegram zpracuje procesor ATMEL AT89C2051 a následně posílá na rozhraní RS232 tvořené obvodem MAX232. Sériová EEPROM X25045 která má v sobě současně i Wdog a správu resetu je poslední podstatnou součástí zapojení (dodává Elatec Vysoké Mýto). Svítivá dioda D1 (červená) indikuje poruchu čidla teploty a vysílání na RS232 a D2 (zelená) indikuje blikáním v rytmu 2Hz správnou činnost procesoru. Schéma zapojení je ZDE Plošný spoj TADY A osazovací plán je TU

Seznam součástek:

 • U1 AT89C2051-24 DIL20 Atmel
 • U2 MAX232 DIL16 Maxim
 • U3 X25045 DIL8 Xicor
 • U4 7805 TO220
 • D1 LED Red
 • D2 LED Green
 • D3 1N4148
 • X1 11,059Mhz
 • C1,2 M1 ker
 • C3,4 33p
 • C6-10 10M/15V Tantal
 • R1,2 1K2
 • R3 10K
 • R6 120R
 • JP1 Jumper
 • K2 Canon 9pin M 90deg
 • Čidlo DS1820 Dallas
  Tony OK1HMA